Energieffektiv golvvärme med rätt teknik

Trots stigande elpriser växer marknaden för elburen golvvärme. Med ett tillhörande, modernt reglersystem kan du styra uppvärmningen och få bättre koll på din elförbrukning. En annan teknik på frammarsch är luftburen golvvärme som erbjuder mycket hög driftsäkerhet.


Det finns olika system för att hålla huset varmt via golven: vattenburen golvvärme, elektrisk golvvärme och luftburen golvvärme.

Fördelen med ett vattenburet golvvärmesystem är att värmen kan hämtas från flera olika energislag, såsom fjärrvärme, biobränsle eller värmepump.

Om ditt hus saknar vattenburen uppvärmning och istället värms med direktverkande el kan du enbart installera elburen golvvärme. I vanliga fall väljer husägaren, av driftkostnadsskäl, att begränsa golvvärmen till områden där man vill ha det varmt under fötterna, gärna i kök, badrum och hall.

Fördelen med elektrisk golvvärme är att det är smidigt och förhållandevis billigt att installera. Du måste anlita en elinstallatör för fasta installationer till elnätet. Men däremot behöver du inte ta hjälp av en rörläggare, vilket krävs för montering av vattenburen golvvärme.

Det vanligaste alternativet för elgolvvärme är värmekablar som brukar levereras i löpmeter eller i färdiga värmekabelpaket. En typ av värmekablar är så kallat självreglerande, vilket innebär att golvvärmen anpassar sig efter omgivningens temperatur. Kalla områden, till exempel kring dörrar och fönster, tillförs mer värme medan varma områden tillförs mindre.

– De självbegränsande kablarna är energibesparande, samtidigt som de minskar risken för överhettning som kan uppstå i temperaturkänsliga golv som plast eller laminat, förklarar Niklas Isfeldt på golvvärmeleverantören Tyco Thermal Controls.

Med tanke på de stigande elpriserna, som är ett orosmoment för många husägare, är det viktigt med en bra styr- och reglerutrustning för golvvärmen. De ledande leverantörerna erbjuder idag styrteknik med ett flertal funktioner som ger bättre koll på elförbukningen.

– Idag är det möjligt att programmera sitt golvvärmesystem efter vilka behov man har. Man kan till exempel välja att sänka temperaturen på golvvärmen när man är på jobbet eller är bortrest, säger Niklas Isfeldt.

– Man kan även koppla till en GSM-modul som gör det möjligt att styra värmen på distans med mobiltelefonen, vilket speciellt är praktiskt när man installerat golvvärme i fritidshuset.

För att få ett energihållbart golvvärmesystem brukar man montera tunna isolerskivor i undergolvet som avgränsar värmeförlusterna nedåt. Idag finns specialtillverkade isolerplattor med färdiga spår för värmekablarna som förenklar installationen.

Förutom golvvärme med kablar kan man använda så kallad golvvärmefolie. Materialet består av en millimetertunn plastfolie med ett ledningsmaterial av aluminium som kan skäras till i sektioner och därmed anpassas till olika utrymmen i huset. På marknaden finns golvärmefolie för lågspänning (24 volt) som passar mindre utrymmen, respektive högre spänning (230 volt) som passar större ytor och trä- och laminatgolv. 230 voltsystemet ska dock inte installeras i våtutrymmen.


Annons

 

Uppgång för luftburet

På senare år har det skett en uppgång för luftburen golvvärme i villor. Tekniken är inte ny, men har hittills mest använts för uppvärmning av offentliga lokaler. På den svenska marknaden dominerar idag systemet Legalett, som består av luftkanaler som ligger ingjutna i husets bottenbetongplatta. Systemet levereras ofta vid nybyggnation som en färdig värmegrund. Men det går även att montera rören i golvbjälklagen på ett befintligt hus, i samband med ombyggnad och golvbyte. Man bör dock räkna med att golvhöjden blir något högre då rören har en större volym jämfört med till exempel vattenburna golvvärmerör.

Golvvärmekanalerna värms upp av husets ordinarie värmesystem genom anslutning till ett elbatteri med en fläkt placerad i golvet. Om man har vattenburen uppvärmning krävs det ett vattenbatteri som växlar varmvatten till varmluft.

Varmluften cirkulerar hela tiden runt i det slutna rörsystemet och avger kontinuerligt värme från golvytan – likt en modern variant av ”kakelugn”. Rumstemperaturen kan man ställa in via termostater i respektive rum.

– Fördelen med luftburen golvvärme är att luft, till skillnad från vatten eller kablar, är helt okänsligt för yttre påverkan och skador. Det kan inte uppstå några läckage eller kabelbrott. Golvvärmen blir därmed mycket driftsäker och själva kanalsystemet har i princip obegränsad livslängd, säger Mikael Eriksson, marknadschef på Legalett Byggsystem.

Fördelar med elburen golvvärme

+ Enklare och biligare installation än vattenburen golvvärme.

+ Flexibelt att lägga. Passar för små ytor.

+ Lätt att reglera och fjärrstyra med modern styr- och reglerteknik.

+ Ingen risk för läckage

Nackdelar med elburen golvvärme

– Kan enbart anslutas till el som värmekälla.

– Stigande elpriser ger ökade driftkostnader.

– Kortare livslängd än vattenburen golvvärme.

– Brandrisk.

Säkra tips inför installation av elburen golvvärme

1. Marknaden för elgolvvärme växer: Sök efter pålitliga leverantörer som erbjuder bra garantivillkor och support.

2. Anlita alltid en behörig fackman för fasta elinstallationer.

3. Kontrollera förutsättningarna för installationen: att golvunderlaget är stabilt, välisolerat och att golvvärmen passar underlaget. Rådgör gärna med golvleverantör/fackman.

4. Planera för en energieffektiv drift av golvvärmen. Rådgör med leverantören och eventuellt en energirådgivare.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar