Klassisk värmemöbel fortsätter utvecklas

Den klassiska kakelugnen har återvunnit sin status som praktfull och effektiv värmekälla i hemmet. Samtidigt har den utvecklats både stilmässigt och funktionellt.Förr i tiden var kakelugnen en nödvändig del av hemmet. En hög, oftast vitkaklad, cylinder som spred behaglig värme från ett hörn av rummet. Ugnen eldades på kvällarna och höll rummen varma under natten. Tidigt på morgnarna steg man upp, öppnade luckorna och lade nya vedklabbar på glödbädden.

Denna rutin försvann kvickt när våra bostäder fick centralvärme och radiatorer. Kakelugnarna ansågs omoderna och revs ned på löpande band. Bruket fick tjäna som vägfyllning.

Kakelugnar i klassisk stil efterfrågas

Idag känner många en saknad efter kakelugnen och efterfrågan ökar på både begagnade och nytillverkade exemplar.

– De flesta vill ha en kakelugn i klassisk stil, särskilt om man bor i ett äldre hus. Men det finns även kakelugnar i modernare design som tilltalar dem som bor i nya villor, till exempel rektangulära kakelugnar som är anpassade till funkisarkitekturen, säger Mats Andersson, brasvärmespecialist på Eldabutiken.

De nytillverkade kakelugnarna är anpassade för nutidens önskemål. De små mässingsluckorna som stängde ute brasskenet är ofta ersatta av större glasluckor som ger inblick i lågornas dans. Det yttre höljet kan också se annorlunda ut och bestå av puts eller rentav målad plåt – och ändå kallas kakelugn, så länge den värmebevarande konstruktionen följs.

Även kakelugnens funktioner och värmehållande material har förnyats.

– I moderna kakelugnar består den värmelagrande massan i regel av olivinsand. Ju mer massa kakelugnen innehåller desto längre behåller den värmen. Man behöver inte heller elda lika ofta i en tyngre ugn, en eller högst två gånger om dygnet brukar räcka under vintersäsongen, säger Mats Andersson.

Trögstartad värmekälla

En kakelugn är trögstartad och bör hållas varm kontinuerligt. För att kompensera trögheten och få snabbare uppvärmning är nyare kakelugnar utrustade med en varmluftskassett som blåser ut värmen när brasan tänts upp.

– Man bör dock tänka på att kassetten stjäl värme från brännkammaren vilket innebär att det tar längre tid för själva ugnen att bli varm. Därför är det klokt att stänga av fläkten när man eldat ett tag.

På 1700-talet effektiviserades kakelugnen markant med ett femkanaligt rökgassystem, som uppfanns av svenskarna Cronstedt och Wrede. Systemet – som ger låg strålningsvärme från ugnen och låg rökgastemperatur – används även i nytillverkade kakelugnar, om än i modifierat utförande. Verkningsgraden, det vill säga den energi som eldstaden utvinner, brukar ligga kring 80-90 procent.

– Värmeekonomiskt gör kakelugnen mest nytta i ett hus där energiförbrukningen är hög och dyr, till exempel i ett eluppvärmt hus. Om man redan har ett effektivt värmesystem, som en bergvärmepump, är det nog lämpligare att investera i en billigare kamin, säger Mats Andersson.

Fördelen med kakelugnen är den långvariga och samtidigt milda strålningsvärmen. Ju mer värmelagrande massa desto längre håller ugnen värmen. Märke ”Studio Svart”, från Gabriel Keramik.

Kakelugnspannan kan anslutas till ett vattenburet värmesystem

Förutom värmestrålande kakelugnar finns det en variant av kakelugn som kan anslutas till ett vattenburet värmesystem. Den vattenmantlade kakelugnen, kallad Kakelugnspannan, har en inbyggd ackumulatortank med vatten som värms upp och förs ut till husets element eller golvvärmesystem.

– Kakelugnspannan är en något dyrare men mer heltäckande energiinvestering för huset. I detta fall bör man tänka på att det krävs en mer omfattande installation med pumpar och eventuellt en extra ackumulatortank för att klara hela villans värme- och varmvattenbehov, säger Mats Andersson.

Vilken funktion ska eldstaden fylla?

Förutsättningarna i din bostad är viktiga när du står inför valet av olika eldstäder. Vilken funktion ska eldstaden fylla och var bör den stå? En kakelugn väger i regel över ett ton och kräver en betongplatta eller ett gjutet fundament som underlag. Du bör även kontrollera takhöjden invändigt och avståndet mellan kakelugnens tänkta placering och nocken. Dessutom är det viktigt att se till att kakelugnen får tillräcklig lufttillförsel.

– Om man bor i ett hus med mekanisk ventilation krävs en uteluftsanslutning för att kakelugnen ska fungera korrekt. I ett hus med självdragsventilation bör man se till att det finns tillräckligt med tillluftsventiler i rummet där kakelugnen ska stå. Ventilerna får inte vara stängda eller igensatta, säger Mats Andersson.

Monteringskostnaden blir i regel lägre om kakelugnen placeras mot en yttervägg. I annat fall kan man behöva dra ett spirorör genom golvet för att ta in luft. Om kakelugnen har ett startspjäll, även kallat sommarspjäll, blir det lättare att få igång draget och tända upp brasan. Spjället innebär att rökgasen leds rakt upp genom kakelugnen i stället för genom det långa kanalsystemet.

– Det ger mindre värmeåtergivning och lämpar sig därför för mysbrasor sommartid, säger Mats Andersson.

Vad kostar det?

Prisspannet för kakelugnar brukar ligga kring 60 000-80 000 kronor, inklusive montage. Med nödvändiga tillbehör som golvplåt, fläkt och luftkoppling ökar priset med några tusenlappar och dessutom brukar man betala en fraktkostnad, omkring 2500 kronor.

Vissa modeller som levereras i form färdiggjutna block går i regel bra att montera själv. Men tänk på att installationen måste godkännas av sotaren innan kakelugnen tas i bruk – en regel som gäller alla eldstäder, oavsett vem som installerat dem.

Tänk på skorstenen!

Om kakelugnen ska anslutas till en befintlig skorsten är det en bra idé att låta sotaren göra en besiktning i förväg. Rökanalerna i en äldre skorsten kan behöva tätas med nya insatsrör eller putsas med keramikbruk (glidgjutning). Behöver man en ny skorsten är det oftast mest praktiskt att välja en lättare och flexibel stålskorsten.

Hitta en ny kakelugn:

Det finns idag en handfull leverantörer av kakelugnar i Sverige, bland annat Nibe/Cronspisen, Gabriel Keramik, Wiklunds, Kakelugnspannan, Keddy och Stockholms kakelugnsmakeri.

Köpa begagnat:

Det finns en mindre marknad för antika och begagnade kakelugnar. Priserna varierar efter skick och ålder. De flesta kakelugnarna är nedplockade och måste muras upp på plats av en fackman. I vissa fall köper man enbart kakelugnens hölje och får själva skaffa tegel, murbruk och sand till ugnens innandöme. Kostnadsmässigt kan det bli minst lika dyrt som att köpa en ny kakelugn. Enklast är att söka efter begagnade kakelugnar på nätet.

Läs på om reglerna:

Råd och föreskrifter som rör eldningsanläggningar, sotning mm finns på Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund: www.skorstensfejare.se och Brandskyddsföreningen: www.brandskyddsforeningen.se. Besök även din kommuns hemsida där det kan finnas specifika råd om eldningsanläggningar. Tänk på att en nyinstallation av en eldstad kräver en bygganmälan hos kommunen!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar