Effektivisera elvärmen

Värmer du upp huset med direktverkande el? I så fall finns det troligen många dyra kilowattimmar att spara. Här får du exempel på energismarta investeringar.

Över en halv miljon småhus har direktverkande el som huvudvärmekälla. Ett faktum som vittnar om en svunnen tid då elvärme var både bekvämt och billigt. Idag återstår bara bekvämligheten: elvärme är praktiskt men räkningarna gräver djupa hål i många villaägares hushållskassa.

Den stora lösningen är att byta uppvärmningssystem. Det går att söka statligt bidrag för konvertering, och tusentals villaägare har idag ersatt elvärmen med vattenburen fjärrvärme, biobränsle eller värmepump.

Alternativet till den stora lösningen är att behålla den direktverkande elen och göra en översyn av husets energianvändning. Vid sidan av traditionella energisparåtgärder som tätning och tilläggsisolering bör du börja med att kontrollera hur uppvärmningen i ditt hus fungerar, säger Mats Danielsson, energi- och klimatrådgivare i Göteborg.

– Om elementen är i dåligt skick och inomhustemperaturen är ojämn bör du överväga att byta elementen eller sätta in nya elektroniska termostater som snabbt och exakt anpassar uppvärmningen efter inställd temperatur.

Reglera värmen centralt

Vill du inte byta alla element eller termostater kan du istället installera en reglercentral som övertar styrningen av värmen. Reglercentralen består av en liten låda som ansluts till elementens säkringar i proppskåpet. Själva inkopplingen bör göras av en behörig elektriker. När systemet är inkopplat pulserar strömmen ut till elementen i olika intervaller, beroende på hur mycket tillskottsvärme som huset behöver. Du sköter övervakningen enkelt via en display.

– Ett reglersystem kan ge en energibesparing på 10-15 procent som en följd av att temperaturregleringen justeras och förbättras, säger Mats Danielsson.

Det finns olika typer av reglersystem från cirka 7000 kronor och uppåt. Med ett lite dyrare system får du mer flexibilitet och kan styra värmen i olika delar av huset. Du ställer då in temperaturen i ”zoner” från din reglercentral. Ett annat alternativ är ett decentraliserat system med separata reglerenheter som i princip gör det möjligt att ha en temperaturzon för varje rum.

I ett reglersystem finns ofta extrafunktioner som spar energi, till exempel ”vädringslås” som innebär att elementen inte slås på när du tillfälligt öppnar en dörr eller ett fönster. Det är även enkelt att tidsprogrammera systemet så att temperaturen ändras under natten eller när du är på jobbet.

– Det lönar sig att sänka temperaturen periodvis, men du bör också tänka på att det tar tid och extra energi att värma upp huset igen. Det bästa är att testa sig fram och bedöma hur sparfunktionerna påverkar elförbrukningen och boendekomforten, säger Mats Danielsson.

Under senare år har utvecklingen inom trådlös kommunikation banat väg för smidiga reglersystem som kan styra och övervaka hela husets apparatur. Ännu så länge appliceras tekniken mest vid nybyggnation. Men det går även göra installationer i befintliga hus.

– Mitt förslag är vända sig till elektriker som har erfarenhet av den här typen av installationer och be dem titta på de specifika förutsättningarna i huset, säger Mats Danielsson.

Värmepump lönar sig i regel

Luft/luftvärmepumpen, även kallad komfortvärmepump, har blivit en allt populärare värmekälla i kombination med direktverkande el. Enligt beräkningar hos Energimyndigheten kan värmepumpen täcka uppemot 25-40 procent av det årliga elvärmebehovet. Kostnaden för värmepumpen brukar ligga kring 15 000-25 000 kronor, inklusive installation.

– Bäst nytta gör värmepumpen i ett hus med öppen planlösning, där varmluften kan fördelas över stora ytor, säger Anders Odell på Energimyndighetens Testlab.

Värmepumpen dimensioneras utifrån hushållets energibehov och monteras på lämplig plats av en behörig installatör. Det är viktigt att el-elementens termostater är rätt inställda, så att värmeregleringen slår på endast när värmepumpen inte klarar att hålla inomhustemperaturen, framhåller Anders Odell.

– När värmepumpen sedan tagits i bruk bör du se till att rengöra pumpens filter enligt anvisningarna. Smutsiga filter kan nämligen försämra värmeutbytet efterhand.

Luft/luftvärmepumparnas effektivitet brukar minska i takt med att det blir kallare utomhus. Ändå är värmeutbytet förhållandevis bra ända ner mot 15 minusgrader, visar Energimyndighetens test.

– Med tanke på att värmepumpens kapacitet varierar efter temperaturförhållanden bör man i första hand titta på pumpens årsvärmefaktor. Denna uppgift ger en fingervisning om hur mycket energi man kan spara i huset.

Hos en genomsnittlig luft/luftvärmepump ligger årsvärmefaktorn en bit över 3 i södra Sverige, vilket innebär att den avger drygt tre gånger mer värmeenergi än den el som tillförs pumpen. Alla etablerade märken har numera även en funktion för underhållsvärme som spar energi och tillval för fjärrstyrning.

Under sommartid kan värmepumpen även ställas in för luftkonditionering (”komfortvärme”).

– Tänk dock på att denna funktion inte spar energi eftersom kylning ger en högre strömförbrukning än uppvärmning.

Energimyndigheten har hittills testat ett 30-tal modeller av luft/luftvärmepumpar och kommer att genomföra ytterligare tester kontinuerligt.

– Alla resultat läggs ut på Energimyndighetens hemsida, tipsar Anders Odell.

Lönsam mix av värmekällor

Med flera värmekällor i huset har du möjlighet att välja vilken uppvärmning som för tillfället är mest praktisk och kostnadseffektiv. Även om varje värmekälla innebär en extra utgift kan en smart kombinationslösning bli lönsam på sikt. Följande produkter fungerar i regel bra med direktverkande el:

Solvärme: bidrar med större delen av varmvattenförsörjningen under sommarhalvåret. Passa på när du ska byta den gamla varmvattenberedaren och välj då en ny modell med solslinga. Ett solfångarpaket för tappvarmvattnet kostar cirka 25 000-35 000 kronor.

Braskamin: erbjuder både en mysig brasa att titta på och en snabb uppvärmning av rummen under kyliga dagar. Passar bra om du har tillgång till egen ved. Prisintervallet för braskaminer varierar mellan 10 000-30 000 kronor.

Pelletskamin: håller värmen betydligt längre än braskaminen och sköter eldningen automatiskt via en termostat. Kaminens pelletsförråd brukar räcka 1-2 dygn under vintern. Priset brukar ligga kring 25 000-40 000 kronor, inklusive installation.

Spiskassett: är en självklar energiinvestering om du har en öppen murad spis i huset. Kassetten tillvaratar upp till 70 procent av brasvärmen. Låt en sotare undersöka skorstenen före installation. Cirkapris: 7 000-16 000 kr.

TV: Redaktionens bästa klipp!
ANNONSSAMARBETE MED SKELLEFTEÅ KRAFT

Funderar du på laddbox? Så enkelt laddar du bilen hemma!

Har du en elbil, eller funderar på att skaffa? Då kan det vara dags att fundera på att installera en laddbox där hemma. Med en laddbox laddar du elbilen snabbt och säkert – och ser till att den alltid är fulladdad när du ska ut och köra!

Elbilar blir allt mer populärt och fler och fler väljer att skaffa en. Då uppstår också ett behov av att ladda hemma – med en laddbox är det precis det du kan göra. En laddbox passar till alla hus och kostar allt från ca 6 000 kr till 14 000 kr, beroende på fabrikat och tillval. Och fördelarna är många.

– Ungefär 90 procent av all laddning sker hemma, så det är en fördel att kunna ladda tryggt, säkert och ha möjlighet att kunna använda smart styrning för att optimera laddningen, säger Daniel Degerman, teknisk säljare på Skellefteå Kraft.

Daniel Degerman på Skellefteå Kraft.

I stort sett alla laddboxar på marknaden är kompatibla med alla elbilar och många har likvärdiga funktioner.

– Det kan vara bra att kolla upp vad som ingår i den box du funderar på, i vissa boxar ingår inte laddkabel till exempel. 

Brandfarligt att ladda i vanliga uttag

Något som är viktigt att tänka på är att du inte ska ladda direkt i vanliga eluttag. 

– Ett vanligt 230 volts-uttag är testat och godkänt för kontinuerlig belastning i en timme. Laddar man längre än så använder man inte sin elanläggning på ett korrekt sätt, vilket medför ökade brandrisker. Elsäkerhetsverket avråder från laddning i vanliga eluttag.

Tips!

Har du timmätt elavtal och/eller effektabonnemang? Ladda mellan kl 22–06 när priserna vanligtvis är som lägst!

Säker och trygg laddning 

Dynamisk lastbalansering är ett tillval till laddboxen. Med den kan du optimera laddningen mot övriga belastningar i din fastighet. 

– Det finns två olika typer av lastbalansering. Den statiska innebär att du kan schemalägga och ställa ner effekten manuellt. Och den dynamiska som innebär att boxen balanserar mot huvudsäkringen vilket minskar risken att säkringar går när du exempelvis kör tvätt- eller diskmaskin.

Med dynamisk lastbalansering får du en säker och trygg laddning och slipper oron att orsaka för hög belastning. Med en smart laddbox finns även möjligheten att schemalägga när din bil ska laddas, så att den är färdigladdad när du ska åka till jobbet på morgonen. 

– Det vanligaste är att folk väljer till den dynamiska lastbalanseringen. Då behöver man inte oroa sig, det bara funkar, säger Daniel Degerman.

Ladda både villa och bil med 100 % förnybar el 

Skellefteå Kraft erbjuder en ladda-hemma-lösning med stilrena laddboxar från svenska Charge Amps. Just nu kan du köpa en laddbox inklusive elavtal för 8 745 kr (pris efter 50 % grönt skatteavdrag. Avdraget görs direkt på fakturan). 

Vill du veta mer? 

Besök Skellefteå Krafts hemsida för mer information.

Mest lästa artiklar