Laila är egen elleverantör

Villaägaren Laila Nilsson bestämde sig för att göra en insats för miljön – och investerade i solceller. Nu levererar hon egen förnybar el till sitt hushåll och det allmänna elnätet.


Göteborgaren Laila Nilsson gjorde en pionjärinsats när hon för fyra år sedan lät installera en av de största privata solcellsanläggningarna i Sverige. Hon betalade över en halv miljon kronor för anläggningen, bestående av trettio paneler på vardera 160 watt samt ett stort batteripaket som lagringskälla.

– Jag ville göra en insats för miljön och det värdet uppväger kostnaderna. Jag räknar inte med att anläggningen ska löna sig, åtminstone inte under min livstid, säger Laila Nilsson som nyligen fyllt 72 år.
 
Som miljöengagerad husägare har hon alltid varit tidigt ute. I hennes garage står en Toyota Prius som var en av de första elhybridbilarna på marknaden. Långt dessförinnan, för femton år sedan, ersatte hon oljeeldningen i huset med en effektiv bergvärmepump och passade även på att tilläggsisolera väggar och tak.

Men den största och mest iögonfallande investeringen är naturligtvis solcellspanelerna, som står uppradade på garagets tak och vägg i optimalt söderläge.

– Det känns bra att satsa på teknik som bidrar med ren och förnybar ström och som samtidigt minskar mina egna elräkningar en smula, säger hon.

Sedan anläggningen togs i drift har Laila Nilsson försökt hitta en alternativ lösning till batterilagringen, som inte fungerade särskilt bra i kombination med husets befintliga elsystem.  I samråd med solcellsleverantören inledde hon förhandlingar med nätägaren Göteborg Energi om att ansluta sin produktion till det fasta elnätet. På grund av att hon var tidigt ute som egen producent dröjde det innan ett avtal kunde färdigställas med Göteborg Energi och Din El som administrerar elhandeln inom koncernen. Ärendet har också försvårats av skattejuridiken kring den här typen av småskalig elförsäljning.

– Om politikerna hade förbättrat reglerna skulle det nog funnits många fler ”elleverantörer” som jag, gissar Laila Nilsson.

Avtalet med Din El, som blev klart i vår, innebär att Laila kan ”lagra” sin solel på elnätet och kvitta sin produktion mot elkonsumtionen i hushållet. Under avtalsperioden får hon full kompensation för den egna produktionen till samma pris som hon betalar till elhandelsföretaget för det hon konsumerar.

– Jag har ett stort hus och hyr ut två lägenheter så det mesta av elen lär förbrukas. Men under soliga sommardagar kan det blir ett överskott som jag kan räkna hem i efterhand, ungefär som en ”energibank”.

Via den nyinstallerade mätaren i huset får hon uppgifter om såväl förbrukning som produktion från elhandelsföretaget. Hon kan även läsa av produktionen via de tre växelriktarna som installerats i garaget och dessutom ta del av informationen via webben.

– Min leverantör har beräknat att solcellerna ger ungefär 5000-6000 kilowattimmar per år, men det är en osäker siffra beroende på väderleken. I och med den nya mätningen lär jag få bättre överblick än tidigare. Jag försöker lära mig tekniken, vilket krävs om man ska hålla på med det här, säger Laila Nilsson.

Fakta/Egen el med solceller

Solceller omvandlar solljus direkt till el i form av likström. Via växelriktare kan elen omvandlas till växelström för användning i hushållet. Solelen kan lagras i batteripaket om det inte finns tillgång till elnät, vilket är vanligt i fritidshus, båtar och husvagnar. För anslutning till det fasta elnätet krävs ett avtal med det lokala elnätsföretaget, samt en mätare som mäter produktion och förbrukning.

Under senare år har priset på solcellspaneler sjunkit, samtidigt som effekten på solcellerna förbättrats. Nyare paneler har ungefär 14 procents verkningsgrad och ger, under soliga dagar, omkring 140 watt per kvadratmeter. Det är dock fortfarande dyrt att producera solel, jämfört med om man köper elen från ett elhandelsföretag. Det kan dock löna sig på lång sikt, särskilt om elpriserna fortsätter att stiga.

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller, vilket också kan sökas av privatpersoner. Se mer info på Energimyndighetens hemsida: www.energimyndigheten.se.

Fakta/avtal för egen elproduktion

Ett flertal elhandelsföretag erbjuder idag skräddarsydda avtal för privatpersoner som vill bli egna elleverantörer. Avtalen skiljer sig åt mellan olika företag, men vanligast är att man tillämpar liknande villkor som nettodebitering. Det pågår en översyn av lagar och regler som ska göra det enklare och mer fördelaktigt för den som vill producera sin egen el. Men hittills är inga politiska beslut tagna.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar