Många vill bli delägare i vindkraftverk

Investera i en vindmölla? Flera vindkraftskooperativ erbjuder privatpersoner att köpa andelar i nybyggda vindkraftverk. Om du har hög elförbrukning kan investeringen bli lönsam – men kontrollera först vilka avtalsregler som gäller.


I takt med att vindkraften byggs ut i Sverige ökar möjligheten för vanliga elkunder att bli delägare i vindkraftanläggningar. Närmare 75 procent av de befintliga vindkraftverken ägs idag av aktiebolag, kooperativa ekonomiska föreningar och privatpersoner. Den typiske vindkraftsdelägaren är, enligt en undersökning, ”en man mellan 50-55 år, som bor i villa i närheten av en storstad och är miljöengagerad”.

– Intresset för att köpa vindkraftandelar har ökat mycket på senare år. Problemet är dock att utbyggnaden inte riktigt hinner med efterfrågan. Det har lett till växande köer hos många vindkraftkooperativ och hos en del kan man få vänta ganska länge på nya andelar, säger Örjan Hedblom, kanslichef på Svensk Vindkraftförening, SVIF.

Samarbete med lokala elbolag 

De flesta vindkraftkooperativ bygger inte själva vindkraftverk. Istället köper de in sig i projekterade anläggningar eller, i enstaka fall, begagnade kraftverk. En del av kooperativen är knutna till en lokal anläggning och vänder sig i första hand till köpare i närområdet. Andra aktörer, till exempel Sveriges Vindkraftkooperativ och Dala Vind, säljer andelar till elabonnenter över hela landet. Kooperativen samarbetar i regel med ett lokalt elbolag som ansvarar för eldistribution och fakturering.

En uppstickare på marknaden är det rikstäckande bolaget o2 Energi som både producerar och säljer vindkraftsel. Via samverkan med Vindkompaniet, en projektör som bygger vindkraftverken, kan bolaget erbjuda vindandelar utan kösystem, berättar Linda Magnusson, vd på o2 Energi.

– Vårt mål är att ha en kontinuerlig tillgång på vindandelar genom utbyggnad av nya vindkraftverk. Vi håller till exempel nu på att bygga upp Sveriges största landbaserade anläggning: Röbergsfjället i Dalarna. Samtidigt har vi just inlett provdrift av ett vindkraftverk utanför Sveg där 600 personer gått in som delägare.

Affärsidén hos o2 Energi är i princip densamma som hos de äldre och etablerade vindkraftkooperativen. Den som köper en andel blir medlem i en kooperativ ekonomisk förening. Denna förening ägs av medlemmarna, det vill säga andelsägarna. Administrationen av föreningen och driften av vindkraftverken sköts centralt av bolaget.

– Vi har idag omkring 1500 medlemmar, mestadels privatpersoner men även företag och bostadsrättsföreningar. I takt med att vindkraften byggs ut räknar vi med att många fler kommer att teckna andelar, säger Linda Magnusson.

Vad kostar en andel? 

Priset för en andel varierar något mellan olika föreningar men brukar ligga kring 5000-6000 kronor. För varje andel får man köpa 1000 kilowattimmar el för ett ”självkostnadspris”. Detta pris är betydligt lägre än snittpriset på elbörsen. Enligt kalkyler kan varje andel ge en sänkt elkostnad på 350-400 kronor per år. Besparingen blir ännu större om marknadspriserna på el fortsätter att stiga.

– En fördel med att investera i vindandelar är att man frigör sig från den elpriskarusell som präglar dagens elmarknad. Ju fler andelar man köper desto mer oberoende blir man, säger Linda Magnusson.

Att köpa många vindandelar innebär dock en stor investeringskostnad. I en genomsnittlig villa som förbrukar 20 000 kilowattimmar per år krävs det 20 andelar, 100 000 kronor, för att täcka hela behovet. Men att köpa vindandelar för hela sin förbrukning är inte motiverat, anser Linda Magnusson.

– Vi rekommenderar snarare att man köper andelar för högst 80 procent av hushållets förbrukning och kompletterar resten med vanlig miljömärkt el. Det är lämpligt om man till exempel planerar att göra energibesparande åtgärder i huset.

Som andelsdelägare är det vanligtvis inga problem att sälja eller överlåta sina andelar. Men man bör kontrollera hur avtalet ser ut hos den ekonomiska föreningen. Man bör även titta på elprisavtalet hos det elhandelsbolag som säljer den kompletterande elen, det vill säga den el som inte täcks av vindandelarna. Prissättningen i detta avtal kan vara mer eller mindre fördelaktigt i jämförelse med andra elavtal på marknaden.

Bli vindkraftdelägare?

Fördelar:
Bra insats för miljön
Man blir oberoende av prisvariationer på elbörsen
Lönsam investering på sikt, särskilt om elpriserna stiger
Vindandelarna kan säljas tillbaka, utan förlust

Nackdelar:
Stor investeringskostnad vid köp av många andelar
Risk för ett ofördelaktigt prisavtal för restströmmen
Osäkerhet om vindkraftverkens hållbarhet och livslängd

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar