Snabba svar om värmegolv

Går du i golvbytartankar? Kanske ska du passa på och lägga in värmegolv också? Här får du svar på de vanligaste frågorna.


Barfota mot ett varmt golv. Golvvärme ger en känsla av lyx. (Bild från Ebeco)

Var passar det med värmegolv?
I bad- och duschrum, men också i hallar där man ”slaskar” ner med blöta skor, hundar eller droppande paraplyer och kläder är utmärkta ställen för golvvärme. Du får snabb upptorkning så vätan inte sprids i hela bostaden.

Vilka typer av värmegolv finns det?
Det finns i huvudsak två olika typer av golvvärme, vattenburen eller elektrisk. (Det finns visserligen luftburna system också, men de kan bara installeras i nybyggnationer och är inte så vanliga.)

De elektriska är vanligast och finns i många olika varianter, allt från kablar som gjutes in i betong till armerade tunna mattor som läggs direkt under golvet. Systemen drivs direkt på nätet med 230 volt eller med klenspänning över en transformator.

Det vattenburna systemet består av rör som gjuts i betong eller ligger i spårade skivor eller kasetter. De fylls med uppvärmt vatten och energikällan är valfri. Om du redan har ett vattenburet värmesystem kan du ansluta golvvärmen till det befintliga rörsystemet. Du kan även låta brasvärme värma upp vattenslingorna.


Annons

 

Sparar jag någon energi med värmegolv?
Det finns två varianter av golvvärme – fullskaleuppvärmning och komfortvärme. Fullskalevärme bör ha en effekt på cirka 70-100 W per kvadratmeter för att motsvara ordinarie uppvärmning. Men kom ihåg att det är rummets bruttoyta som avses, den tillgängliga ytan för installation kanske är mindre på grund av skåp, toaletter mm. Man får då öka effekten i den tillgängliga delen så att rummet tillförs energi motsvarande bruttobehovet. Men för att få full effekt krävs att ditt hus rätt isolerat och i god kondition. Då kan du spara upp till cirka 15 procent, eller ungefär en tusenlapp, av uppvärmningskostnaderna per år. I ett rum med golvvärme kan man nämligen sänka rumstemperaturen ett par grader utan att det känns kallt, det är ju så varm och skönt om fötterna! Om ditt elbolag sänker elpriset under natten kan det också löna sig att värma upp golvet under natten och sänka temperaturen lite under dagen. Då kan du spara ytterligare några hundralappar per år.

Komfortvärme är bara trivselvärme och ersätter inte annan uppvärmning. Komfortvärme passar i alla slag av rum.

Kan jag installera värmegolvet själv?
De vattenburna systemen måste kopplas in av fackman. De flesta elektriska värmegolv kräver installation av behörig elektriker. Men det finns några komfortvärmesystem med klenspänningssystem på högst 50 volt som du kan installera själv. Men du måste låta själva inkopplingen av transformatorn och anslutningen till nätet utföras av behörig elektriker. Men det kan finnas risk för att inte försäkringar gäller om du utför arbetet själv – kolla med ditt försäkringsbolag, och gärna med Elsäkerhetsverket tel 0550-85100.

Vissa leverantörer garderar sig med att lämna upplysning om installationen inne i förpackningen, men det är ju inte så kul att få den informationen först när man öppnar kartongen.
För samtliga gäller att du måste ha jordfelsbrytare om du installerar värmegolv i våtutrymme.

Vad kostar golvvärme?
Priset varierar förstås en del mellan olika tillverkare, men från cirka 350 kronor per kvadratmeter för elektriska system, är ett riktpris. Vattenburna system finns från cirka 200 kronor per kvadratmeter. Det blir billigare per kvadratmeter ju större rummen är, för vissa kostnader, som till exempel termostater, givare och shuntar, finns alltid i botten.

Hur mycket de kostar i drift är omöjligt att säga, det beror helt och hållet på husets kondition och isolering samt vilken temperatur du vill ha.

Vilka underlag och golv passar golvvärme?
De flesta värmegolv kan läggas på trä- spån-, gips- eller betongunderlag. När det gäller själva golvet är hårda golv såsom kakel och klinker bäst ur värmelagringssynpunkt, eftersom keramiken både leder och håller värmen bättre. Men du kan lägga värmeslingor även under trä- (men inte alla träslag) laminat- linoleum- eller plastgolv. Tala med din leverantör så att du får det system som passar ditt golvval bäst. Trägolv får ha en maxtemperatur på 27 grader på ytan, plastgolv 30 grader.

Hur är det med strålning och magnetfält?
Den vattenburna golvvärmen avger inge elektrisk strålning och har följaktligen heller inga magnetfält. De moderna elektriska systemen är nästan alla lågstrålande, och det finns system som enligt uppgift från tillverkaren inte avger någon strålning alls. Enkeltrådsystem, vilket klenspänningsanläggningarna ofta består a,v är sådana system som kan avge strålning. De system som inte avger någon strålning är så kallad dubbelledare där de båda elfälten tar ut varandra. Tala med din leverantör eller branschorganisationen EIO, (www.eio.se, tel 08-762 75 00) om du är osäker.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar