Allt om golvvärme

Det är praktiskt, bekvämt och ekonomiskt med golvvärme - under förutsättning att ditt hus är rätt isolerat. Läs det här innan du bestämmer dig, så slipper du dyrbara misstag.


Redan de gamla romarna experimenterade med golvvärme, i såväl hus som badanläggningar. Deras metod hade formen av tomma utrymmen under golvet, vilka värmdes upp av varm luft från en eldstad. Man kunde även ha rör i väggarna.

Nuförtiden är tekniken annorlunda. Det handlar om värmekablar eller vattenfyllda rör i slingor under golvet. Poängen är dock densamma: att värma upp ett rum via golvet har många fördelar.

Golvvärme kan röra sig om att värma upp ett helt hus, men vanligt är även att skapa en behagligare miljö i ett enskilt rum som badrum, hall eller kök. En nackdel med det senare är att du vintertid kommer att önska att du hade golvvärme i alla rum…

Golvvärme ger jämnare temperatur

Golvvärme är behaglig, eftersom den värmer rummet underifrån. Kroppens termostater nertill, fötterna, mår bra på varma golv och hela kroppen upplever detta som bättre komfort.

En traditionell radiator, element i folkmun, sitter under ett fönster för att bland annat motverka kallras. Eftersom värme stiger skapas en cirkulationseffekt och det blir istället varmast under taket och kallast på golvet.

Värmen blir också jämnare fördelad i ett rum med golvvärme, eftersom hela golvets yta används för att avge värme. Yttemperaturen blir därmed betydligt lägre än hos en radiator, som med sin mindre avgivningsyta kan bli rejält varm om det är kallt ute.

Kan spara energi och minska kvalster

Golvvärme i sig drar inte mindre energi. Kan man utifrån resonemanget ovan sänka inomhustemperaturen med ett par grader kan man dock spara energi. Viktigt är att reglersystemet för golvvärmen är bra injusterat. Likaså att man stänger av golvvärmen under sommarhalvåret när den inte behövs.

En annan fördel med golvvärme är att eftersom luften cirkulerar mindre, virvlar det runt färre dammpartiklar. Luftrörelserna i ett rum påverkas dock även av ventilationssystem, fönster etc.

Ur allergisynpunkt blir det mindre kvalster på ett varmt golv. Du slipper också dammsamlande radiatorer och rör och kan möblera fritt, utan att tänka på om soffan blockerar en radiator eller ej.

Isolering viktig för energiförbrukningen

Finns det då inga nackdelar? Jo, energiförbrukningen kan öka om underlaget är otillräckligt isolerat. Då försvinner av naturliga skäl en hel del av golvvärmen istället ner i marken.

Dålig isolering kan även ge upphov till så kallad omvänd fukttransport. Eftersom marken värms upp via golvvärmen kan den, när man slår av golvvärmen på våren, bli varmare än själva husgrunden. Detta kan enligt fysikens lagar leda till att fukt transporteras från marken upp i grunden.

Elvärme eller vattenburen värme?

Det finns två huvudsystem för golvvärme: elvärme och vattenburen värme.

Elvärmen består av värmekablar som har högt motstånd, till skillnad från vanliga elledningar. Resultatet blir att kabeln alstrar värme. Den vattenburna varianten består av rör i vilka vatten cirkulerar.

Såväl värmekablarna som vattenrören läggs i slingor över golvet. Hur varierar, beroende på produkt, underlag och andra förutsättningar.

Olika typer av värmekablar kan spacklas in, gjutas in i betong eller läggas i bjälklag. En variant är värmemattor, där kabeln är fäst vid en självhäftande matta som rullas ut över golvet.

Komfort- eller totalvärme?

Lägger man in golvvärme vid nybyggnad planerar man redan från början för detta. Handlar det om ett befintligt golv är det mycket viktigt att först undersöka förutsättningarna, inte minst den underliggande isoleringen. Boverket anger 250 mm isolering under källare eller platta på mark som en tumregel.

En fråga är även om du vill ha total- eller komfortuppvärmning. Totaluppvärmning är det vanliga och innebär att du värmer ett helt rum (eller hus) via golvvärmen.

Vid komfortuppvärmning installeras golvvärmen som ett komplement till befintligt värmesystem, oftast på en begränsad yta. Dessa system har en lägre spänning än normala 230 Volt.
Utifrån dina unika förutsättningar gäller det sedan att välja rätt system och även rätt typ av kablar, rör och annat material. Här är fackhandel, el- och VVS-installatörer till ovärderlig hjälp.

El eller vatten?

Ibland kan praktiska skäl avgöra vad man väljer. Elvärme bygger normalt mindre på höjden och det krävs ju att såväl golvvärme som ny golvbeläggning får plats under tröskelhöjd.

Å andra sidan, har du redan ett vattenburet värmesystem kan du ansluta vattenburen golvvärme. Dock behövs reglering, eftersom exempelvis ett trägolv maximalt får ha en yttemperatur på 27 grader, enligt en branschstandard.

Den relativt låga vattentemperatur som krävs innebär även att vattenburen golvvärme med gott resultat kan kombineras med lågtempererade värmekällor, till exempel solfångare, jordvärme eller värmepump.

Oavsett vad du väljer har alltså golvvärme många fördelar. Glöm dock inte att först undersöka förutsättningarna för ditt hus.

Plus och minus för golvvärme

+ Behagligt
+ Fördelar värmen bra i rummet
+ Kan spara energi
+ Inga synliga och dammsamlande radiatorer
+ Medger fri möblering
+ Allergivänligt
+ Torkar fuktiga och blöta golv
– Kräver bra isolering
– Kan orsaka fuktskador i husgrunden
– Kan öka energiförbrukningen
– Kan ge kallras vid äldre fönster
– Kan vara trögt vid snabba växlingar i yttertemperatur (om betongplatta)

Läs mer

Konsumentverket, Boverket m fl har tagit fram broschyren Grundtips för golvvärme, som kan beställas kostnadsfritt. 08-429 05 00, www.energi.konsumentverket.s

EIO, elektriska installatörsorganisationen har bland annat goda råd om elvärmegolv och en lista över elinsstallatörer.
08-762 75 00, www.eio.se

VVS-installatörerna har bland annat en lista över VVS-företag och länkar till tillverkare. 08-762 75 00, www.vvsi.se

EIO, elektriska installatörsorganisationen har bland annat goda råd om elvärmegolv och en lista över elinsstallatörer. 08-762 75 00, www.eio.se.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar