Elarbeten du får göra själv

Det är för din säkerhets skull. Här följer Elsäkerhetsverkets regler om vad man får göra själv när det handlar om elinstallationer.

elarbeten du får göra själv


Vilka elarbeten får du göra själv? Vi i Villa reder ut i den här artikeln.

Har du ”nödvändig kännedom”?

 
Varje år sker olyckor och bränder orsakade av felkopplade eller dåligt underhållna ledningar och apparater. Som alltid gäller att apparater och lampor, sladdar och stickproppar ska vara hela och i gott skick. Trasiga elgrejor kasseras eller lämnas till fackman för reparation. Nedan följer en presentation av Elsäkerhetsverkets regler om vad man får göra själv när det handlar om elinstallationer. Observera att när det står byta är det bara det som gäller. Det är inte tillåtet att ändra eller utöka något i den fasta installationen. Allt sådant måste göras av behörig elinstallatör. Även om du är händig och brukar fixa det mesta går det inte att chansa. Du måste veta hur du ska montera på rätt sätt. Ha alltid som grundregel att stänga av strömmen innan du påbörjar ett arbete med elutrustning. Det du får göra om du har nödvändig kännedom är följande:

Byta och återställa propp och automatsäkring

Om proppen går på nytt efter det att du bytt kan du behöva fackmannahjälp. Trasiga proppar ska slängas.

Byta glödlampor

Se till att den nya lampan inte har för hög effekt, titta på rekommendationen, t ex högst 60 watt.

Montera skarvsladdar

Om du sätter ihop en skarvsladd, som ska användas i ett jordat uttag, måste alla delar till skarvsladden vara i jordat utförande.

Reparera och byta ut delar i trasiga sladdar

Om sladden har gått av eller om isoleringen har skadats får du inte laga den. Däremot kan du kapa av den trasiga delen. Du får bara ersätta sladd, stickkontakt och skarvuttag med samma slags materiel som tidigare. Det är generellt inte tillåtet att byta ut en ojordad stickkontakt mot en jordad. Enda undantaget från denna regel är anslutningssladden till lampor som saknar beröringsbara metalldelar. (Behöver du byta stickkontakt på lampor av annat slag eller på hushållsapparater, ska de lämnas in till en fackman för ombyggnad.)

Byta fast installerade strömbrytare och vägguttag

Bryt spänningen antingen genom att skruva ur proppen eller genom att slå av huvudströmbrytaren. Innan du påbörjar jobbet – kontrollera att det är spänningslöst i strömbrytaren eller uttaget!

Anslutna och byta ut fast anslutna ljuarmaturer

Se till att armaturen är i rätt utförande.

Reparera apparater

Det är viktigt att du vet hur reparationen ska gå till, att du utför den på rätt sätt och att du därefter kontrollerar den lagade apparaten, så att den inte är strömförande eller på annat sätt farlig.

Installera, ändra eller reparera en anläggning

Spänningen får vara högst 50 V, effekten högst 200 VA och säkringen högst 10 A.

All övrig installation av fasta ledningar, rör, dosor, apparater, uttag m m får endast utföras av en elinstallatör.

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar