Energimyndigheten i kritisk rapport – kunden i underläge

Elkunden har hamnat i underläge. Elbolagen dikterar villkoren och har tagit monopol på att tolka tvister mot sina kunder. Och bolagen sitter på makten; om inte kunden betalar blir det mörkt och kallt i huset. Energimyndigheten har för första gången analyserat konsumentens situation på elmarknaden.


Energimyndighetens rapport innehåller en anmärkningsvärd beskrivning av en ojämlik marknad. Ibland skickar elbolagen ut felaktiga fakturor; sammanblandning av kunder och andra misstag är inte helt ovanliga.

Alla kan göra misstag, men just på elmarknaden är det mycket svårt för en kund att få upprättelse. Det har till och med hänt att grundlösa och rent felaktiga fakturor lett till tvister där elbolaget enväldigt tagit till sitt starkaste vapen och släckt ljuset.

Kunden är då nästan rättslös eftersom det heller inte finns någon oberoende myndighet eller instans som kan pröva ärendet och avgöra om elbolagets tolkning och åtgärder är rimliga. I de flesta andra branscher såsom hyresmarknaden, försäkringar och banker finns sådana oberoende prövningsinstanser. Bolagets tolkning gäller som sanning.

Risken för felaktiga fakturor tycks heller inte minska; svårigheterna snarare ökar när reformen om månadsvis avläsning ska vara genomförd i juli 2009.

En vanlig felkälla är att nätbolagen sköter avläsningen som mellanhand i affären mellan kunden och elleverantören. När nätbolagen byter ägare eller kunden byter elleverantör ökar risken för sammanblandningar och andra fel.

Obehagliga överraskningar

Konsumenterna kan hamna i kläm på flera sätt. När elbolagen skickar ut räkningar som grundar sig på uppskattad och preliminär förbrukning kan det leda till obehagliga överraskningar när avläsningen avstämningen för den verkliga förbrukningen till slut görs. Avstämningsfakturor på åtskilliga tusenlappar är inte ovanligt. Och inte nog med det; det förekommer att bolaget tar ut ett högt dagsaktuellt pris för hela förbrukningen, trots att strömmen i själva verket förbrukats under perioder bakåt i tiden med betydligt lägre elpriser.

Energimyndigheten anser att elbolagen själva har skuld till att avläsning och korrigering av elfakturorna sker med så stor eftersläpning. Man kan inte begära att kunderna ska hålla reda på avvikelserna mellan preliminär fakturering och verklig förbrukning. Ändå kan stora avstämningsfakturor (fakturor på mellan 20 000 och 50 000 kronor är inte ovanliga) leda till att kunderna till slut får sin el avstängd därför att de inte kunnat betala. Bolagets tolkning gäller som sanning.

En klassfråga

Ställt på sin spets, menar Energimyndigheten, har rätten till el blivit en klassfråga. El är en nödvändig förutsättning för ett normalt liv och därför borde kunden ha en starkare ställning. Istället har kunden hamnat i en anmärkningsvärt svag ställning på marknaden, och den som saknar ekonomiska marginaler riskerar att bli utan ström.

I rapporten ”Konsumenten i centrum eller i kläm” föreslår Energimyndigheten 15 åtgärder som på olika sätt kan stärka kundens ställning på elmarknaden, bland annat regler för hantering av tvister, stopp för osunda försäljningsmetoder, att det inrättas en instans som prövar alla avstängningsärenden och att även se över socialtjänstens hantering av elkunder som inte klarat att betala sina räkningar.

Energimyndigheten vänder sig även till elbolagen med en direkt uppmaning, eller snarare vädjan, att ta ett större ansvar för sina kunder.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar