Så kan du som villaägare nyttja solens strålar

Vad är skillnaden på solel och solvärme? Hur är förutsättningarna i norr respektive söder? Och hur går man som villaägare till väga för att nyttja solens strålar? Med hjälp av vår solenergiexpert får du alla svar du behöver.  


För att du som villägare ska få full koll på solenergi vände sig Vi i Villa till experten Lars Andrén. Han äger och driver företaget Drivkraft som genom böcker och föreläsningar arbetar med solenergi, värme och förnybar energi. Lars Andrén har jobbat med solenergi sedan tidigt 1980-tal och var under 20 år ordförande i branschorganisationen Svensk Solenergi.

Vad är skillnaden på solvärme och solel?

– Enkelt beskrivet producerar solfångare värme som används för tappvarmvattenberedning och värmeförsörjning.

– En solpanel, också kallat solcell ger solel. Det vill säga att energin från solens strålar omvandlas till elektricitet direkt i solcellen som sedan används för hushållsändamål, exempelvis belysning, fläktar och pumpar.

Vad är populärast just nu?

– Solelen växer starkast både internationellt och nationellt – intresset är enormt just nu. Det beror på flera saker: Priset på solceller har gått ned kraftigt under senare år. Samtidigt ger staten ett generöst investeringsstöd där man nu efter årsskiftet får 30 procent i ersättning på den totala investeringskostnaden. Det går också att få skattereduktion och även betalt för den el som villaägaren själv kan leverera ut på nätet. Många konsumenter tycker också att det är häftigt att producera sin egen el – de vill ta ansvar för sin egen energiförsörjning. Med nuvarande prisnivåer och stöd är det bra ekonomiska förutsättningar och många ser ett extra plus i de miljö- och klimatvinster det medför.

Läs mer: Egenproducerad el – en solskenshistoria

Kan man ha både solel och solvärme?

– En solfångare är fyra gånger så yteffektiv som en solcell. Därför är det bra att ställa sig frågan vad energin ska användas till? Är det varmvattenförsörjning som är det primära är det sannolikt mest lönsamt att investera i solvärme. Det bästa är naturligtvis att ha både solceller och solfångare. Då blir det plötsligt möjligt att skapa det vi kallar för nollenergihus, eller till och med plusenergihus.

– Jag tror att det kommer att bli vanligare att kombinera solvärme och solel just för det blir möjligt att minimera behovet av tillförd el och annan energi till huset.

Kan man sälja vidare sin överskottsel?

– Ja, du kan få från cirka 50 öre, upp till en knapp krona, för de kilowattimmar el du levererar ut på nätet. Variationen beror på avtalens utformning. Det kan vara en god idé att fråga flera elhandlare om vilka avtal som är möjliga att teckna.

 – Jag är av den uppfattningen att den största förtjänsten görs på de kilowattimmar du inte behöver köpa in, det vill säga de som kan användas direkt i hushållet. Men som sagt går det att få riktigt bra ersättning för den överskottsel som levereras ut på nätet. Ett tips är att inte bara kolla prisnivån, utan också längden på avtalet.

Hur komplicerat är det att investera i solel? 

– Tekniken är robust med långa garantitider och säkra funktioner. Installatörerna ökar i antal och är duktiga på att hjälpa villaägaren genom hela processen.

 – Det är några steg som behöver tas, till exempel behöver du kontakta nätägaren för att ta reda på villkoren för att ansluta solelsanläggningen och de säkerhetsföreskrifter som gäller. Du behöver informera kommunens och i undantagsfall krävs det bygglov. Sedan ska det förhandlas med elhandlare.

Läs mer: Vilket tak kan ha solceller?

Hur är förutsättningarna om man bor i Malmö jämfört i Kiruna?

– Det är förvånansvärt små skillnader i årsmängden solinstrålning mellan de södra och nordliga delarna av Sverige, speciellt i kustnära landskap. De små skillnaderna beror på att det i de norra delarna är mindre instrålning under vinterhalvåret, men mer under sommartid.

Är det stor skillnad på instrålningen under året?

– Det är en stor skillnad på vinter och sommar, samtidigt som behovet av energi varierar. Men från mars till september bidrar solen med rikliga mängder energi, som både kan användas för tappvarmvatten, värme och el. Under sommartid, 4 – 6 månader, finns det stora möjligheter att bli mer eller mindre självförsörjande med solenergi.

Hur stor andel av energiförsörjningen kan solen klara?

– I princip är det möjligt att med solvärme klara 30–40 procent av det årliga värme- och tappvarmvattenbehovet, beroende på husets förutsättningar. Solceller kan med ett bra elhandelsavtal klara en hel del av elförsörjningen. Du behöver vara realistisk gällande investeringskostnader och hur, och till vilka villkor, elen kan balanseras (kvittas) mot nätet.  

– Eftersom solinstrålningen är minst när vi behöver som mest energi måste i regel annan energi tillföras huset. Dels el från nätet, men i förekommande fall också värme(energi) i form av fjärrvärme, värmepump eller biobränsle.

Kan man lagra den energi som produceras?

– För solceller finns det batteriteknik, som dessutom är stödberättigad. Det är inte gratis att köpa batterier och det går inte att lagra så stora mängder el, inte heller under så lång tid. Då är det lite billigare att lagra solvärme över säsong, det vill säga från sommar till vinter i lågtempererade marklager.

Läs mer: Hur lägger jag om taket med solceller? 

Hur går jag som villaägare tillväga om jag vill nyttja solen för el och värme?

– För det första är det viktigt att veta vad du ska använda energin till och efter det väljer du solel eller solvärme. Vill du bli självförsörjande väljer du både och. Ett tips är att vända sig till kommunens energi- och klimatrådgivare som står till allmänhetens tjänst. De kan ge bra basinformation och har bra koll på installatörer i närområdet samt en överskådlig bild över aktuella investeringskostnader.

 – Jag rekommenderar också att besöka webbplatsen för branschorganisationen Svensk solenergi för att hitta företag som arbetar med detta. Installatörer finns tillgängliga över hela Sverige.

Behövs det bygglov för både solceller och solfångare?

– Ja. Det är lagförslag på gång för att förenkla bygghanteringen av solenergi. Mitt råd är att ringa stadsbyggnadskontoret och berätta vad du ska göra och utifrån det få vägledning. I regel är de väldigt tillmötesgående gällande solenergi.

Räkna på en solenergiinvestering

Det finns flera hemsidor där du kan räkna på en investering för solceller och solvärme. Här är några av dem:

Solcellskollen

Solkollen

Många kommuner har också solkartor på sina hemsida. Där kan du leta upp din fastighet och se just dina förutsättningar för solenergi. 

Här kan du läsa mer om solel och solvärme:

Branschorganisationen Svensk Solenergi

Energimyndigheten

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar