Krönika: Byt elbolag! ViV nr 10/09

Hela systemet med valfrihet för elbolag straffar de passiva villaägarna. När avregleringen kom 1996 hade nämligen alla ett elavtal som alltid är det allra dyraste, tillsvidareavtal. Den som då struntat i att själv välja elavtal har då fått betala 3 000 kronor mer per år under de senaste åren vid normalförbrukning, 20 000 kilowattimmar per…


Hela systemet med valfrihet för elbolag straffar de passiva villaägarna. När avregleringen kom 1996 hade nämligen alla ett elavtal som alltid är det allra dyraste, tillsvidareavtal.

Den som då struntat i att själv välja elavtal har då fått betala 3 000 kronor mer per år under de senaste åren vid normalförbrukning, 20 000 kilowattimmar per år. Trots alla uppmaningar om vikten av att byta, har 40 procent av Sveriges elabonnenter aldrig bytt.

Så jag upprepar min maning till alla som har kvar sina tillsvidareavtal:

Byt nu. Om du byter till rörligt eller bundet avtal, eller det ena eller andra elbolaget är mindre viktigt. Huvudsaken är att du byter bort det dåliga tillsvidareavtalet, som inte har några fördelar.

Vilket elbolag du väljer har också viss betydelse – och det finns 130 stycken att välja mellan. Det skiljer nästan en tusenlapp per år mellan de billigaste och dyraste. Se här vilket som är billigast just nu: www.driva-eget.se/el

När du väljer finns det två viktiga frågor:

  • Ska avtalet vara rörligt eller bundet under ett visst antal år? Det är då precis som med bostadslån att det rörliga hittills alltid varit bäst, men att bundet avtal är säkrare, eftersom man vet sin kostnad under en viss tid.
  • Är du beredd att lägga till ett par hundralappar per år för att få miljövänlig el?

Hur priserna ska röra sig beror främst på tre faktorer:

  • Den viktigaste faktorn är efterfrågan. När konjunkturen stod på topp i början av september 2008 var spotpriset på den nordiska elbörsen omkring 70 öre. När lågkonjunkturen sedan kom och industrin gick ned på lågvarv sjönk priset snabbt och för ett år sedan var det nästan nere på hälften.
  • Tillgången på vatten i vattenmagasinen, eftersom nästan hälften av Sveriges elkraft kommer från vattenkraft. Under sensommaren har det regnat kraftigt, så vattenmagasinen är välfyllda. Detta drar ned priset.
  • Priset på kol och olja har också betydelse. Kolpriset ligger nu stilla. Men kolkraft är alltid mycket dyrare än kärnkraft och vindkraft. Så det viktigaste är att man klarar elförsörjningen utan att behöva köpa in så mycket kolkraft.

De flesta experter tror inte att dessa tre faktorer ska höja elpriset under resten av året. Den konjunkturförbättring som märks är trots allt inte så kraftig att industrin drastiskt ökar sin energianvändning. Förmodligen kommer därför både rörliga och bundna elpriser att ligga kvar ungefär på dagens nivå under resten av året.

 

Hitta rätt leverantör på nätet

På nätet finns hjälp både för att hitta lägsta elpris och för att göra smidigt byte. På kundkraft.se går många samman för att förhandla sig till ett bra pris. På elskling.se får du hjälp med pappersexercisen vid byte.

På sajter som compricer.se, driva-eget.se, elprisguiden.se och pricerunner.se kan du lätt jämföra vilket elbolag som just nu har lägst priser. Även statliga Energimarknadsinspektionen ger hjälp på sin webbplats elpriskollen.se

På dessa två sajter får du mer handgriplig hjälp:

elskling.se Sedan den startades av fem studenter på KTH för två år sedan har 75 000 hushåll fått hjälp att byta till billigare elavtal. Var fjärde har valt miljöel.

Vi har lyckats aktivera den inaktiva massan av elabonnenter. Uppskattningsvis har de sparat 80 miljoner tillsammans genom att byta genom oss, säger Omid Ashrafi, marknadschef och en av grundarna.

De får betalt av de elbolag som får nya kunder. Så någon kostnad för villaägarna blir det inte.

Du anger vilken typ av el du vill ha och hur mycket du beräknas förbruka. En lista över de billigaste alternativen visas. När du valt det du vill ha fyller du i dina personuppgifter och elskling.se sköter sedan den pappersexercis som följer med byte av elbolag.

kundkraft.se Sajten har funnits i tio år och har i år köpts av Aftonbladet. Idén bygger på att det går att få bättre priser om många slår sig samman och förhandlar.

En gång i månaden ber kundkraft.se om offert från elbolagen. Elbolagen lägger anbud med ett gemensamt pris för alla medlemmar. Elbolaget med lägsta priset får teckna avtal med medlemmarna.

För de medlemmar som tecknat rörligt avtal blir det förhandling varje månad. Men det bolag som vunnit upphandlingen månaden innan anstränger sig för att bli billigast även månaden efter, eftersom byten alltid innebär stor administration. För dem som valt bundna avtal blir det omförhandling när avtalen löper ut.

Nya medlemmar lämnar uppgifter om sig själva, sin elförbrukning och om det ska vara rörligt eller bundet avtal. Sedan är det bara att vänta, och när besked kommit om vilket elbolag det blir får du hjälp med formaliteterna kring bytet.

 

 Foto:Patrik Sjöling/IBL Bildbyrå

MILJÖMÄRKT EL

Om du vill vara säker på att elen du köper inte kommer från kärnkraftverk eller kolkraftverk kan du lägga till ett par hundralappar per år och välja miljömärkt el.

För att elen ska vara godkänd som Bra Miljöval måste elektriciteten produceras av förnybar energi i anläggningar som drivs enligt fastställda miljökrav. Miljöelen ska då produceras på detta sätt:

  • Vind- och solenergi. Elektricitet från vindkraftverk och kraftverk för solenergi är alltid godkänt som Bra Miljöval.
  • Vattenkraft. El från vattenkraft får endast produceras i gamla vattenkraftverk byggda före 1996. Att bygga nya anses som ett intrång i naturen och därmed ta stora naturvärden i anspråk.
  • Biobränsle. För att biobränsleeldade kraftverk ska godkännas måste bränslet komma från skogen eller odlas på åkermark. Det ställs krav på att askan ska återföras och den får inte innehålla tungmetaller.

Elproduktion vid kärnkraftverk, kol- och oljekraftverk eller sopförbränning godkänns inte som miljömärkt el. Torv godkänns inte heller som bränsle, därför att torven bildas mycket långsamt och både brytningen och förbränningen anses skada naturen.

Du skaffar miljömärkt el genom att ta kontakt med din elleverantör och fråga efter Bra Miljöval. Om du redan har tecknat ett vanligt elavtal så kan du kontakta elbolaget och fråga om du kan lägga till Bra Miljöval till det avtal du redan har. Idag finns det 55 elbolag som har licens för att leverera miljöel. Listan över vilka de är finns på www.naturskyddsforeningen.se. Varje år görs kontroller så att de uppfyller kraven för miljömärkning.

 

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar