ANNONS FRÅN OZONEAIR

Guide: Så väljer du en tyst luftrenare för ditt hem

Poängen med att ha en luftrenare i hemmet eller på jobbet, är att den är i gång och får göra sitt jobb med att rena luften. Det innebär samtidigt att luftrenarens fläktar kommer att generera ljud, mest troligt ett dovt, susande ljud. Vi människor reagerar olika från person till person när det kommer till ljud, men de flesta av oss fördrar en låg ljudnivå på maskiner som t.ex. luftrenare.

Hur mycket en luftrenare låter kan alltså vara en viktig faktor när du ska välja modell. 

Trivsamma och obehagliga ljud

Många av de ljud vi upplever som störande har ett frekvensspektrum som vi upplever är påträngande och obehagliga. De ljud som generellt uppfattas som mest störande är ljud som består av flera olika toner, där några få av dessa toner sticker ut och framträder mer än de andra. Tänk på ljudet av att skrapa tallriken med gaffeln eller dra naglarna över svarta tavlan. 

De ljud som flest människor upplever som behagliga och trivsamma är dova, brusande ljud, där tonerna ligger på en låg och samspelt nivå. Tänk på vågbrus upp mot en strand eller strilande regn.  

Hur mäter man ljud?

När man mäter ljud använder man en mätskala som anger decibel (dB), vilken är utformad efter våra örons känslighet. Det är en logaritmisk skala, vilket innebär att ljudnivån blir tio gånger starkare för varje 10-stegshöjning över dB-skalan.

0 dB är den lägsta nivån de flesta av oss kan uppfatta ljud på och runt 120-140 dB börjar ljudnivån bli så pass hög att vi uppnår vår smärtgräns. Vid 140 dB är ljudet lika högt som när ett jetplan lyfter från marken. Vid 180 dB är ljudnivån att jämföra med att skjuta av ett pistolskott, precis vid ett oskyddat öra.  

Hur mycket låter en luftrenare?

Det är en omöjlig fråga att svara på eftersom alla modeller och märken låter olika mycket. För att få ett hum om huruvida en luftrenare kommer låta mycket eller lite, får vi istället titta på vilken teknik den använder. Det kommer i sin tur ge oss information som vi kan dra vissa slutsatser från.  

Tekniken avgör luftrenarens ljudnivå

Enbart luftrening via filter

Alla luftrenare använder sig av olika filter för att fånga upp oönskade partiklar och rena luften. De vanligaste filtren är

  • HEPA – Effektivt på att fånga upp små partiklar och rensa luften.
  • Kolfiter – Effektivt på att fånga upp damm och dölja dålig lukt. 
  • Combofilter – En kombination av både HEPA- och aktivt kol-filter.

Det finns fortfarande luftrenare som enbart använder sig av filter för att rena luften. Många gånger kan de här filtren göra ett bra jobb, så länge luften i rummet verkligen får passera genom filtret.  Hur bra och effektivt dessa filter kan göra sitt jobb, hänger helt ihop med hur mycket luft fläkten lyckas suga igenom filtret. Ju mer luft fläkten har kapacitet att suga in, desto bättre blir reningseffekten. 

För att kunna dra in stora volymer luft in i luftrenaren så måste fläkten jobba snabbare och hårdare. Det innebär att fläkten kommer att generera ett allt högre ljud, ju mer kraft den använder. 

Luftrenare som är helt beroende av filter-teknik, lär också låta mer och högre, än andra luftrenare.

Luftrenare med parallella reningstekniker

Det finns luftrenare som använder andra reningstekniker i kombination med filter-rening. 

Här hittar man luftrenare med tekniker som

  • Jonisering och elektrostatisk luftrening
  • Oxyplasma 

Fördelarna med att ha en luftrenare med en parallell reningsteknik är att de dels förmår att rena luften även utanför själva luftrenaren, dels kan de jobba tystare. Den här typen av luftrenare är alltså mindre beroende av fläkthastigheten för att kunna göra sitt jobb, vilket samtidigt innebär att de kan jobba med en lägre ljudvolym.

För den som letar efter en luftrenare att ha i t.ex. sovrummet så är en kombination av filter och en annan teknik, ett bra val för att undvika onödigt höga ljud. 

Oxyplasma är en relativt ny teknik som fått mycket uppmärksamhet. En del menar att Oxyplasma har revolutionerat luftrenare. Inte minst för dess förmåga att rena de där riktigt små partiklarna som smiter igenom konventionella filter.  Faktum är att Oxyplasma kan rena partiklar som är 1000 gånger mindre än vad ett traditionellt filter klarar av att fånga in.  

Oxyplasma-tekniken går ut på att luftrenaren skjuter ut aggressiva molekyler i rummet för att attackera föroreningar. Plasman sprider ut sig i rummet, helt oberoende av fläktar, för att bryta ner skadliga ämnen – både i luften och på rummets ytor.  När luftrenaren inte helt behöver förlita sig på mekaniska fläktar och filter,  kan den också arbeta på en lägre ljudnivå. 

Luftrenare med lägst ljudnivå

När Villalivet testade luftrenare mätte de också ljudnivån på maskinerna. När vi nu tittar på de fyra luftrenare som fick bäst omdöme, kan vi enkelt jämföra deras luftreningskapacitet med deras ljudnivå:

Ozoneair Purify 60

Luftreningskapacitet (m3/h): 971

Ljudnivå (dBA): 52

Blueair DustMagnet 5210i

Luftreningskapacitet (m3/h): 240

Ljudnivå (dBA): 56

Coway AP-1008CH

Luftreningskapacitet (m3/h): 350

Ljudnivå (dBA): 53

Philips AC1214/10

Luftreningskapacitet (m3/h): 280

Ljudnivå (dBA): 54

Testvinnaren Ozoneair Purify 60 särskiljer sig rejält från de andra modellerna. Den har en betydligt högre luftreningskapacitet än någon annan modell. Samtidigt är det den luftrenare med särklass lägst ljudvolym. Testet visar svart på vitt, hur mycket mer effektivt det är med en luftrenare som inte enbart förlitar sig på filterrening. 

Villalivet lyfter bland annat fram att testvinnaren Ozoneair Purify 60, är perfekt för sovrummet och att den egna reningstekniken Oxyplasma, är en stor anledning till att luftrenaren kan uppnå en så pass stor luftreningskapacitet, till en så låg ljudvolym. 

Sömn och ljud

Hörseln sover aldrig. Våra öron registrerar ljud dygnet runt, vare sig vi är vakna eller sovande. Det är ett av våra viktigaste sinnen och det första sinnet som utvecklas hos ett foster. Mycket tyder på att hörseln även är det sista sinnet som ”slår av” när vi dör. 

Vår hörsel är alltid ”påslagen” för att kunna varna oss för faror vi inte kan se eller uppfatta på något annat sätt. Inte minst när vi sover. Om vårt hörselorgan aktiveras för ofta av ljud under sömnen, kan det få negativa konsekvenser för vår hälsa i form av stress. 

När ljudvågor färdas genom vårt hörselsystem, från ytteröra – mellanöra – inneröra, omvandlas ljudvågorna till signaler i vår hörselnerv. Dessa signaler skickas sedan till hjärnan där de sorteras och analyseras, så att vi förstår vad det är vi hör. Om vi utsätts för störande ljud medan vi sover så kommer hörselorganet och hjärnan aldrig riktigt kunna gå ner i varv. Vår sömn blir då inte lika djup och avslappnad som den borde.

Det finns indikationer på att vi även kan drabbas av tillfällig hörselnedsättning om vi utsätts för obehagliga ljud över en längre tid. Det är lite som att hjärnan stänger ner delar av hörseln för att slippa analysera de obehagliga ljuden. Den som varit i ett rum där ett kraftigt alarm satt i gång vet hur det kan kännas. Efter några sekunder så förlorar det starkt tjutande ljudet sin karaktär och blir mer till ett ringande, odefinierbart ljud.

Det verkar som att ju längre vi utsätts för obehagliga ljud, desto större konsekvenser kan det få på vår hörsel. Det här tror man beror på att det uppstår fysiologiska stressreaktioner, vilket gör hörselorganet överkänsligt. I längden kan det leda till hörselnedsättning, tinnitus och ljudöverkänslighet. 

Att ha en sömnmiljö där vi håller nere på alla störande ljud så mycket det bara går, är alltså en viktig komponent när det kommer till god sömn. 

Snarkande partners

Den som har en partner som snarkar högt vet hur jobbigt det kan vara att försöka sova i närheten. Även för den som snarkar blir nattsömnen sämre och snarkningar anses numera utgöra något av en hälsofara. Både för snarkaren själv och dess partner. 

Även om en luftrenare inte kan bota själva snarkandet i sig, så kan en ren luftmiljö göra andningsvägarna mindre irriterade. Irriterade och svullna luftvägar är en stor anledning till att vi snarkar. Det här visar sig inte minst när vi är förkylda och täppta, då många som annars inte snarkar börjar göra just det. 

Sov bättre med en luftrenare

Att ha en ren och fräsch inomhusluft kan ge inte bara bättre luft att andas, det kan även ge en bättre och mer behaglig nattsömn. Ju mindre partiklar och föroreningar det finns i luften, desto mindre irritationer i form av hostningar, nysningar, snarkningar och hudklåda.  

En del menar att de även vaknar upp mer utvilade när de sover i ett rum med ren luft. Det kan finnas belägg för detta då ”dålig luft”, ofta gör oss trötta. Den som suttit och lyssnat på ett föredrag i ett instängt rum vet precis hur tungt och tröttsamt det kan kännas. Det blir svårt att koncentrera sig och man kan känna sig trög i huvudet.  

Tyst luftrenare?

Det finns ingen helt tyst luftrenare. All teknik låter mer eller mindre. Den som söker en luftrenare med låg ljudvolym bör dock leta efter en maskin som inte är helt beroende av mekaniska fläktar och filter. Välj en luftrenare som även har en parallell reningsteknik, vid sidan av konventionell filterrening. På så sätt kan fläktarna arbeta på en lägre nivå, utan att du förlorar reningskapacitet. 

Att enbart förlita sig på filter-renande luftrenare, kommer mest troligt leda till att du sätter ner fläktens hastighet eller slår av maskinen, för att få en behaglig ljudnivå. Detta medför i sin tur att luftrenaren mest troligt inte kommer att kunna rena luften tillräckligt effektivt. Då försvinner en stor del av poängen med att ha en luftrenare. 

En påslagen luftrenare som renar luften med full kapacitet, kommer alltid vara bättre än en avslagen eller nedsatt luftrenare. Låt inte en för hög ljudnivå på luftrenaren stå i vägen för ditt välbefinnande. 

Mest lästa artiklar