Anlita en energiexpert!

När behöver du ta hjälp av en energiexpert och vad gör en sådan? Vi i Villa har svaret! 


Hej Marie Fägerman, certifierad energiexpert, när anlitar jag dig?

– Antingen när du säljer ditt hus, eller om du bygger nytt. Det är ett lagkrav och görs för att du som husägare ska veta om vilken energiprestanda ditt hus har, jämfört med liknande hus.

Hur går det till?

– Jag mäter upp ytan, tar reda på hur många som bor i huset, ser över isoleringen, kollar på inomhustemperaturen och använder mig av en värmekamera som visar exempelvis tjuvdrag. Kombinerat med information från värmeleverantörenn om årsförbrukningen gör jag därefter en uppskattning med förslag på åtgärder som eventuellt kan behöva göras.

Vad kan det vara?

– Det finns flera olika saker du som husägare kan göra, investera i ett effektivt värmesystem, eller i vissa fall injustera det befintliga. Vi föreslår åtgärder som är kostnadseffektiva och bra för din byggnad och inomhusmiljön. Åtgärden måste fungera för den typ av hus du har, att man inte skapar fuktproblem. Den kunskapen måste vi ha.

Vad menar du med det?

– Att du helt enkelt får igen de investerade pengarna i lägre energikostnader samtidigt som inomhusmiljön säkerställs. Ett bra exempel är värmepumpen som efter installation ska ta bort två tredjedelar av kostnaden. Men vi tittar även på andra delar, som radon och fukt och där kan man ibland bli tvungen att föreslå åtgärder som krävs för att huset ska vara friskt. Till exempel hur man förbättrar ventilationen på ett energieffektivt sätt.

Många läsare tycker att det är svårt att förstå sig på kilowattimmar och energiåtgärder. Håller du med?

– Absolut! Energi har blivit alldeles för svårt att förstå – och så länge det är så pass billigt med el som det är i Sverige kan vi fortsätta stoppa huvudet i sanden. Men vi skulle verkligen kunna bli mer energismarta. Det finns otroligt många enkla och bra tips på energimyndighetens hemsida och kommunernas sidor. Men när det kommer till val av värmesystem, ventilation och tilläggsisoleringar kopplat till fukt och inomhusklimat så kan du anlita en certifierad energiexpert som ger en helhetsbild av ditt hus. Då får du även reda på vilka åtgärder som är viktiga för just dig.

Hur mycket kostar det?

– Mellan 3 000 och 4 000 kronor. Men jag står bara för rådgivning, inte utförande.

Ditt bästa tips på små åtgärder för att minska svinnet? 

– Följ upp den egna förbrukningen, skilj ut hushållsel från värmeenergi om du har värmepump. Med siffror och priser på bordet så kommer frågor och intresse.

Ditt bästa tips på stora åtgärder för att minska svinnet? 

– Tänk strategiskt och långsiktigt. Be någon kunnig person räkna på och föreslå åtgärder på ditt hus.

Marie Fägerman, certifierad energiexpert

Läs även: ”Fast eller rörligt elavtal?”

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar