Sköna golv med golvvärme

Golvvärme skapar en skön och behaglig värme, och rummet blir lättare att möblera. Men tänk på isoleringen. Annars kan golvvärmen bli en energitjuv.


Golvvärme ger en behaglig värme och gör det lättare att möblera, eftersom det inte finns några radiatorer på väggarna. Foto: Uponor
Anders Odell
Lars Andrén

Golvvärmen ger en tydlig känsla av värme. Därför kan man hålla något lägre temperatur i rummet än med radiatorer. Samtidigt blir det lite enklare att möblera, eftersom det inte är några radiatorer på väggarna.

– Det höjer komfortkänslan, säger Anders Odell, projektledare på energimyndighetens testlaboratorium.

Golvvärme finns i flera olika typer av system: luftburen, elslingor eller vattenburen. Anders Odell rekommenderar att installera vattenburen golvvärme om du har ett värmepumpanslutet system.

– Det är mest energieffektivt. Värmepumparna är anpassade till att arbeta med låga temperaturer. Jämfört med vanliga radiatorer är det betydligt lägre gradantal i golvvärmeslingorna.

Isolera noga

Vilket system man än väljer finns det en sak som är mycket viktig att tänka på: isolering av bottenbjälklaget. Normerna vid nybyggnation säger 30 centimeter mellan plattan och golvvärmen.

– Slarva inte med isoleringen. Den är superviktig. Annars blir golvvärmen en värmetjuv och något som tar onödig värme, säger Lars Andrén, energiexpert som driver företaget DrivKraft.

Han är till och med lite tveksam till golvvärme i annat än nyproduktion.

– Det blir i allmänhet en stor investeringskostnad i befintliga golvkonstruktioner och dessutom svårt att få en fullgod isolering, eftersom huset inte är skapat för det. Var ytterst noga om du ska installera golvvärme i befintliga hus. Säkerställ att isoleringen blir fullgod och att det inte finns några förrädiska köldbryggor i konstruktionen och att fönstren har tillräckligt bra prestanda så att golvdrag kan undvikas. Och se till att investeringskostnaden hålls på en rimlig nivå, uppmanar Andrén.

Anders Odell är inte lika tveksam, men tycker att det är viktigt att anlita en kompetent fackman om man installerar golvvärme i ett benfintligt hus.

– Det är inte lätt att ha koll på bjälklagsisoleringen. Man riskerar en fuktvandring i bjälklaget som kan leda till fuktskador. Om det inte är välisolerat. En kunnig fackman behöver göra en analys för förutsättningarna för just det huset där golvvärme ska installeras.

Men det finns fler saker att tänka på. Valet av golvmaterial blir viktigare om du väljer golvvärme än om värmen kommer från genom en radiator på väggen. Det är skillnad i värmeöverföring mellan olika golvmaterial.

– Parkett släpper inte igenom värmen lika effektivt som exempelvis klinker, säger Anders Odell.

Se över fönsterisoleringen

Det är dessutom viktigt med välisolerade fönster, annars finns risk för så kallat kallras. Kallras uppstår när den varma luften kyls av vid den kalla fönsterrutan. Eftersom kall luft är tyngre än varm luft faller den när mot golvet, och kan orsaka drag. Därför kan man uppleva kallras om man inte har välisolerade fönster.

Det är därför man sätter radiatorer under fönstren, då värms den kalla luften upp.

– Det kan innebära att man behöver byta fönster när man installerar golvvärme i ett befintligt hus och det kan bli en dyr investering.

Vid nybyggnation är det inte risken stor. Då installerar man högeffektiva fönster från början.

Fördel jämfört med radiatorer

– Golvvärme höjer komfortkänslan och ger en tydligare känsla av värme. Därför kan man hålla något lägre temperatur i rummet.

– Vattenburet system är mer flexibelt att använda olika värmekällor, golvvärme är särskilt effektivt om man ansluter värmepump.

– Man kan sänka inomhustemperaturen och därmed minska energikostnaden och klimatpåverkan.

Nackdelar jämfört med radiatorer

– Man får räkna med att investeringskostnaden blir högre.

– Tröghet i systemet vid plötsliga temperaturförändringar. Långsammare omställning av temperaturen.

– Risk för fuktskador om det inte är rätt installerat. Golvvärme kan orsaka fuktvandring och därmed skador. Fukten vandrar från den kalla marken till väggen i husets insida. Viktigt att anlita fackman som undersöker riskerna i just ditt hus. Om grunden är väl isolerad under plattan minskar risken.

Att tänka på:

– Fråga tillverkaren/installatören om golvvärmens livslängd innan du bestämmer dig.

– Ta reda på om det är enkelt att reparera och vilka skador som kan uppstå om golvvärmen går sönder.

– Husgrunden ska vara väl isolerad mot marken under huset.

– Sänk inomhustemperaturen. 18 grader kan räcka om du har 20 i vanliga fall.

– Reglersystemet ska vara väl injusterat, med tanke på att golvvärme är ett trögt system. Det behöver vara intrimmat för att parera skiftningar i utomhustemperaturen.

– Undvik att använda golvvärmen när det inte är uppvärmningssäsong.

– Extra rutor eller nya fönster minskar risken för kallras.

– Välj golvmaterial som lätt släpper igenom värmen till inomhusluften.

Källa: Statens Energimyndighet, Konsumentverket, Boverket och Formas.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar