Driftkostnad olika beroende på kommun

Driftkostnaderna för att bo i villa skiljer tusentals kronor mellan kommunerna i Sverige.


Dyrast är Tjörns kommun där kostnaden för bland annat sophantering, vatten/avlopp, el och försäkringar i snitt är 57 300 kronor per år. Billigast är Lycksele kommun med 42 000 kronor per år. Det visar en ny kartläggning som den oberoende organisationen Villaägarna gjort av landets samtliga 290 kommuner.

– För enskilda avgifter som sophämtning och vatten/avlopp kan kostnaden skilja flera tusen kronor mellan jämförbara kommuner, säger Joacim Olsson, vice förbundsdirektör på Villaägarna i ett pressmeddelande.

En annan källa till skillnader mellan länen är elkostnaden som skiljer kraftigt. Detta kan bero på elområdesindelningen, olika elskattenivåer och kraftigt skiljande nätavgifter.

– Tjörn tar hand om vatten och avlopp på många öar utan broförbindelse. Det kräver sjöledningar och färjetransporter för byggnation och service. Det är dyrare att bygga ledningar i en ö-kommun. Större delen av året har vattensystemet 10 000 användare. Under sommarmånaderna är vi minst 25 000 personer på Tjörn. Variationerna i befolkning gör driften mer komplicerad och därmed dyrare, säger Kristina Christiansson, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Tjörns kommun.

Total driftkostnad inklusive moms

10 kommuner med högst kostnader

 

10 kommuner med lägst kostnader

De driftskostnader som Villaägarna undersökt är fastighetsskatt, elkostnad, vatten/avlopp, försäkring och en uppskattad underhållskostnad, som antas vara samma i hela landet. Kapitalkostnaden (ränta och amortering) är exkluderad från undersökningen.

Läs hela rapporten på www.villaagarna.se

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar