Så väljer du rätt värmesystem – fjärrvärme och solfångare

Det hänger på huset när du ska välja värmesystem. Var huset är placerat, hur det är isolerat, hur många som bor där - och inte minst vilka vanor man har. Här kan du läsa mer om fjärrvärme och solfångare!


Fjärrvärme

Så fungerar det: Vatten värms i en fjärrvärmecentral och distribueras via nedgrävda ledningar till många hus.

Passar dig som: Har ont om plats och vill ha ett enkelt system.

Förutsättning: Huset måste kunna anslutas till ett gemensamt fjärrvärmenät med fjärrvärmecentral.

Investeringskostnad: Olika mycket beroende på kommun. Priset på värmen kan också variera.

+ Vanligen billigare än olja och el. Ur miljö- och samhällsaspekt bra – fjärrvärmeverken använder ofta förnybart bränsle. Spillvärme från industri och avloppsvatten kan också användas. Bekvämt – du slipper sota, elda och fylla på bränsle. Tar liten plats.

– Har medelhög miljöpåverkan. Olika energibolag har olika upplägg och priset kan variera mycket. Du kan inte välja leverantör. 

Energirådgivarens kommentar:

I exempelvis Göteborg kan man antingen köpa loss hela anläggningen. Då kostar det ungefär lika mycket som bergvärme och kilowattpriset blir ungefär detsamma. Eller så hyr man anläggningen, vilket är billigare, men får å andra sidan ett dyrare kilowattpris. Se upp med förändringar i hus med självdrag som tidigare eldats med olja, ved eller pellets.

Solfångare

Så fungerar det: Solenergi överförs till ackumulatortank eller varmvattenberedare.

Passar dig som: Värnarar miljön och vill minska elberoendet.

Förutsättning: Helst sydost-sydvästläge, optimal taklutning 45 grader. Kolla med kommunen, kan kräva bygglov.

Investeringskostnad: Cirka 5 000 kronor per kvadratmeter, inklusive ackumulatortank och montering. För att både värma vatten och bidra till uppvärmning behövs minst 10 kvadratmeter. Till endast varmvatten cirka 5-6 kvadratmeter.

+ Fungerar bra ihop med direktel, ved, pellets, olja, värmepumpar. Brukar under sommaren klara hela tappvarmvattenbehovet, under hela året kan varmvattennotan halveras. Påverkar miljön minst – ger inga utsläpp. Allt mer lönsam med stigande elpris. Gratis energi när anläggningen är betalad. Oberoende av utomhustemperatur – värmer även höst och vinter. Värmer vattnet i poolen. Lång livslängd.

– Solen måste skina. Måste kompletteras med en annan energikälla framför allt under vinterhalvåret. Hög installationskostnad. Ger främst tappvarmvatten men även viss värme.

Energirådgivarens kommentar:

Utmärkt om du har en biobränsleanläggning. Är tekniskt sett även en bra lösning vad gäller värmepumpar, men lönar sig då sällan ekonomiskt. Mycket lämpligt för hus med direktel som ska byta varmvattenberedare.


Solfångare ger inga utsläpp.
Foto Lars Andrén

Tips!

Boka ett möte med din kommunala energirådgivare.

Fotnot: Kommenterande energirådgivare är Mats Danielsson, energirådgivare i Göteborg.

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar