Höstens stora värmeguide – värm upp ditt hus med rätt metod

Funderar du på vilken uppvärmningsmetod som är bäst för att värma upp ditt hus? Många väljer att investera i en värmepump medan andra väljer vedeldning eller att kombinera solenergi med pellets. 


Värmepumpen tar vara på den värme som solen ger genom att utvinna energi från
bergvärme, markvärme, sjövärme och luftvärme. En värmepump kostar en del, men fördelen med att installera en är att den producerar ungefär tre gånger mer energi än vad den förbrukar, och inom tio år blir värmepumpen en ren plusaffär. Vilken du väljer beror på hus, behov, tomt och geografiskt läge. Markvärmepumpar med ett slutet vätskesystem hämtar värme från jord, berg eller vatten. Luftvärmepumpar hämtar lagrad solenergi från luften och omvandlar energin till varmluft eller varmvatten i ett vattenburet distributionssystem.

Markvärmepumpar

Bergvärmepump
Bergvärmepump är en populär uppvärmningsform och är en av de värmepumpar som ökar mest på marknaden. En bergvärmepump värmer upp huset genom att utnyttja den värme som lagrats i berggrunden. För att kunna använda bergvärme behöver man borra ett hål i marken. En bergvärmepump kräver el för att drivas men är ändå klimatvänlig då värmepumpen skapar mer värme än den förbrukar. 
Fördelar: Lika effektiv året om eftersom den inte påverkas av vädret. 
Nackdelar: För att få installera en bergvärmepump behöver du tillstånd från kommunen.

Jordvärmepump
Jordvärmepumpen utvinner energi genom att nyttja den värme som lagrats i marken. Använder du jordvärme slipper du borra ett hål på tomten. Istället grävs en kollektorslang ner i jorden på cirka 1,5 meters djup. För att kunna installera jordvärme så behöver du ha ett vattenburet uppvärmningssystem. 
Fördelar: Du slipper kostnaderna för borrning. 
Nackdelar: Kräver en stor tomtyta. För att få installera en jordvärmepump behöver du få tillstånd från kommunen. 

Sjövärmepump
En sjövärmepump fungerar på samma vis som en jordvärmepump förutom att en sjövärmepump kräver tillgång till en älv eller sjö. Sjövärmepumpen hämtar värme från sjöbotten med hjälp av en slang som läggs på sjöbotten.
Fördelar: Lång livslängd och du slipper kostnaderna för borrning.
Nackdelar: Det kan vara svårare att få tillstånd för sjövärme. Slangarna kan skadas av till exempel ankare och fiskedon.

Luftvärmepumpar

Frånluftsvärmepump
En frånluftsvärmepump passar bäst för uppvärmning av mindre hus med lågt energibehov. Frånluftsvärmepumpen fungerar så att den återvinner den värme som via ventilationen går ut från en byggnad för att sedan återföra den till värmesystemet. Att installera en frånluftsvärmepump är enkelt och billigt om man jämför med att installera till exempel sjövärme. 
Fördelar: Inomhusluften har ungefär samma temperatur året om. 
Nackdelar: Fungerar bara i hus med vattenburet värmesystem. 

Luft-luftvärmepump
En luft-luftvärmepump består av en utomhus- och en inomhusdel. Utomhusdelen hämtar värme från utomhusluften. Värmepumpen värmer endast upp luften i huset och kan således inte användas för uppvärmning av varmvatten, men är ett bra komplement till någon annan form av energikälla och kan bidra med 33–55 procent av husets värmebehov. Luft-luftvärmepumpen passar främst för hust med öppen planlösning.
Fördelar: Lätt att installera och den kan även användas som avfuktare. 
Nackdelar: Kan inte användas för produktion av varmvatten. 

Luft-vattenvärmepump
Har du ett redan fungerande vattenburet system för värmedistribution så är en luft-vattenvärmepump ett bra alternativ. Värmepumpen placeras oftast utomhus och kopplas sedan till ett vattenburet uppvärmningssystem.
Fördelar: Kräver inga större ingrepp på tomten.
Nackdelar: Är mest effektiv i södra och mellersta Sverige.

Vad kostar en värmepump?
En värmepump är en lönsam investering i egen värmeförsörjning och för de allra flesta blir investeringen en plusaffär inom tio år. Kostnaden beror på vilken typ av värmepump du tänkt köpa. Priset skiljer sig även mellan olika tillverkare och olika installatörer. Tänk på att värmepumpen måste installeras av en certifierad/ackrediterad installatör.
Begär alltid offerter från olika firmor.

Energi-experten Jan-Erik Nowacki svarar på frågor värmepumpar

Jag har en tre år gammal värmepump som jag aldrig har gjort service på, när bör jag göra det?
Tomas, Sundsvall

Svar: Vart tredje år bör en fackman se över din värmepump, så då är det dags. Rensa alla filter enligt manual. Har du husdjur bör du rensa inomhusluftfilter oftare. Om du har bergvärme ska du läsa av inkommande köldbärare från borrhålet i mars varje år.
Jan- Erik Nowacki

Vad är den största nyheten inom värmepumpar?
Anki, Örebro

Svar: Alla värmepumpar blir snart SG-ready (Smart Grid) vilket innebär att de körs när elektriciteten är som billigast. Under vissa tider på dygnet är elen betydligt mindre efterfrågad och därmed som billigast.

Fler värmelösningar

Vedeldning
Vill du använda ved som din huvudsakliga värmekälla så är en vedpanna ett bra alternativ. För att du ska kunna använda en vedpanna så krävs det att du har ett vattenburet värmesystem och en ackumulatortank. 

Elda med pellets
Att elda med pellets är bra för miljön. Pellets är ett förnybart biobränsle som till största delen hämtas från skogen. Du kan elda pellets i en panna som är ansluten till husets vattenburna värmesystem eller elda med pellets i en pelletskamin. Pelletskaminer sprider varmluft med hjälp av en inbyggd fläkt och tillsammans med en värmepump kan en pelletskamin täcka hela husets värmebehov.

Golvvärme
I dag väljer många att installera golvvärme. Vattenburen golvvärme är ekonomiskt och värmer upp hela rummet på ett behagligt sätt. Golvvärme passar bra tillsammans med en värmepump, pelletspanna eller solvärme.

Solenergi
Solenergi är ett bra val ur både miljömässig och ekonomisk synpunkt. Det räcker inte med bara solenergi för att värma upp ett hus och få varmvatten året runt, men om du kombinerar solenergin med pellets eller vedeldning gör du ett klimatsmart val samtidigt som du sparar pengar. Det finns olika sätt att utnyttja solenergi. Du kan sätta upp solfångare på taket för att få varmvatten och värme och kombinera det med en solvärmepump. Solfångare på hus kan fånga in solenergi och omvandla den till värme.


Annons

Energiexperten Lars Andrén svarar på frågor om solenergi

Jag undrar lite kring fördelarna kontra nackdelarna med solenergi? Och skiner verkligen solen tillräckligt mycket om vintern här i mörka Sverige, eller vad rekommenderas att komplettera med annars? 

Johannes 

Svar: Det finns naturligtvis både för- och nackdelar med solenergi. De största fördelarna är att energin flödar gratis och träffar användaren direkt. Det finns med andra ord inga ”mellanhänder” som kan ta kontroll eller betalt för energin. Solenergin är i sin omvandlingsfas till el eller värme helt miljö- och klimatneutral. Eftersom inga resurser tas i anspråk påverkas inte miljön eller klimatet. Solenergin är också förnybar och i ett mänskligt perspektiv oändlig. Som du nämner är möjligen en nackdel att solenergin inte flödar tillräckligt vintertid utan måste ses som ett komplement till annan energi. Nu behöver detta inte vara en nackdel mer än att det behövs en kompletterande värme- eller energikälla. När du frågar om komplettering antar jag det är solvärme du avser. Egentligen kan du komplettera med vilken värmekälla du vill. Har du en ackumulatortank blir kombinationsmöjligheterna stora. Jag tycker kanske att vedeldning (biobränsle) och solvärme är en kombination att föredra. Sedan finns det nya spännande värmepumpar som kan effektiviseras med solfångare.
Lars Andrén

Jag har hört att man kan sälja vidare överskottet av sin solenergi, stämmer det och hur går man tillväga? Är det något speciellt som krävs för det?
Miriam

Svar: Först och främst måste solcellsanläggningen vara nätansluten, vilket för övrigt också gäller för att kunna åtnjuta det statliga investeringsstödet. För att kunna sälja vidare överskottsel från solceller krävs att du har en elmätare som mäter eldistributionen åt båda hållen, det vill säga både den el du köper in och den el du vill sälja. Är du microproducent (anläggningar upp till 63 A) får du i allmänhet kostnadsfritt en sådan typ av elmätare av nätägaren. Du måste också ha ett elhandelsavtal med en elhandlare för att kunna sälja överskottselen. Du kan få tips och råd från kommunens Energi- och klimatrådgivare eller från ett solcellsföretag, som du bland annat kan hitta på branschorganisationen Svensk Solenergis hemsida. Sedan är det viktigt att installationen följer alla säkerhetsföreskrifter som gäller, men detta har i allmänhet den behöriga elektrikern eller leverantören koll på.
Lars Andrén

 Här kan du läsa om fler tips på hur du kan spara energi

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar