Med golvvärme under tiljorna

Allt fler vill ha golvvärme. Och allt fler vill ha trägolv. Gärna samtidigt. Vi har besökt en familj som skaffat sig det för ett antal år sedan och hunnit upptäcka för- och nackdelar.


Det är skönt med varma golv. Vi människor mår allra bäst om temperaturen vid golvet är ett par grader högre än kring huvudet. Det blir den med golvvärme medan traditionella värmeelement ger omvänt resultat. Dessutom upplever många att det ger en estetisk fördel att slippa element på väggarna. Man rustade upp och moderniserade. Här ses det nya köket.

Sommarhus byggdes om

Det var just dessa skäl som fick familjen Tallving att för sju år sedan välja golvvärme för sitt nyinköpta hus utanför Gustavsberg. Att de skulle ha golvvärme var de redan på det klara med när de anlitade arkitekt för om- och tillbyggnad. Det var en hel del som behövde göras åt huset.

– Det är byggt 1907 och hade varit sommarhus till vi köpte det, berättar Björn Tallving. Det fanns åtta vattenskador vi visste om, inget badrum, och tre spruckna täljstenskaminer som enda värmekälla. Mycket behövde åtgärdas och vi vände oss till Olle Rex Arkitektbyrå. Vi rustade upp, moderniserade och byggde till. Byggde en ny sjöbod där det stod en gammal förstörd samt två garage vid infarten.

Man installerade alltså vattenburen golvvärme i bottenvåningen, uppvärmt vatten pumpas runt i rörslingor under golvytan. Hela 1,5 kilometer rör gick det åt. I hallen la man sedan gotländsk kalksten, i alla andra utrymmen ett 32 millimeter tjockt massivt furugolv med oljad yta.

På övervåningen blev det traditionella värmeelement. Sjöboden som innehåller umgängesyta och övernattningsmöjlighet för gäster fick elburen golvvärme, här ligger alltså värmeavgivande elslingor under golvet.

Huset är byggt 1907 och var från början ett sommarhus I bottenvåningen blev det vattenburen och på det ett massivt furugolv. 1,5 kilometer rör gick åt.

Nödvändigt att tilläggsisolera

Inom byggsektorn råder ingen total enighet om golvvärmens välsignelser. Man kan till exempel både få höra att golv-värme spar energi och att det ger stora värmeförluster.

Klart är att ett hus måste vara bra isolerat om man ska installera golvvärme. En stor del av värmen kan annars försvinna ut i marken kring och under huset. I äldre hus behöver man ofta komplettera isoleringen. Det gällde också familjen Tallvings. De valde att tilläggsisolera invändigt, då riskerar man inte att försämra fasadens utseende.

– Vi undrade om vi förlorade värme-effekt när vi la trägolv över golvvärme-slingorna, säger Björn. Men en erfaren byggledare sa att det inte skulle vara något problem.

– Det tog lång tid att trimma in värmesystemet, fortsätter han. Fast när vi väl fått ordning på det hela fungerade det mycket bra.

Det gällde dock inte sjöboden. Där visade sig den elburna golvvärmen otillräcklig och åstadkom bara en temperatur på 12–14 grader. Det blev nödvändigt att komplettera och det gjorde man med annan elvärme.

– Det är ju vatten direkt under sjöboden och så blåser det in, kommenterar Björn. Golvvärmefirman hade väl inte räknat med det utan lagt vad de brukar i hus av den storleken. Vi hade en energikonsult ute efteråt som konstaterade att golvvärmen inte kunde räcka.

Att planera och välja

Husgrunden måste vara väl isolerad om man ska installera golvvärme. Annars kan en del av värmen gå åt fel håll, det vill säga ner i marken. En tumregel är att det ska vara minst 250 mm isolering såväl under källare, platta på mark som i krypgrund.

Golvvärmesystem kan indelas i två huvudgrupper:

• vattenburen golvvärme och
• elburen golvvärme.

Sedan finns ett antal varianter inom de båda grupperna. Vilka system som är lämpliga beror på bjälklagets konstruktion, på värmekälla och så vidare. Diskutera gärna med en VVS- eller Elinstallatör, de finns under fliken Sök Hantverkare på viivilla.se under avdelning ”VVS-Installatörer och Elinstallatörer”. Golvvärmeleverantörernas hemsidor kan också vara till nytta, de företagen hittar du under ”Golvvärme”. Normalt erbjuder de antingen vattenburen eller elburen golvvärme.

Hur mycket installationen kostar beror på vilket golvvärmesystem det är fråga om. Materialkostnaden kan variera mellan 250 och 800 kronor kvadratmetern. Utöver materialet tillkommer så arbetskostnad på 400–500 kronor i timmen om du anlitar installatör. Arbetet kan ofta klaras på en arbetsdag men kan också ta längre tid, det beror på hur huset är byggt och vilket system du valt.

Värmebehovsberäkning måste göras innan man installerar. Den som ska utföra arbetet behöver det underlaget för att planera hur han ska lägga slingorna. Beräkningen kan en VVS-konsult hjälpa dig med, gå in på viivilla.se under fliken Sök Hantverkare, välj ”Elinstallatörer eller VVS-Installatörer” i sökmotorn under avdelning.

Trä rör sig alltid

Kombinationen golvvärme-trä har givit en del reklamationer, de flesta har gällt springor mellan golvbrädor. Nu blir det alltid springor i trägolv eftersom träet krymper på vintern när inomhusluften är torr. Sedan sväller det på sommaren när luftfuktigheten ökar och då försvinner springorna. Så fungerar trägolv – om man har golvvärme eller inte. Golvvärmen kan dock göra rörelserna lite större.

– Det är viktigt att välja en leverantör som kan trägolv, säger Björn. Om man inte ska få stora springor måste träet ha rätt fuktighet när man lägger golvet.

– Visst kryper golvtiljorna ändå isär, fortsätter han. Men det här är ett gammalt hus och som sådant patinerat. Så det ser bara naturligt ut. Och springorna har aldrig blivit så stora att det skapat praktiska problem. Trähus rör sig alltid, det vet man. Det är heller inte bara trä som kan bli uttorkat, det blir kalkstenen i hallen också. Golvvärmen avfettar stenen och vi har fått behandla med såpa för att kompensera det.

Den nybyggda sjöboden ger utrymme för övernattningsmöjlighet för gäster. Vattnet går in under sjöboden och här blåser det också in. Därför räckte inte golvvärme som enda värmekälla.

Rekommenderar golvvärme

Trots intrimningtid och problem med sjöboden, säger Björn:

– Jag kan rekommendera andra att installera golvvärme. Fördelarna överväger klart att slippa förfulande värmeelement och att uppleva den angenäma känslan av ett varmt golv, gärna kombinerat med ett behagligt material som trä. Om man nu inte är väldigt känslig för att träet rör sig.

Det är emellertid ganska så komplicerat att göra en golvvärmeinstallation alltigenom rätt. Först måste huset ha till-räcklig isolering. Så måste golvvärme-installationen göras riktigt och med hänsyn till det golvmaterial man valt, golvet läggas korrekt och slutligen ska systemet justeras in. Det kräver med andra ord att alla som på något sätt arbetar med installationen har god kompetens och ger bra information till dem som ska bo i huset.

Vem ska göra arbetet?

Elinstallationer ska göras av behörig elektriker om de är på mer än 50 volt, och det är nästan alla system för elburen golvvärme. Vattenburen golvvärme är det tillåtet att installera själv. De flesta väljer emellertid att ta hjälp av en vvs-installatör, i varje fall för att ansluta golvvärmeslingorna till uppvärmningssystemet. Om man själv utfört arbetet och gjort fel, gäller inga garantier. Och det är heller inte stora chanser att få ersättning på hemförsäkringen för eventuella skador.

Hjälp att installera ett vattenburet system hittar du på viivilla.se under fliken Sök Hantverkare. Välj ”VVS-Installatörer” under avdelning. Du köper både system och arbete av installatören. Vill du ha hjälp med ett elburet system letar du under ”Elinstallatörer”. Även i det fallet köper du system och arbete tillsammans. Men det går också att köpa enbart materialet hos till exempel en byggvaruhandlare.

Hjälp att lägga golvet hittar du under ”Golvläggare” på viivilla.se – Sök Hantverkare. Oavsett om du anlitar golvläggare eller gör arbetet själv, måste utförandet anpassas till bjälklagskonstruktion och golvvärmesystem. När man har golvvärme är det också extra noga med temperatur och fuktighet vid läggningen. Anvisningar finns i skriften ”Trägolv på golvvärme”.

Drift- och skötselanvisningar bör du se till att få från golvvärme- respektive golvleverantören.

Mer att läsa

Trägolv på golvvärme

Golvbranschens Riksorganisation www.golvbranschen.se
Grundtips för golvvärme
Boverket m fl www.boverket.se

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar