Rovfåglar i Sverige – så känner du igen dem!

Rovfåglar är en ståtlig syn där de flyger högt i skyn. Vill du lära känna dem bättre? Här får du bekanta dig med tio svenska rovfåglar på närmare håll.

Rovfåglar är fåglar som har särskilt utvecklade egenskaper för att lättare kunna hitta och döda sina byten. De flyger snabbt och har till exempel väldigt skarp syn, kraftiga kloförsedda fötter, och särskilt böjda näbbar för att kunna slita loss kött. Till gruppen rovfåglar hör både hök- och falkfåglar, och bland dem finns en mängd olika arter. Här listar vi tio rovfåglar som förekommer i Sverige och hur man skiljer dem åt.

10 svenska rovfåglar – här är deras kännetecken:

1. Havsörn, Haliaeetus albicilla

rovfåglar
Äldre havsörnar har gul näbb, ljusare huvud och vit stjärt, medan ungfåglar har mörk näbb och fjäderdräkt. Huvudet sticker ut mer från kroppen och stjärten är lite smalare än kungsörnens.

Sveriges största rovfågel med upp till 245 cm mellan vingspetsarna och som kan ses cirkulera högt i skyn. Den brukar liknas vid en flygande dörr då vingarna är raka i formerna när de är utsträckta. Vingspetsarna spretar dock ut lite som händer, vilket är vanligt bland örnar, vråkar och hökar. Fågeln har en brun fjäderdräkt, som är mörkare på yngre havsörnar, medan de äldre blir ljusbruna kring hals och huvud och har en vit stjärt. Som namnet avslöjar lever havsörnen i närheten av vatten, framför allt längs ostkusten, men även vid sjöar och vattendrag.

Havsörnen lever av fisk, fåglar och kadaver.

2. Kungsörn, Aquila chrysaetos

rovfåglar

Kungsörnen är lite mjukare i formerna än havsörnen och något mindre, med 225 cm mellan sina spretande vingspetsar. Gamla kungsörnar har en mörk fjäderdräkt i brunt eller svart, medan de yngre kan ha vita fält i vingarna och stjärten, som avslutas med ett svart band. De lever i skogs- och fjällområden, helst i risbon i stora tallar. De flesta kungsörnar syns i övre Norrland, men fåglarna har också ett starkt fäste på Gotland. Den lever i livslånga äktenskap och kan utnyttja samma bo i generation efter generation.

Kungsörnen jagar harar, kaniner, igelkottar, fasanfåglar och tamrenar, och lever även av kadaver.

3. Pilgrimsfalk, Falco peregrinus

rovfåglar

Pilgrimsfalken är en mer kompakt rovfågel med 100 cm vingspann som har spetsiga vingar och kan flyga väldigt fort. Den känns lätt igen på sin vattrade svart-vita teckning på undersidan. Som ungfågel är den brunaktig på ovansidan medan äldre individer blir blågrå. Fågeln är glest spridd över landet. Störst chans att se den är i norra Norrland och på Västkusten, där den söker sig till klippbranter och myrmarker, men på senare tid har den också börjat bosätta sig i städer. 

Pilgrimsfalkens föda består av duvor, änder och tättingar.

4. Fiskgjuse, Pandion haliaetus

rovfåglar

Fiskgjusen kan ses längs kusten, sjöar och vattendrag i större delen av landet, och bygger bo i toppen av platta tallkronor. Den har en fjäderdräkt som är lätt att känna igen, med vit undersida, mörka vingar samt en vit hjässa med ett mörkt streck över ögonen, och ett vingspann på upp till 170 cm. Ungfåglarna är lite spräckliga på ovansidan med ljusare partier. I flykten kupar den vingarna likt en mås.

Vill du testa dina fågelkunskaper? Testa vårt quiz Känner du igen våra vanligaste fåglar?

Fiskgjusen fångar ytligt simmande fiskar.

5. Röd glada, Milvus milvus

rovfåglar

Röd glada kan man känna igen på den långa, djupt kluvna stjärten och den rödbruna fjäderdräkten som har ett vingspann på uppåt 185 cm. Den häckar framför allt i södra delen av landet i öppna marker och skogar, ibland nära bebyggelse och trafikerade vägar, högt upp i träd. Fågeln är en bra glidflygare och manövrerar enkelt genom att vrida stjärten och vinkla vingarna.

Röd glada jagar fisk, fågel, kanin och smådäggdjur, och äter också kadaver.

6. Ormvråk, Buteo buteo

rovfåglar

Ormvråk är en medelstor rovfågel med kort hals, trubbig stjärt och breda vingar, med ett spann på cirka 130 cm. Fjäderdräkten är brun- och vitspräcklig och kan variera ganska mycket mellan olika individer. Undersidan är oftast ljusare än ovansidan. Det finns också extra ljusa former av fågeln som kallas för börrvingebråk. Tillsammans med sparvhöken är det en av Sveriges vanligaste rovfåglar som är utbredd i hela landet, förutom fjällen, och som kan övervintra i Skåne och på västkusten. Den kan ses cirkla över öppna ytor i skogen, men sitter även ofta i träd längs trafikerade vägar och spanar efter byten, en farlig terräng som kostar många fåglar livet.

Ormvråken är en opportunist som anpassar sin diet beroende på vad som erbjuds. Det kan t ex vara gnagare, reptiler, groddjur, kaniner, mask och insekter. Namnet ormvråk kommer från att man förr trodde att fågeln helst jagade ormar, men det stämmer inte.

7. Bivråk, Pernis apivorus

Bivråken har likt ormvråken också en spräcklig fjäderdräkt, men har något längre vingar, uppåt 135 cm i vingspann, och lite längre hals och stjärt. Fågeln förekommer både i ljusa, mörka och rödbruna varianter. Den häckar i alla svenska landskap utom Gotland, i både barr- och lövskogar, där den lever ett ganska undanskymt liv. Bivråken är en så kallad långflyttare som flyger ända till tropiska Afrika för att övervintra, och under flytten kan den ses flyga i stora flockar.

Bivråkens namn refererar till att den äter bin. Både larver och puppor av bin, getingar och humlor står på menyn, men även diverse smådjur, frukt och bär.

8. Sparvhök, Accipiter nisus

rovfåglar

Sparvhöken är en av våra vanligaste rovfåglar som förekommer i skogsområden över hela landet. Honan har ett vingspann på 80 cm och hanen blott 65 cm. Deras storleksskillnad på 25 procent är den största skillnaden mellan könen som någon fågelart har. Ovansidan är gråblå till gråbrun och undersidan har en ljus botten med vattrade ränder i rött eller brunt. Ögats iris är klargul, fötterna gula med svarta klor. Flygsättet är karaktäristiskt, vid flykt följs ett par snabba vingslag med en lätt bågformad glidflygning. Den kan flyga tätt ovanför marken och förfölja byten till fots.

Sparvhöken lever av tättingar.

9. Tornfalk, Falco tinnunculus

Tornfalken har ett vingspann på 75 cm och liknar sparvhöken till formen. Den känns igen på sin långa stjärt med det breda svarta bandet, ihop med den ljusa undersidan med mörkt vattrat mönster. Ryggen är ljust rostbrun, också med vattring. Huvudet är grått på hanen, medan honans är rostbrunt. Tornfalken häckar över hela landet, trivs i håligheter i träd och dras till fält och öppna ytor, som myrar och kalhyggen, i jakt på mat.

Tornfalken lever av sorkar, råttdjur och insekter.

10. Brun kärrhök, Circus aeruginosus

rovfåglar

Brun kärrhök är en rovfågel som är knuten till våra våtmarker. Den häckar i vassrika sjöar och havsvikar i södra Sverige, samt längs norrländska kusten. Vingspannet är uppåt 140 cm och fjäderdräkten mestadels brun, med grå handpennor och ljust grå stjärt.

Brun kärrhök äter både sorkar, grodor och fåglar.

Intresserad av mindre fåglar också? Läs artikeln Ljuva fågelsång! Känner du igen fåglarna i din trädgård?

Källor: Naturhistoriska riksmuseet, SLU Artdatabanken, Wikipedia, Rovdjur.se


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar