Elnätsdom ger dyrare elräkningar

Hushållen får dyrare elräkningar efter dom om prisreglering i elnät.


Den 11 december 2013 föll en dom i Linköpings förvaltningsrätt som bland annat underkänner stora delar av Energimarknadsinspektionens beslut om intäktsramar för landets elnätföretag.

Förvaltningsrättens dom påverkar den fjärdedel av elräkningen som enskilda hushåll betalar för att använda sig av näten. Resultatet blir flera tusen kronor dyrare elräkning per år för varje hushåll.

Elbolagen vill höja sina nätintäkter med 50 miljarder kronor under fyraårsperioden 2012 till 2015. Men Energimarknadsinspektionen tycker att det räcker med en ökning på 16 miljarder kronor jämfört med perioden 2008-2011.

Elnäten är en monopolmarknad och därför övervakad och reglerad av Energimarknadsinspektionen (EI). Ett stort antal nätföretag överklagade EI:s beslut om intäktsramar för perioden 2012-2015.

– Domen är ett tungt slag mot både hushåll industri. Den innebär kraftigt höjda priser i elnäten. En småhusägare kan räkna med ett par tusenlappar högre elräkningar om året, säger Jakob Eliasson, energipolitisk expert på Villaägarnas Riksförbund.

Felaktig värdering av näten

Den metod som använts i värderingen av elnäten bygger på att näten är unga, när de i själva verket är mycket gamla. Domen överklagar  Energiinspektionens så kallade övergångsregel, samt höjer kalkylräntan från 5,2 till 6,5 procent.

– Det leder till en kraftig övervärdering av näten, och därmed även av priserna. Övergångsregeln är ett sätt att justera för det systematiska felet. Att rätten underkänner denna metod att åldersjustera näten betyder att en annan metod måste tas fram fort. Den uppgiften åligger regeringen, som hittills har varit synnerligen passiv i frågan, säger Jakob Eliasson.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar