Kakelugn eller braskamin? Vad ska jag välja?

Få saker gör oss så harmoniska som att sitta framför brasan en kulen vinterkväll. Men det finns en uppsjö olika lösningar att välja bland. Här guidar vi dig bland de olika varianterna, från små kasetter till köksspisar och täljstensugnar.


Innan du börjar titta efter de olika varianterna av brasvärme, bör du tänka efter vilken funktion du vill att den ska ha. Ska den enbart vara en trivselförhöjare i huset, vill du använda den som kompletteringsvärme eller ska den stå för uppvärmning av hela huset?

De olika typerna skiljer sig nämligen ganska mycket åt. En murad kakelugn, till exempel, måste stå på ett fundament. Detta gäller alla eldstäder som väger över 400 kg inklusive skorsten.

Fundera också över var i huset brasvärmen ska placeras. Det är viktigt att du tänker efter var luftkanalerna i huset finns. Om du bygger nytt hus och redan från början vet att du vill ha en kakelugn, bör du lägga en 5 tums luftkanal fram till den plats där du skall placera kakelugnen.

Kolla eldningsregler

Byggnadsnämnden vet vilka eldningsregler som gäller på din ort. Om du bor i radhus, bör du också informera grannarna om dina värmeplaner. Ifall majoriteten av grannarna är negativa till dina planer, måste du fundera över vilket som är mest värt – grannsämjan eller kakelugnen!
Försäkra dig också om att den kamin eller ugn du väljer är typ- och miljögodkänd. I vissa fall kan du få energibidrag för att byta från el och olja till biobränsle. Information om detta kan du få av Länsstyrelsen.

Verkningsgraden inte allt

Energi utvinns av bränsle i all form av eldning, och bränslets energiinnehåll bör du förstås ta tillvara på bästa möjliga sätt. Det procenttal som anger bränslets verkningsgrad säger hur bra bränslets energi omvandlas till värme. Bostadens uppvärmning kan dock bli relativt liten, trots en hög verkningsgrad.

Tiden som värmekällan avger hetta har nämligen betydelse – ju längre tid värmen stannar kvar i kaminens ytterväggar – desto mer värmer kaminen upp huset. Det är därför som tunga kakel- täljsten- och tegelugnar ger så mycket värme. Egentligen är det endast dessa tre ugnstyper som kan användas som enda värmekälla i ett hus.

Besiktning före eldning

Innan man installerar någon form av värme som använder sig av befintlig skorstensstock, måste man rådfråga skorstensfejarmästaren. Om skorstenen inte har varit använd på tre år måste den provtryckas. Börjar man elda i en skorsten som har någon defekt kan hela huset brinna ner. En vedeldad spis kan heller inte ställas hur som helst i rummet.

Säkerhetsavståndet till en vägg varierar för olika typer av spisar, men räkna med ett minsta avstånd på 100 mm från en brännbar vägg och 50 mm från en murad eller ej brännbar vägg. Det finns regler och rekommendationer för olika typer av spisar och dessa regler måste du absolut följa till punkt och pricka. Innan den nya eldstaden tas i bruk måste den besiktigas av skorstensfejarmästaren på orten. Men sedan är det bara att njuta!

Kakelugn

En ultramodern kakelugn i plåt, som fylls med sand. Utan fyllning väger den inte mer än ca 50 kilo, så det är bara att bära in och ställa den på plats. Finns i olika färger och kommer från Stockholms kakelugnsmakeri.

Det här är den klassiska svenska värmekällan sedan 1760-talet. Det är en tung eldstad, från ca 500 kg och uppåt, och ställer därför krav på ett hållbart underlag. I gengäld kan den stå för en stor del av uppvärmningen av huset.

Vad som är viktigt att veta när man väljer en kakelugn, är att den behöver ordentlig lufttillförsel. Sätt in en ventil så nära kakelugnen som möjligt i ett befintligt hus.

I handeln finns gamla kaminer och kakelugnar som har tagits tillvara vid rivningar eller renoveringar. Ett alternativ, kanske speciellt för dig som bor i ett gammalt hus och vill ha en tidstypisk värmekälla.
Utsläppet i en miljögodkänd kakelugn är minimalt, eftersom de utgående rökgaserna har låg temperatur. Kakelugnen ska ha fem rökkanaler. Rökens värme tas tillvara så att man inte eldar för kråkorna. Mängden ved kakelugnen slukar är relativt liten i förhållande till den energimängd som kakelugnen ger ifrån sig. Varje kubikmeter ved man använder minskar uppvärmningskostnaderna med 1200 kWh.

Priser:
Nytillverkad kakelugn: 45 000 – 50 000 kr
Vattenmantlad kakelugn: 35 000 – 50 000 kr beroende på storlek.
Gammal kakelugn: 35 000 – 200 000 kr beroende på höjd, ålder och dekorationer.
Verkningsgrad: 67 – 75 %, effekt på mellan 2 och 6,5 kW.

Håller hela huset varmt

Innan du köper en stor kakelugn – kontrollera att takhöjden räcker för den ugnstyp du har tänkt dig. Om du är spekulant på en kakelugn som har ackumulatortank – kontrollera dimensionen på husets cirkulationspump och expansionskärl och jämför med de krav som gäller för ugnen. Genom denna typ av kakelugn kan man också värma sitt tappvatten. Ett helt dygn hålls ett hus på cirka 150 kvm varmt genom att elda cirka 2 – 3 timmar. För att hålla huset varmt när man är bortrest kan man installera en värmepatron.

Många kakelugnar är miljögodkända av Statens Provnings- och forskningsinstitut för eldning inom tätbebyggda områden. Livslängden för en kakelugn är mycket lång under förutsättning att den är rätt uppsatt. Men en kakelugn kan bli otät efter många års användning och måste då muras om.

Täljsten- och tegelugn

Täljstenskaminen Handöl Sofiero med full omramning av värmelagrande täljsten. Kaminen avger värme i drygt 12 timmar efter avslutad eldning.

Till kategorin ”tyngre” kaminer hör även täljstensugnarna.
Täljsten finns bland annat i Jämtland och även i exempelvis Nordkarelen. Porer saknas i denna mineral, som har hög specifik vikt och täthet. Förmågan att lagra och leda värme gör täljstenen till ett utmärkt material för ugnsbyggare, och har blivit lite av en favorit för många på senare år.
Till samma kategori som täljstensugnen hör tegelugnen.

Dessa två ugnstyper ligger i samma division som den traditionella kakelugnen. Alla tre ugnarna har en verkningsgrad på mellan 67 och 75 procent och en effekt på mellan 2 och 6,5 kW. Det är tunga pjäser som kan väga allt från 500 kilo till flera ton.

Pris: Täljstensugn: 20 000 – 50 000 kr
Verkningsgrad: 67 – 75 %, effekt på mellan 2 och 6,5 kW.

Murspis

Ett annat alternativ är murspisen. Den har inte kakelugnens förmåga att stråla värme under timmar, men den håller värmen längre än en öppen spis med kassett. Vikten är mellan 300 och 450 kilo.

Pris: Murspis: 18 000 – 28 000 kr
Verkningsgrad: 65-75 procent, effekt 3-12 kW.

Kaminer

Till kategorin lätta kaminer hör småkaminer, som till exempel den vanliga braskaminen i plåt. Den är lätt, mellan 100 och 200 kilo och kan placeras i vilket rum som helst. Ofta kan de ställas direkt på ett träbjälklag utan förstärkning. En annan lättviktare är gjutjärnskaminen som väger mellan 65 och 180 kilo.
Som tillbehör finns byggsatser med brandväggar som man kan ställa bakom sin gjutjärnskamin. Brandväggen är ofta byggd i stålfiberarmerad lecabetong. Väggen bildar en vacker ram till kaminen.

På 80-talet dök de första pelletseldade kaminerna upp. Importerade, såväl som svensktillverkade, finns i handeln. De väger mellan 90 – 150 kilo
En kakelkamin ser nästan ut som en kakelugn men den är mindre och egentligen rör det sig om en förklädd braskamin. Den håller inte värmen lika bra som en kakelugn, men den pryder sin plats.

Priser:
Gjutjärnskamin: 6 000 – 20 000 kr
Braskamin: 15 000 – 20 000 kr
Kakelkamin: 20 000 – 40 000 kr
Verkningsgrad: Braskamin i plåt 65-85 procent, effekt 3-12 kW, pelletskamin 45-85 procent, effekt 3-12 kW, kakelkamin 70-75 procent, effekt 5-12,5 kW.

Kassett för öppen spis

Idag finns många snygga braskassetter som verkligen inte förfular den öppna spisen. Just denna modell heter Keddy 200.

Den som eldar i en ”vanlig” öppen spis får en verkningsgrad på 5 – 10 procent. Men satsar du på en insats kan du förbättra verkningsgraden till 40 – 60 procent. Insatsen gör också att man får en mer kontrollerad förbränning, vilket ger högre verkningsgrad. Det finns många olika modeller och fabrikat att välja mellan. Gjutjärn med flänsar är ett bra val. Gjutjärnet gör att verkningsgraden blir hög. Många tycker att en öppen spis är finast utan insats. Men med en insats stannar värmen kvar längre efter avslutad eldning, vilket gör att man kan spara olja eller el. Då kan den öppna spisen plötsligt bli ett komplement till den befintliga värmen. Dörrarna på insatsen kan vara öppna vid de tillfällen när man verkligen vill njuta av den sprakande elden. Idag finns många vackra insatser som till och med kan försköna en ordinär öppen spis. Monteringen av en kassett är relativt enkel, något du kan göra själv, om du är någorlunda händig.

Pris:
Spisinsats: 5 500 – 15 000 kr
Verkningsgrad: 50-70 procent, effekt 6-10 kW.

Köksspis

Den gamla hederliga vedspisen av gjutjärn, som många av oss minns från vår barndom på 40 och 50-talet hos farmor eller mormor, har kommit till heders igen. De nytillverkas av flera företag. De flesta säljs nu till fritids- eller jaktstugor. Spisen går utmärkt att laga mat på, även med moderna grytor.

En annan köksspisserie med vedeldning såg dagens ljus för några decennier sedan. Den är betydligt tyngre än sin gamla föregångare och en av dem har ackumulatortank som kopplas till vattenburen värme. På så sätt kan köksspisen värma ett helt stort hus. Denna lösning används bland annat i lantbruk med stora bostadshus, men kan naturligtvis också användas i en stor villa.

Priser:
Gammeldags, nytillverkad, köksspis: 7 500 – 15 000 kr
Köksspis, modern utan ackumulatortank: 9 000 – 17 000 kr
Köksspis med ackumulatortank: cirka 25 000 kr
Verkningsgrad: 60-70 procent, effekt cirka 6 kW

Skorsten

All brasvärme har ett gemensamt – de måste vara försedda med skorsten. Finns det ingen skorsten i huset måste man bygga en. En skorsten måste monteras så att den blir alldeles tät. Dessutom måste man för det mesta av brandsäkerhetsskäl bygga ett schakt vilket omsluter själva skorstensröret.
Säljaren av spisar och kaminer kan ge förslag på vilken skorsten som passar till den tänkta kaminen. Skorstensröret måste sticka upp en meter över husets nock. Tänk på att skorstenen i vissa fall kan kosta lika mycket som själva ugnen eller kaminen. Ibland krävs byggnadstillstånd för att bygga en ny skorsten i huset.

Pris: Skorsten: cirka 2 000 – 2 500 kr per löpmeter, inklusive montering.

Välj rätt ved

Köp inte vilken billig ved som helst. Välj torr björkved, gärna med ett par ekpinnar med. Ek brinner inte ensam, men ger en mycket effektiv eldning – lite ”snålare” än bara björkved. Eld kan du också få från pellets eller briketter. Det finns speciella värmekorgar av smide i handeln, avsedda för pellets. Man sätter helt enkelt in smideskorgen i spisen och tar ut korgen när den behöver fyllas på. En del hushållsavfall, som pappförpackningar går också bra att elda upp i spisen.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar