Solceller på taket? Vanliga frågor och svar!

Funderar du på att skaffa solceller för att producera egen el? Här hittar du svar på några vanliga frågor om solpaneler.

solceller

Solceller blir alltmer populärt på svenska villatak i takt med höjda elpriser och ökad miljömedvetenhet. Dessutom finns det skatteavdrag att utnyttja när man sätter upp solpaneler. Tycker du att det känns klurigt och svårt med allt det tekniska? Här reder vi ut några vanliga frågetecken!

1. Kan jag ha solceller?

Hur bör taket se ut för att passa för solceller?

Det optimala taket för solpaneler är södervänt och har en vinkel på runt 40 grader. Öst- och västvända tak fungerar också bra. På ett platt tak går det att installera solpanelerna i vinkel, men det kräver bygglov. Förutsättningarna är sämre på eternittak eftersom de är bräckliga och frigör asbest när de går sönder.

Fungerar det i hela Sverige?

Ja, förutsättningarna för solceller ser nästan likadana ut i hela landet. Det skiljer till exempel bara några procent mellan hur mycket el en solpanel kan producera i Luleå och Lund. De bästa förutsättningarna för solel finns på Öland, Gotland och utmed kusterna i södra Sverige.

Hur mycket el produceras?

En solcellsinstallation med en effekt på 1 kilowatt (kW) ger runt 800–1100 kwh per år i Sverige om den placeras i söderläge, utan skuggning, och tar upp en yta på ca 5 kvm. Solcellssystem på villatak brukar ligga på mellan 5–15 kW, och ta upp mellan 25–75 kvm.

Hur stora solpaneler kan jag ha?

Hur stor anläggning och effekt du kan ha behöver anpassas efter husets huvudsäkring, inte bara hur stort utrymme du har på taket. Så här kan du beräkna hur stor maxeffekt du kan få av en anläggning på ditt hustak:

Elnätets spänning (kv) x Huvudsäkringens storlek (A) x 1,73 (roten ur 3)

Räkneexempel: 400 kv x 20 A x 1,73 = 13 kW maxeffekt

2. Priser och skatteavdrag

Hur mycket kostar det?

Medelpriset för nyckelfärdiga solcellsanläggningar på småhus var 16 500 kr/kW inklusive moms under 2020, och ett system på 10 kW kostade alltså runt 165 000 kr, enligt Energimyndigheten.

Hur mycket skatteavdrag kan man få?

Från 1 januari 2021 ges en skattereduktion på högst 15 procent av kostnaden för arbete och material på installation av solceller som kopplas upp mot elnätet, och 50 procent på installation av batterier för att lagra elen. Som mest kan du göra avdrag för 50 000 kronor per år för grön teknik (se Skatteverkets hemsida för uppdaterad information om avdragen).

Hur lång hållbarhet har solpanelerna?

Minst 25–30 år är den beräknade livslängden, vid rätt utförd installation. Tänk på att taket under måste hålla minst lika länge, så se över om det behöver behandlas eller läggas om innan installationen.

När betalar sig investeringen?

Efter cirka 15 år kan du räkna med att gå plus på din ursprungliga investering för solpanelerna. Det är svårt att ge en exakt tidsangivelse då det beror på olika faktorer som hur stor anläggning du skaffar, förändringar i elpriset, om du säljer din överskottsel och hur du utnyttjar skattereduktionen. Använd gärna Solelkalkylen på Energimyndighetens hemsida för att göra en ungefärlig beräkning efter dina förutsättningar.

solpaneler
Enfärgade svarta solpaneler från Svea solar.

3. Så fungerar solceller

Hur skapas el med solceller?

Solceller består av ett tunt strömledande material som bildar en elektrisk spänning mellan fram- och baksida när solen lyser på dem. Om sidorna kopplas ihop med en elkabel börjar elektroner röra sig mellan dem och en elektrisk ström bildas. Kopplar man ihop flera solceller får man en solpanel, som kan användas för att skapa el på bland annat hustak. Solpaneler kräver inte ett elnät för att överföra elen till huset, men kopplas oftast ihop med elnätet för att man ska kunna sälja sin överskottsel och få göra skatteavdrag.

Producerar solcellerna el hela året?

Ja, men betydligt mindre under vintern. Det beror på att antalet soltimmar är lägre, inte på kylan.

Bör man göra något om solpanelerna täcks av snö?

Nej, vanligtvis är det inte lönt att ta bort snö från solpanelerna då det riskerar att förstöra panelerna. Bara om snölagret är mycket tjockt och riskerar att förstöra anläggningen bör man ta bort det, men då bör man anlita professionell hjälp för att undvika skador.

Kan man lagra elen?

Ja, om man skaffar ett lagringssystem för det, ett så kallat hemmabatteri eller solcellsbatteri. Med ett sådant kan du lagra elen i max ett dygn, från dagen när solen lyser, till kvällen och natten.

Vad är integrerade solceller?

Ett alternativ till vanliga solpaneler, som sätts ovanpå taket, är integrerade lösningar där solcellerna infogats i takmaterialet, och det finns flera olika typer på marknaden idag. Vissa ser ut som vanliga tak och smälter fint in med huset. De kostar lite mer i dagsläget, men utvecklingen inom området går snabbt framåt.

solpaneler
Vågformade solpaneler från Midsummer.

4. Viktiga ord att hålla reda på

Växelriktare – Omvandlar likströmmen, som solcellerna genererar, till växelström så att anläggningen kan kopplas ihop med elcentralen i huset. 

Kilowatt (kW) – Ett mått på effekt, det vill säga hur mycket energi som omvandlas per sekund. 

Optimerare – En elektronisk komponent som sätts fast på en solpanel för att göra den mindre beroende av övriga paneler i samma system. Den gör systemet mindre känsligt för skugga och ger möjlighet att blanda paneler i flera olika lutningar och väderstreck.

Verkningsgrad – Anger hur stor del av solstrålningen som blir till elenergi.

Källor: Energimyndigheten, Skatteverket, Naturskyddsföreningen, Solcellskollen, Ecokraft

Läs också: Solpaneler – så funkar de!


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar