Vedeldning – mysigt eller hälsoskadligt?

Eldningssäsongen är här och oavsett om du eldar för trivsel eller uppvärmning finns det en del att tänka på. Vi ger dig tipsen för att elda på rätt sätt för att minska utsläppen – och råden för dig som störs av grannarnas eldning.


Att sitta framför en sprakande braskamin med en värmande dryck är för många drömmen en kylig, svensk vinterkväll. Rök som kommer in från grannens vedeldning via ventilationen är det dock inte. För visst kan vedeldning vara ett både mysigt och effektivt uppvärmningsalternativ i villa, men faktum är att det också bidrar till utsläpp av olika luftföroreningar som är skadliga för båda miljön och människors hälsa. 

Beroende på var du bor kan vedelning ge upphov till miljöstörningar i närområdet. 

– Modern vedeldning kan fungera bra även i tätbebyggt område, genom att använda en modern vedpanna, ackumulatortank och torr ved. Med solvärme blir värmesystemet ännu bättre, säger Anders Haaker, chefredaktör på tidningen Bioenergi.

Genom dålig förbränning av ved eller ­pellets bildas miljö- och hälsoskadliga luftföroreningar, som kolväten och sot.

– Det är röken, med de luftföroreningar som den medför, som påverkar människors hälsa, säger Per Andersson, handläggare
på Naturvårdsverket.

Problem med andningsvägar, hjärt- och kärlsystemet samt cancer är några av de hälsoproblem som kan drabba människor till följd av småskalig förbränning. Särskilt känsliga är barn, äldre astmatiker eller personer med någon typ av luftrörs- eller andningsbesvär. 

Därför är det viktigt att minska utsläppen vid eldning i villor – särskilt i tätbebyggda områden. Det är du som eldar som själv ansvarar för att minska utsläppet av luftföroreningar för omgivningen, samt ska se till att dina grannar inte drabbas av besvär så långt det är rimligt. 

– Förutsatt att du eldar rätt med pellets eller ved och att din skorsten är tät, drabbas du som eldar normalt inte av luftföroreningarna inne i ditt eget hus – däremot drabbas omgivningen och grannarna. Röken leds ut genom skorstenen och påverkar inte bara luftföroreningshalterna i närområdet utan även ett större område, eftersom luftföroreningar sprids långt, säger Per Andersson.

Vad ska man göra för att minska utsläppen när man eldar?

– Dålig förbränning ger betydligt mer utsläpp, så det är viktigt att elda rätt. Se till att du eldar med torr ved och se till att inte strypa lufttillförseln, elden måste få tillräckligt med luft. Röken ska vara vit och inte synas så mycket, är röken mörk eller svart sotar den mer och innehåller fler partiklar.

Vad ska man absolut inte elda med?

– Elda bara med ved eller pellets. Sopor, plast eller annat ska man absolut inte elda med.

Något tips för den som eldar för uppvärmning?

– Då eldar man förstås mer, och då är det bra att ha en ackumulatortank som lagrar värmen som sedan kan fördelas ut i huset. 

Vad ska jag göra om jag störs av eldning från grannen?

– I första hand bör du prata med grannen. Hör om denna kan elda lite mindre eller bara elda under särskilda omständigheter – som när vinden blåser åt ett visst håll. Blir du inte nöjd med grannens åtgärder, eller om ni inte kommer överens, kan du ta kontakt med miljökontoret på kommunen, som hanterar problemet enligt miljöbalken.

Finns det olika regler för eldning inom olika kommuner?

– Grundregeln är att när eldning ger upphov till störningar för människor ska det vidtas åtgärder för att minska störningarna. Är störningarna omfattande kan tillsynsmyndigheten i kommunen ställa krav på den som eldar, t ex genom att man inte får elda alls eller begränsa tiden för eldning. Det finns en del såna rättsfall – men det bästa är om man kan lösa det grannar emellan innan man går upp i högre instanser.

Vad kan man själv göra om man vet att ens eldning stör grannen?

– Se till att du eldar rätt så att det blir så små utsläpp som möjligt. Du kan också minska din trivseleldning. Om du eldar för uppvärmning – se till att du har en modern panna och ackumulatortank. 

Vad ska man tänka på när man köper en ny panna eller kamin?

– Att den uppfyller kraven för Boverkets byggregler. Det är också bra om den är miljömärkt, till exempel Svanenmärkt. Det är ett slags kvalitetsstämpel som visar att den uppfyller högre ställda kriterier och förhoppningsvis har en bättre prestanda än andra produkter på marknaden.

Störs du av grannens eldande?

 • Börja med att kontakta din granne. Förklara problemet och fråga om de t ex kan elda lite mindre, eller när elden blåser åt ett visst håll.
 • Om det inte blir någon bättring, kontakta miljökontoret i din kommun. Det kan finnas lokala regler inom kommunen som alla måste följa, och i vissa fall kan också enskilda fastighetsägare få vidta särskilda åtgärder för att begränsa stör-ningarna för grannarna ytterligare.

Så eldar du på rätt sätt:

 • Följ de eldningsinstruktioner som följer med din anläggning.
 • Fuktig ved ger sämre förbränning och större utsläpp. Veden bör vara lagrad under tak i ett års tid, och bör sedan förvaras inomhus cirka en vecka innan den används.
 • Pellets har många fördelar jämfört med vanlig ved och ger en effektiv eldning med goda förutsättningar för låga utsläpp.
 • Se till att få snabb fyr på elden — det minskar utsläppen. 
 • Det är förbjudet att elda hushållsavfall, mjölkkartonger, sopor, plast, målat eller impregnerat virke. 
 • Tillför elden tillräckligt med luft.
 • Röken visar om du eldar rätt — vid god förbränning är röken i det närmaste osynlig. 

Källa: Broschyren ”Elda rätt”, Naturvårdsverket.

Tips när du ska installera ny panna eller kamin:

 • När du ska installera en ny, alternativt ändra en gammal installation, får du endast installera sådana som uppfyller utsläppskraven som finns i Boverkets byggregler. Mycket som säljs idag  uppfyller utsläppskraven men alla gör inte det och det är ditt ansvar att kolla tillverkarens uppgifter. 
 • Kaminer och spisinsatser ska vara CE-märkta. CE-märkningen innebär inte att kaminen är godkänd för användning – du måste jämföra med byggreglerna.
 • Kolla med kommunen om lokala föreskrifter finns för att elda där du bor.
 • Det finns Svanenmärkta pannor och kaminer, som uppfyller strängare miljökrav och t ex har lägre utsläpp och en effektiv verkningsgrad.
 • Följ bruksanvisningarna – genom att elda rätt funkar din kamin bäst.
 • Håll koll på kommande krav: I somras gick EU-kommissionen ut med nya förordningar med ekodesignkrav och energimärkningskrav för bland annat fastbränslepannor och rumsvärmare. De första lagkraven införs 2017, och innebär att fastbränslepannor som säljs ska energimärkas. Senare kommer även utsläppskrav och energieffektivitetskrav för t ex nya vedkaminer, pelletspannor, vedpannor och elgolvvärme. 

Länktips:

Lista över Svanenmärkta pannor

Elda rätt – en publikation från Naturvårdsverket

Boverkets regler för förbränningsanläggning i småhus

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar