ANNONS FRÅN FERROAMP

Expertens råd i elkrisen: Tänk långsiktigt!

Det stormar på elmarknaden men genom att investera klokt kan du ta kontroll och sluta frukta nästa elräkning. Fem frågor hjälper dig att veta hur.

Villaägare har under det senaste året upplevt historiskt höga elpriser. Samtidigt pågår en genomgripande förändring av elnätet med alltmer förnybar produktion som ger stora prisvariationer över dygnet och en elbilsboom som ställer nya krav på fastighetens elsystem.

Det finns många sätt att spara energi men för att långsiktigt minska kostnaderna gör man klokt i att se över husets elsystem. Förändringarna på elmarknaden har bara börjat och ingen kan med säkerhet säga vilken teknik som är på väg, hur elbehovet kommer att utvecklas eller vilka omvärldsfaktorer som kommer att påverka marknaden i Sverige.

Möjligheternas tid

Om man investerar klokt kan man inte bara undvika riskerna utan också dra nytta av de möjligheter som skapas. När allt fler producerar egen el och gränsen mellan konsument och producent suddas ut kan man gå från att vara ett offer för omständigheterna till att ta kontroll över sin nätanslutning. Mats Karlström är energiexpert på Ferroamp, ett av Sveriges ledande företag inom energioptimering. Han betonar att villaägare nu har chansen att ta kontroll över sin elanvändning på ett annat sätt än tidigare men att det kräver lite insikt, framförhållning och planering.


– Om man som fastighetsägare tänker långsiktigt behöver man inte börja om när man får nya behov eller nya möjligheter dyker upp. Det gäller att tänka på hela systemet och ha en teknisk plattform där funktionen kan anpassas.

Mats Karlström, energiexpert på Ferroamp

Mats tar upp fem frågor för en framtidssäker fastighet som är bra att ha med sig när man börjar planera sina investeringar.

1. Vilken typ av elavtal har du?

Om du har möjlighet att styra stora delar av din elanvändning till de billigaste timmarna som oftast infaller under natten går det att tjäna på att gå från fasta elprisavtal till att betala timpris.

2. Hur ser din elanvändning ut idag?

Vad orsakar förbrukningstoppar, när infaller de och går det att jämna ut dem? Detta blir viktigt när allt fler nätägare nu erbjuder effekttariffer så att ditt elnätsabonnemang baseras på de timmar under månaden när du använder som mest el.

3. Finns möjligheter att producera solel?

Det finns många möjligheter att ta reda på om du har bra förutsättningar för att producera solel. Bland annat har Energimyndigheten bra guider. Det är inte bara tak med lutning mot söder som kan passa, även östliga och västliga tak kan vara gynnsamma eftersom de får sin högsta instrålning på för- och eftermiddagar då förbrukningen och priset ofta är som högst.

4. Kommer du någon gång att skaffa elbil?

Oavsett vad du har för bil idag är det värt att ha elbilsladdning i åtanke när du planerar investeringar i elsystemet. Elbilsladdningen bidrar ofta till effekttoppar och kan dessutom påverka elanvändningen i resten av huset så att säkringar går. Genom teknik för aktiv fasbalansering kan man bättre utnyttja utrymmet i ledningarna så att elbilsladdning blir effektiv och smidig.

5. Har fastigheten nytta av batterier som energilager?

Värdet av att lagra energi växer när priserna varierar mycket. Om man har ett hemmabatteri och teknik för smart styrning kan man inte bara lagra solel utan också köpa el från nätet när det är som billigast, använda när det är som dyrast eller när man har egna förbrukningstoppar.

– Även om man inte kan förutspå framtiden kan man vara säker på att det inte kommer att bli som förut. Rådet att sitta still i båten när det blåser gäller inte på elmarknaden, det gäller istället att ge sig själv förutsättningar att vara flexibel och äga makten över sin anslutning till elnätet. Då kan man surfa på vågorna snarare än att bli översköljd, avslutar Mats Karlström från Ferroamp.

Läs mer om hur du som villaägare kan ta kontroll över din elförbrukning

Ferroamp

Ferroamp erbjuder ett system som gör det möjligt att producera sin egen solel, styra elbilsladdning och styra hemmabatteri så att alla elkostnader kan hållas under kontroll. Det är flexibelt både i uppbyggnad och utbyggnad. Det är dessutom uppkopplat så att styrning kan anpassas för var dags nya förutsättningar samt hantera varje förändring som dyker upp. Läs mer på Ferroamp.com

Mest lästa artiklar