Tillskottsvärme via egen värmehärd är guld värd

Mysvärme? Att skaffa vedkamin eller kakelugn är ett sätt bland andra för att minska husets uppvärmningskostnader. Här hjälper vi dig välja rätt tillskottsvärme.


Superkassetten förbättrar verkningsgraden väsentligt på en öppen spis. Finns i flera storlekar som väger ca 100-145 kg. Skön konvektionsvärme och elden är synlig och brinner kontrollerat bakom glasluckor. Pris beroende på utformning och storlek från cirka 8 500 till 11 450 kronor , Keddy. Klassiska Smålandsspisen av gammal beprövad gjutjärnsmodell nytillverkas numera. Kan monteras med rökrörsanslutning uppåt eller bakåt. Småhuggen ved behövs, liksom kontinuerlig passning. Som tillbehör finns en liten varmvattenbehållare av koppar, varmugnsluckor och täljstensmagasin att lägga i ugnen. Spishällens mått är 600×615 mm. Pris cirka 14 250 kronor, Josef Davidssons Eftr. AB

Lagom värme länge

När en lätt kamin brinner kontinuerligt avges ibland för mycket värme, så att ett välisolerat hus känns för varmt. Försöker man då snålelda med strypta spjäll, kan brandfarlig tjära och sot bildas. Snålelda inte! Lär dig eldningsrutinerna, skorstensröken ska vara vit eller osynlig.

En kakelugn lagrar däremot värmen i sin tyngd och behöver därför endast eldas två gånger per dygn. En varm kakelugn bör eldas intensivt, så att förbränningen blir effektiv. Då ackumuleras värmen i den tunga massan, av tegel eller täljsten, och avges efterhand som mjukvärme.

En pelletskamin brinner konstant med liten låga och ger lagom värme hela tiden. Pellets är dyrare än ved, men hanteringen är bekvämare och förbränningen mycket ren. Energitätheten hos pellets är hög, ca 4,5 kwh/kg, medan torr ved anses hålla ca 3 kwh/kg. En kubikmeter travad ved motsvarar ungefär 1 000 – 1 300 kwh värmeenergi. Hälften av vedtraven är luft. En massiv björkkloss, som är en kubikmeter, lär innehålla 2 500 kwh värmeenergi. En kubik brännolja lär innehålla ungefär fyra gånger så mycket energi. Två ton pellets motsvarar en kubikmeter brännolja. Eftersom ved, i motsats till de fossila bränslena kol och olja, är ett förnyelsebart energislag, påverkas inte växthuseffekten negativt. Är spisens nyttoverkningsgrad 80% avges lika mycket vedenergi som värme till huset och 20% går ut som varma rökgaser i skorstenen.Contura 660T visar hur dagens effektiva braskaminer brukar vara utformade, med materialkombinationen gjutjärn och täljsten i en mjukt svängd formgivning. Luckan av glas är stor, så att elden syns. Vikten är 270 kg där värmen lagras någon timma. Verkningsgrad, effekt och miljövärden är höga. För att en sådan här kamin inte ska avge för mycket värme är den konstruerad så att den kan eldas med liten uteffekt. Bränsleåtgången är endast ett kilo ved per timma, med hög förbränningstemperatur och bibehållen optimal och ren förbränning. Men det kräver kontinuerlig passning. Bredd 550 mm och höjd 1220 mm.
Contura / Nibe.

Under senare år har utgifterna för el, olja och fjärrvärme ökat markant. Därför söker många villaägare alternativa uppvärmningsmöjligheter, som berg- eller ytjordvärme, luftvärmeväxlare, solpaneler eller konvertering av oljepannan till ved- och pelletseldning. Har du tid att komplementelda tillräckligt mycket sänker en kamin eller kakelugn villans energiutgifter. Men du måste vara medveten om att även andra åtgärder kan behövas. Tilläggsisolering av vindsbjälklaget är en enkel investering som snart lönar sig, liksom byte till nya fönster- och dörrtätningslister eller termostatstyrd temperatursänkning inomhus.

Mys eller vardagsbrasa

En brinnande spis sprider skön värme och skapar trivsel. Det handlar om känslor som förmodligen finns i våra gener sedan tusentals år. Därför tänker vi ibland lite för impulsivt, när kaminen eller kakelugnen skall köpas. Visst är spisen en trivsam inredningsdetalj, men den bör även fylla sin värmefunktion på bästa sätt. Fundera noga på hur din eldstad ska användas! Den blir ju ett komplement till husets ordinarie uppvärmningssystem. Handlar det om myseldning då och då, helgeldning eller regelbunden vardags-eldning? Om uppvärmningskostnaderna skall sänkas ordentligt måste du vara flitig och då går det åt mycket ved, kanske 12 – 20 kubikmeter per år. Var får du tag på ved? Skall du kapa och klyva veden själv, eller köpa färdigkluven? Kan du förvara större mängder ved torrt? Har du möjlighet att bygga en vedbod?

Ett bra tips om du står i begrepp att köpa någon form av brasvärme är att fråga andra vedvärmare i bekantskapskretsen. Då kan du få goda råd både vad gäller handhavande och val av modell och tillverkare. Flertalet kaminer och kakelugnar är numera säkerhetstestade och miljögodkända. Jämför alltid priser och prestanda!

Spiskassett.

Smålandsspisen.

Pelletskamin.

Gammal spis.

Pelletskamin Top Line från Wodtke fungerar bra som lokaleldstad eftersom de brinner kontinuerligt med liten låga. Effekten kan regleras och är termostatstyrd så att rumstemperaturen blir jämn och behaglig. Denna kamin har ett pelletsförråd som rymmer 50 kg. Via en matarskruv förses härden med rätt mängd bränsle. Pelletskamin Top Line blå 65 900 kronor, Narvells. Viking 30 är en smalspis i litet format med en värmeeffekt upp till 5 kwh. Då ugn saknas är eldstadsutrymmet relativt stort. Pris cirka 13 975 kronor, Josef Davidssons Eftr. AB

Välj anpassad skorsten

Skorstenen skall dimensioneras så att den fungerar bra med spisen. Den är en viktig säkerhetsdetalj, om det uppstår överhettning och skorstensbrand. Spisfabrikanten brukar rekommendera lämplig sort. Traditionellt finns tegelmurade skorstenar i äldre hus. Isolerade dubbelmantlade plåtskorstenar ansluts oftast direkt ovanpå en kamin. Sådana lätta konstruktioner, max 350 kg, går vanligtvis att placera på ett förstärkt träbjälklag. En monteringsfärdig modulskorsten kan bestå av rökrör i syrafast keramiskt eller cementbundet material som omges av brandsäker isolering och en yttermantel. Tyngre skorstenar och kakelugnar måste ha ett betonggjutet stadigt fundament som underlag. Eldstadens placering är beroende av var skorstenen kan installeras i huset. Olika förutsättningar gäller om huset är befintligt eller om det är ett nybygge.

Vad kostar det?

Det finns en mängd företag som konkurrerar med likartade spisar och kaminer. Priserna kan delas in i inköp och montering, vilket även gäller skorstenar. Angivna prisexempel är ungefärliga. Skorstenen till ett enplanshus är 6-7 meter hög. Samma prisnivå gäller för lätt plåtskorsten eller tung modulskorsten. Cirka 15 000 kronor – inklusive montering eller 2 000 kronor /meter

Typ av värmekälla

Kostnad (cirka, exkl. montering) Tung kakelugn
Pelletskamin
Lätt gjutjärnkamin
Spiskassett 
Tyngre gjutjärnkamin
med täljsten
Stor emaljerad köksspis
Gammaldags köksspis av
gjutjärn eller smalspis  45 000 kronor
25 000 – 60 000 kronor
8 000 -13 000 kronor
8 000 -13 000 kronor
20 000 – 25 000 kronor
22 000 -26 000 kronor
10 000 -14 000 kronor

Köpinformation

AB Hans Forsman 0152-167 70 www.hansforsman.se
Camina 0141-223 50 www.camina.se
Eldabutikerna www.eldabutiken.se
Josef Davidsson 0371-200 01 www.j-davidssons.se
Keddy 0300-190 60 www.keddy.se
Narvells 042-20 44 60 www.narvells.se
Nibe 0433-751 00 www.nibe.se
Stockholms kakelugnsmakeri 08-669 60 20 www.sandugnen.se 

Att tänka på

• Oftast behövs bygglov för installation av ny spis, fråga på Stadsarkitektkontoret.
• Skorstensfejarmästaren ska besiktiga spisens installation innan du börjar elda.
• Installation och arbete ska du kunna få hjälp med av dem du köper din spis av.
• Studera testprotokoll och pre standa. Jämför mellan olika modeller.
• Spisens verkningsgrad anger hur mycket värmeenergi du får ut av din ved.
• Spisens effekt i kwh anger hur mycket värme din spis kan avge vid en viss tidpunkt.

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar