Tosa är en ovanlig kamphund från Japan

Tosa, även kallad tosa inu eller tosa ken i Japan, är en ovanlig hundras som avlades som kamphund. Trots hundens skrämmande historia som kamphund kan tosan vara ett lojalt husdjur. Här har vi samlat det du behöver veta om tosa.


Tosa är en ovanlig kamphund men ett bra sällskap för familjen

Tosa är en fascinerande hund som ursprungligen användes som kamphund. Rasen är ovanlig och trots att de har avlats för kamp anses de ändå vara fina sällskapshundar av många goda anledningar.

Tosans egenskaper

  • Tosans karaktär bör vara försiktig, lugn och tystlåten. Hunden bör även vara medveten om sig själv och sin omgivning så att den klarar av att reagera korrekt vid nödsituationer.
  • Då hunden avlats för kamp har den hög smärttröskel.
  • Tosa har kallats för hundvärldens sumobrottare.

Tosans utseende

Storleken på en tosa varierar mycket, och i Japan är tosa mindre än de hundar av rasen som finns i USA. Den japansa tosan väger runt 36-61 kg och de från västerländerna runt 60-90 kg. Tosans päls är vanligtvis kort och slät. Den kommer oftast i färgerna röd, brindle eller fawn. Vissa kommer i matt svart färg. Skötsel av hundens päls är minimal.

Tosans historia

Japan har en lång historia av hundkamp som började någon gång under 1400-talet och varade i mer än 1000 år. Tosa är en av hundraslag när det gäller hundkamp. Tosa utvecklades under senare hälften av 1800-talet och tros ha börjat med den inhemska rasen Shikoku-Inu. År 1872 korsades hunden med den gamla engelska bulldogen. År 1874-1876 korsades hunden vidare med Mastiff liksom St Bernard och den tyska pekaren.

För att förbättra rasen ytterligare korsades den med grand danois och senare med bullterriern för att åstadkomma en större och starkare hundras.

Tosans temperament

Tosa är en orädd hund som vanligtvis är tystlåten. Som kamphund avlades tosan för att slåss tystlåtet då japanska regler för hundkamper kräver tystnad. Hunden är även beskyddande och lojal mot sin ägare. Denna hundras rekommenderas inte till oerfarna ägare. Tosa kräver ägare som är auktoritativa och som kan hantera hunden korrekt. Om tosan inte hanteras korrekt kan de börja visa aggressiva beteenden mot andra djur och människor.

Tosa är känd som en fin sällskapshund för barn då de tenderar att visa barn tillgivenhet. Hunden är vanligtvis reserverad kring främlingar och har en tendens att tänka självständigt vilket kan resultera i envishet och dominans.

Tosa kan även leva i olika hemförhållanden så länge de ges dagliga promenader och motion som stimulerar dem både fysiskt och mentalt.

Precis som andra hundraser behöver tosa träning och socialisation tidigt i livet för att växa upp till en balanserad och väluppfostrad vuxen hund. Hundens temperament påverkas av flera faktorer så som arv, träning och socialisation.

Hälsa och hälsorelaterade problem att vara medveten om

Tosa är i regel en frisk hundras. Men precis som andra hundraser kan de drabbas av vissa hälsoproblem. Ägare bör vara medvetna om dessa sjukdomar så att de kan förhindras, behandlas eller botas skulle de uppstå. De följande är exempel på åkommor som har observerats hos en viss andel hundar av rasen tosa:

  • Magomvridning – Ett livshotande tillstånd som ofta ses hos stora hundar. Detta händer vanligtvis efter att hunden ätit ett stort mål mat under kort tid eller druckit stora mängder vatten snabbt, eller om hunden motionerar intensivt efter maten. Detta leder till att hunden inte kan frigöra överflödig luft från magsäcken vilket förhindrar blodtillförseln till hjärtat och kan leda till döden.
  • Höftledsdysplasi – ett ärftligt tillstånd där lårbenshuvudet inte passar perfekt in i höftledsskålen. Detta kan orsaka smärta och artrit när hunden nått vuxen ålder.

Att träna tosa

Socialisation och träning av hunden bör påbörjas när hunden ännu är valp. Hunden behöver exponeras till andra människor och djur för att blir korrekt och väl socialiserad. Tosa kommer av naturen försöka bli flockens alfa, så ägare av rasen måste kunna visa sig myndiga och självsäkra nog för att hunden ska anse dem vara flockens alfa. Tosan svarar inte väl på sträng träning eller bestraffningar och sådan behandling kommer påverka hundens beteende negativt.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar