Golven som värmer

Är fötterna varma fryser du inte, ett av många skäl till att välja golvvärme. Men för att golvvärmen ska fungera bra krävs det att huset är konstruerat för det.


Golvvärme är en bra kombination av något som är både skönt och estetiskt. Från att från början mest installerats i badrum och kök har nu golvvärmen spridit sig i hela huset. Och det finns många goda skäl till detta. Det första och främsta att golvvärme sprider en behaglig värme. För det är sant, är du varm om fötterna är du varm i hela kroppen.

I marknadsföringen av golvvärme framhålls ofta att man kan spara energi eftersom man kan sänka inomhustemperaturen. Men man ska veta att detta förutsätter att ditt rum eller hus är konstruerat så att det lämpar sig för golvvärme, i annat fall kan energianvändningen öka.

– Rätt konstruerat innebär att golvvärmen ska vara rätt dimensionerad och rätt installerad, och att värmeisoleringen i ytterväggar och golv mot mark ska vara tillräcklig, säger Stig Lodén på Byggkeramikrådet, BKR. Vill du spara energi kan du stänga av golvvärmen när vintern är slut. Problemet är att stengolv ofta upplevs som kalla, och har man golvvärme så kanske man av ren bekvämlighet har den på året om. Om golvvärmen fungerar på rätt sätt ska man kunna sänka inomhustemperaturen.

– En av fördelarna med golvvärme är att man normalt kan sänka rumstemperaturen en till två grader eftersom vi upplever temperaturen behaglig när fötterna har det varmt, säger Stig Lodén.

Sammanfattningsvis kan du alltså i regel sänka energiåtgången med golvvärme om du har ett hus med välisolerade golv och väggar och sänker inomhustemperaturen.

Har ditt hus de rätta förutsättningarna kan golvvärme spara energi – men gör du fel kan installationen inte bara öka dina energikostnader, den kan också ge fuktskador. Installerar man golvvärme i till exempel en oisolerad källare eller annat utrymme med direkt markkontakt kan det bli problem om marken är fuktig och/eller dåligt dränerad. Golvvärmen värmer marken under huset, fukten kan transporteras från den varma marken under huset och uppåt längs väggens insida som man riskerar att få fuktproblem med.

Välj rätt golv

För att golvvärme ska fungera krävs följande: En tumregel är att det ska vara ordentligt med isolering mot mark under golvvärmen, minst 250 millimeter. Det gäller att se till att värmemotståndet nedåt är stort och värmemotståndet uppåt är litet. Slarvar man med detta är värmen mest till för maskarna i jorden. Det är vad som kan hända om man slarvar med isoleringen i golv mot mark. Då kan nära en tredjedel av den tillförda energin försvinna ner i marken. Här påverkar också valet av ytmaterial på golvet. Parkettgolv håller tillbaka värmen. Dessutom kan trägolv få sprickor eftersom golvvärmen torkar ut träet. Rätt utfört fungerar dock golvvärme till trägolv.

– Golvvärme är ett så kallat lågtemperatursystem, säger Stig Lodén. Det betyder att golvets yttemperatur inte behöver vara mer än ett par grader högre än den önskade rumstemperaturen. Det är viktigt att värmen transporteras snabbt och effektivt från värmekablar eller rör till rumsluften. Därför bör ytmaterialet ha god värmeledningsförmåga. Porösa material som textil och trä leder värme dåligt och ger lägre verkningsgrad än hårda och tunga material som natursten och keramiska plattor.

– Två träslag anses också olämpliga för golvvärme, säger Michael Karlsson på Thorin & Thorin. Det är bok och Hard Maple (kanadensisk lönn). De rör sig mer än andra träslag, vilket betyder att större springbildning uppstår vid läggning på golvvärme. Dock förekommer det hos enstaka tillverkare bok- och lönngolv som tillverkats med en speciell torkningsmetod som kallas presstorkning. I detta fall anses träslagen bok och Hard Maple lämpliga för golvvärme.

Lång livslängd

Men också i moderna hus med stora glasade ytor väljer man ofta att lägga in golvvärme. Tänk då på att det kan vara bra att eventuellt komplettera golvvärmen med element under dåligt isolerade fönster för att undvika problem med kallras.

– Treglasfönster kräver dock normalt ingen annan värmekälla, säger Stig Lodén. För de flesta andra fönster räcker det ofta med att lägga kablar eller rör något tätare närmast fönstren.

Många undrar över hur länge ett värmegolv håller – en rätt utförd golvvärmeanläggning bör hålla minst 30-50 år, troligtvis ännu längre, säger Michael Karlsson på Thorin & Thorin. Kablar för 230 volt har lång livslängd. Om skador uppkommer kan dessa åtgärdas. Detta är ett system som anses pålitligt. Det som kan behöva bytas ut efter mer än 15 år är elektronisk styrutrustning, till exempel termostater som har en kortare livslängd än själva elkabeln/golvvärmeröret. Det har tidigare diskuterats om det är farligt med magnetfält kring värmekablar. Men om värmekabeln är en två-ledare, strömmen går alltså i två riktningar, upphäver magnetfälten till stor del varandra – så den diskussionen har av-stannat. Moderna värmekablar omges inte av större magnetfält än vanliga elsladdar.

Olika typer av golvvärme

Generellt lämpar sig elkablar bäst vid renovering och för mindre ytor. De har relativt låg systemkostnad och ringa bygghöjd. Vattenburen golvvärme är oftast fördelaktig vid nybygge och större ytor, som hela hus.

Vattenburen golvvärme
Passar i regel för hus uppvärmda med cirkulerande vatten. Radiatorvattnet måste dock passera en pump-shuntgrupp för att passa för golvvärme. En relativt hög kostnad per kvadratmeter om det gäller ett enstaka, mindre utrymme. Stora fördelar eftersom det passar till vilken värmekälla som helst . Ett flexiblare värmesystem. Bygger mera i höjd än ett elvärmegolv. Passar i nyproduktion där man kan planera in värmegolvet från början.

Luftburen golvvärme
Kräver normalt nyproduktion. För detta system gjuter man in stora rör i en betongstomme. Bra mot byggfukt. Börjar bli vanligare just i nyproduktion.

El-golvvärme
Det finns i huvudsak tre olika elgolvvärmesystem: Värmekablar, golvvärmemattor och golvvärmefolie. Värmekablar är det vanligast förekommande.

Att tänka på

1. All installation ska alltid göras av behörig vvs-installatör eller elektriker. När det gäller förläggning och inkoppling av elslingor, ska detta utföras av behörig elinstallatör. Den händige kan spara pengar genom att utföra kringarbeten som underlagsarbete samt golvläggning själv.

2. Kontrollera att golvvärmen fungerar innan golvläggningen. Vid elburen golvvärme gör alltid elektrikern en uppmätning av kabelns värden före golvläggningen.

3. Har ditt hus krypgrund ska du be en fackman undersöka grunden innan du installerar golvvärme. Detta eftersom det kan finnas risk för fukt- och mögelproblem vid dessa huskonstruktioner.

1. Låt en behörig installatör utföra arbetet, då säkerställer man att golvvärmen fungerar, år efter år. Enligt Elsäkerhetsverkets regler, som är svensk lag, får heller ingen annan än behörig elinstallatör förlägga och installera värmekablar.

2. Begär garanti. Skulle något mot förmodan gå sönder kan man även ha garanti på utfört arbete. Garanti är inte automatisk utan måste avtalas.

3. Välj material från välkända leverantörer. Då vet man att man alltid kan få råd och hjälp.

4. Se till att underlaget är stabilt och att det är lämpat för det golvmaterial du valt.

5. Kontrollera allt material du väljer, så att de är lämpade för golvvärme, såsom ytmaterial, spackel. Rådgör gärna med golvleverantör/fackman.

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar