ANNONS FRÅN PPAM SOLKRAFT

Vill du installera solceller? Så kan du finansiera dem!

De flesta som äger en fastighet eller en villa har takytor att använda sig av om man vill investera i solceller – men hur går man egentligen till väga?

PPAM Solkraft har länge installerat och utvecklat solcellsanläggningar över hela Sverige och är väl medvetna om de frågor och problem som kan uppstå. Niklas Österberg, marknadsansvarig på PPAM Solkraft menar att många kan behöva hjälp med att få reda på de olika sätt man kan finansiera sina solceller på. 

– Även om intresset för att installera solceller är stort är det inte självklart hur man kan finanserna dem, och vissa vet inte att det finns speciella lån utformade för solceller. Nedan finner du de sätt du kan investera i solceller på samt vad du bör tänka på för att få det bästa möjliga lösning som passar dig! 

Egen finansiell insats

Solceller är alltid en bra investering och Niklas menar att de som har möjlighet att köpa demkontant bör göra det. Då solceller oftast höjer värdet på huset, samtidigt som de optimerar dina energikostnader, är detta en investering som för många är värd att göra. 

– Om du har nog med pengar på kontot är det en bra idé att investera dem i solceller på taket. Solcellerna har en återbetalningstid på 8–12 år och resulterar i en värdeökning på din bostad. 

Att utöka det befintliga bolånet

En vanlig lösning för att finansiera sina solceller är att ansöka om en utökning på det befintliga bolånet. Då solcellerna vanligtvis bidrar till en värdeökning på bostaden är detta för många en attraktiv lösning. Om man vill utöka sitt bolån kan man antingen använda befintliga pantbrev, om det finns utrymme för det, annars måste man ta ut nya. 

Niklas menar att det är av stor vikt att diskutera de olika lösningarna med sin bank för att säkerställa att den passar de individuella behoven och förutsättningarna. 

– Det är viktigt att komma ihåg att det medför en kostnad att utöka pantbreven på din bostad samt att det finns olika nivåer för när amorteringskraven börjar gälla. Då de olika bankerna har olika krav är det klokt att kontakta sin bank och diskutera lösningarna direkt med dem.

Solcellslån och energilån

I takt med att solceller blev mer populärt valde många banker att erbjuda lån som finansierardem. Dessa lån är vanligtvis utan säkerhet och måste användas till just solceller. Olika banker har olika kriterier och det är av stor vikt att kontakta din bank för att se vad dessa innebär hos den valda banken. 

Andra liknande lån kallas vanligtvis energilån och kan användas till olika energiinvesteringar på olika fastigheter. Exempelvis kan det användas på byggnation av solceller, uppvärmning eller isolering.

– Oavsett vilket lån som passar ens finansiella lösning är det viktigt att ha en kontinuerlig dialog med banken som lånet är på, menar Niklas och avslutar:

– Återbetalningstiden för en solcellsanläggning är mellan 8–12 år och då är endast de minskade elkostnaderna och den sålda elen inräknad, inte värdeökningen på din fastighet. 

Är du intresserad av att installera en solcellsanläggning på taket finns PPAM Solkrafts säljare med dig genom hela processen. 

Läs mer om PPAM Solkraft här!

Mest lästa artiklar