Så tänder du braskaminen!

De flesta vedklabbar är alldeles för tjocka för att brinna ordentligt. Träet bör vara tunt och brasan bör tändas ovanifrån. Så här tänder du brasan på bästa sätt!


Läs också: Hitta rätt kamin för dig! 

Ganska många skorstenar är inte tillräckligt höga för att kunna ge drag åt kaminerna som är monterade till dem. Eldar du med för tjocka vedklabbar betyder det att den sköna värmen i veden försvinner ut genom skorstenen som tjock, kvalmig rök som både besvärar grannarna och förorenar luften med giftiga ämnen.

Klyv veden till pinnar

Ju smalare pinnarna är, desto bättre kommer de att brinna. Det är sådant man lär sig som barn vid lägerelden, men det är ett lika bra tips för braskaminen också. Anledningen till att de tunna träbitarna brinner bäst är att de värms upp snabbare, och när elden är väldigt het försvinner rökgaser och tjärpartiklar vid förbränningen. En diameter på 5-6 cm är lagom för vedbitarna.

En för stor vedklabbe alldeles för lång tid på sig att bli varm. Det gör att röken inte blir tillräckligt varm och innehåller tjärpartiklar, och då blir den tung, vilket också bidrar till dåligt drag i skorstenen. Resultatet är alltså dålig förbränning, mer rök och ofta en igensotad ruta i luckan till kaminen. Med bättre förbränning kan man spara in mellan 20 till 40 procent av sin vedkonsumtion.

Braskaminens två luftspjäll

 • Primärluftsspjället ger luft underifrån. Den används endast medan brasan tänds. 
 • Sekundärluftsspjället ger luft i eldens höjd och sitter ofta i luckan. Den används för att tillföra luft under eldningen.

En brasa med briketter och ved som tänds

Lägg tändbriketter ovanpå veden och sedan tunna pinnar ovanpå briketterna, i samma riktning som veden och i flera lager. Sedan är elden igång.

Så startar du brasan

 1. Öppna luftspjällen.

 2. Placera fyra till sex bitar ved i botten av kaminen. Lägg dem i samma riktning och i flera lager.

 3. Lägg tidningspapper eller tändbriketter ovanpå veden. 

 4. Lägg sedan tunn tändved i samma riktning och i flera lager. När pinnarna brinner kommer de att antända veden ovanifrån. Det gör att bara det uppvärmda virket brinner – och att rökgaserna eldas upp.

Håll igång elden

 • När brasan ser ut som glödande grillkol stänger du alla spjäll helt. Först när du märker att rummet saknar värme behöver du lägga på ny ved.

 • Lägg alltid på fyra till sex vedklabbar i taget. Det ger den bästa förbränningen. Om det antalet vedklabbar ger för mycket värme så är de för tjocka.

 • När du lägger på ny ved öppnar du sekundärluftspjället i luckan. Endast om detta inte är tillräckligt öppnas primärluftspjället i asklådan tills elden fått ny fart.

Undvik att elda över natten

Moderna braskaminer är inte gjorda för att eldas i över natten. När du stänger spjället och lämnar en pyrande brasa, är förbränningen för kall vilket orsakar sot- och tjärpartiklar i röken och i värsta fall skorstenbrand.

Brasa i kamin 

Lämna alltid 3-4 cm aska i botten av förbränningskammaren. Den isolerar och skyddar braskaminens botten.

Vilken typ av ved brinner bäst?

 • Ved av lövträd brinner länge, ger god värme och har därmed ett högt värmevärde.

 • Granved har också ett utmärkt värmevärde, men effekten är något lägre än för lövträdsved. Observera att gran är bäst lämpad för vedeldade spisar, eftersom träets hartsinnehåll kan orsaka flygande gnistor. Detta kan vara olyckligt och riskabelt i öppna eldstäder.

 • Björkved har ungefär samma värmevärde som lövträdsved. Det är särskilt lämpligt för öppna eldstäder på grund av sin lugna eld och vackra blå låga.

 • Träbriketter har ett utmärkt värmevärde, men priset är ganska högt jämfört med vanlig delad ved.

Undvik att elda med detta!

 • Trärester och träavfall med rester av färg, lim eller lack.

 • Tryckimpregnerat trä eller annat behandlat trä.

 • Vissa typer av hushållsavfall som mjölkkartonger, förpackningar som innehåller plast och färgade trycksaker som veckotidningar och reklam.

 • Byggnadsavfall med spikar och skruvar, samt rester av spån- och gipsskivor.

Läs också: Vedeldning – mysigt eller hälsoskadligt?

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar