Shiba inu är en av Japans hundraser

Shiba inu, eller bara shiba, är en av japans inhemska hundraser som har en livlig personlighet och kattlik smidighet. Hunden är en av de mest populära sällskapshundarna i USA och i Japan. Här har vi samlat det du behöver veta om shiba inu.


Shiba inu, en älskvärd sällskapshund för familjen

Shiba inu är en av de mest populära sällskapshundarna, särskilt i USA och i Japan. Hunden har egenskaper som gör att den alltid värderats högt som sällskapshund.

Några av shiba inus egenskaper

 • Shiba inu är en intelligent hundras som kan lära sig snabbt. Men ägare kan bli frustrerade då hunden ibland gör det den själv vill istället för att lyda sin ägares kommando och den uppgift som tilldelats hunden.
 • Shiba inu behöver en inhägnad gård för motion.
 • Hunden tenderat att bli possessiv vad gäller dess leksaker, mat och territorium.
 • Shiba inu kan bli aggressiv och ser mindre djur som byte.

Shiba inu, ett historiskt perspektiv

Shiba inu är en av Japans inhemska hundraser. Andra inhemska raser är akita, shikoku, hokkaido och kishu. Shiba inu är den minsta av dem. Hunden avlades främst som jakthund för att jaga mindre djur och fåglar.

Andra världskriget orsakade nästan rasens utrotning på grund av bombardemang och sjukdomar som valpsjukan. Man tog då rasen till den avskilda landsbygden för att korsas med andra hundar och producera shiba inun som vi känner till den idag.

Shiba inun introducerades i USA år 1954 och erkändes fullständigt av den amerikanska kennelklubben år 1997 inom den icke-sportande gruppen.

Shiba inus hälsa och hälsorelaterade frågor

I regel är shiba inu en hälsosam ras. Men vissa hundar kan drabbas av åkommor som de följande:

 • Allergier
 • Glaukom
 • Katarakter
 • Höftledsdysplasi
 • Entropion
 • Knäledsurvridning
 • Cancer
 • Epilepsi

Shiba inu har en genomsnittlig livslängd på 12-15 år. Hunden kräver motion dagligen som till exempel promenader för att leva långa och friska liv.

Hunden är mycket renlig av sig vilket gör att skötseln av hunden är minimal. Deras päls är tjock nog för att skydda dem från kalla temperaturer.

Shiba inus personlighet

En shiba inu är vanligtvis godhjärtad, alert och modig. Hunden tenderar att bli possessiv vad gäller sina ägodelar, vilket inkluderar mat, leksaker och territorium. Shiba inu är mycket lojal och tillgiven med sin familj. Hunden beskrivs även som ett djur med självständigt tänk.

Precis som andra hundraser behöver shiba inu träning och socialisation tidigt i livet för att växa upp till en balanserad och väluppfostrad vuxen hund. Hundens temperament påverkas av flera faktorer så som arv, träning och socialisation.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar