ANNONS FRÅN OZONEAIR

Luftrenare för företag – förbättra hälsa och produktivitet

En frisk arbetsmiljö är viktig för att upprätthålla en hög produktivitet och minska antalet sjukdagar. Luftkvaliteten på företag betyder mycket för arbetstagarnas hälsa och välbefinnande. Genom att installera luftrenare kan företaget förbättra sin arbetsmiljö och ge sina anställda en bättre och friskare plats att arbeta på. I den här artikeln ska vi titta närmare på…

En frisk arbetsmiljö är viktig för att upprätthålla en hög produktivitet och minska antalet sjukdagar. Luftkvaliteten på företag betyder mycket för arbetstagarnas hälsa och välbefinnande. Genom att installera luftrenare kan företaget förbättra sin arbetsmiljö och ge sina anställda en bättre och friskare plats att arbeta på. I den här artikeln ska vi titta närmare på vilka fördelar det finns med luftrenare för företag, vilka typer av luftrenare som är lämpliga för arbetsplatser och hur de kan bidra till friskare arbetsmiljö och ökad produktivitet.

Varför är det viktigt att ha luftrenare på företag?

Du kommer till jobbet på morgonen pigg och utvilad och med nya krafter. Timmarna går snabbt, och efter förmiddagsfikat dröjer det inte länge till lunchdags. Även tiden efter lunchen känner du dig någorlunda pigg, men alltmedan timmarna går blir det allt trögare och fram emot tretiden är du rejält trött, och både kroppen och hjärnan tycks gå på halvfart.

Känns det igen?

Det är vanligare än man tror att företag har dålig inomhusluft. Många faktorer som begränsad ventilation, användning av skadliga kemikalier, damm och allergener, samt en överbelamrad arbetsmiljö kan bidra till dålig luftkvalitet på företag. Dessutom är många byggnader och kontorsmiljöer utformade för att vara energieffektiva snarare än att främja hälsan, och detta drar visserligen drar ner elkostnaderna men ibland på bekostnad av de anställdas allmänna välbefinnande.

Förutom gäspningarna och det välbekanta kaffe- och godissuget, hur påverkas vi av dålig inomhusluft på företag?

 1. Luftkvalitet. Dålig luftkvalitet kan orsaka huvudvärk, trötthet, irritation i ögon, näsa och hals.
 2. Luftfuktighet – för hög eller för låg luftfuktighet kan leda till hudproblem och besvär med andning.
 3. Pollen och allergener. Allergener, pollen och mögelsporer kan påverka luftkvaliteten och orsaka snuva, hosta, huvudvärk och koncentrationssvårigheter.
 4. Kemikalier och giftiga ämnen. Vissa rengöringsprodukter, möbelbehandlingar och kontorsutrustning kan frisätta skadliga ämnen som rök, damm och växtgifter och kan bidra till sämre hälsa.
 5. Temperatur och ventilation. För varm eller för kall temperatur tillsammans med dålig ventilation kan leda till ansamlingar av föroreningar vilket i sin tur kan göra oss trötta och mindre produktiva.

Vad gör du då när du kommer på att det är luftkvaliteten som kan vara boven i dramat till tröttheten hos både dig själv och dina anställda?

Det finns olika sätt att åtgärda dålig inomhusluft på ett företag, och det man i första hand tar till brukar vara följande:

 1. Öka ventilationen – Se till att tillräckligt mycket frisk luft strömmar in i byggnaden.
 2. Använd hälsosamma produkter – Välj rengöringsprodukter och möbelbehandlingar som är fria från skadliga kemikalier.
 3. Ta itu med föroreningskällor – Ta bort mögelsvampar, fuktproblem och andra orsaker till föroreningar.
 4. Minimera användningen av skadliga ämnen – Minska användningen av tobak, sprayer och andra produkter som frisätter hälsovådliga ämnen.
 5. Utbilda personalen – Informera de anställda om hälsorisker och säker praxis för att undvika föroreningar.
 6. Genomför regelbundna inspektioner – Mät luftkvaliteten och hör med de anställda om de upplever problem.

Och visst, detta kan mycket väl avhjälpa en del av problemen, dock inte alla. Att fullt ut åtgärda problem med ventilation i en gammal byggnad kan vara både komplicerat och kostsamt. Vissa lokaler är helt enkelt inte gjorda för dagens krav, och hur mycket man än försöker finns det vissa rent fysiska hinder.

Att minimera användning av skadliga ämnen går också att åstadkomma till viss del. Skadliga ämnen finns dock numera överallt i luften omkring – från exempelvis avgaser och utsläpp – och att helt eliminera dessa är en trollkonst som nog inte någon av oss behärskar.

Just av den anledningen har man kommit på den snillrika idén med luftrenare. Det är knappast förvånande att marknaden för denna finurliga apparat fullkomligt har exploderat på sistone. Med det sagt bör man också vara vaksam på vilken sorts luftrenare man väljer. För även om alla utlovar guld och gröna skogar är det i själva verket få som lever upp till sina löften. Det gäller att titta noggrant på både utsidan och insidan av luftrenarna.

Vikten av att ha en bra luftrenare på arbetsplatsen kan inte underskattas. Den kan förbättra luftkvaliteten och hjälpa till att motverka potentiella hälsorisker som allergier, astma, rinnande näsa och huvudvärk. Luftrenare kan också hjälpa till att fånga upp och ta bort föroreningar från luften, inklusive damm, rök, mögel och bakterier. Detta kan bidra till en friskare arbetsmiljö och minskade antal sjukdagar, vilket i sin tur kan leda till ökad produktivitet och kostnadsbesparingar för företaget.

Vilka företag och arbetsplatser kan då ha behov av luftrenare?

Frågan bör snarare ställas omvänt: Vilka arbetsplatser är inte i behov av en luftrenare? Svaret på den frågan blir troligtvis ett kort ”inte några”. För i själva verket mår alla lokaler bra av att förses med luftrenare.

 • Kontor
 • Skolor och universitet
 • Sjukhus och vårdhem
 • Restauranger och caféer
 • Butiker och affärslokaler
 • Hotell och motell
 • Bibliotek och arkiv
 • Kultur- och underhållningslokaler
 • Fabriker och verkstäder
 • Offentliga transportmedel (tåg, buss, flyg)

Listan kan göras betydligt längre, och kort sagt kan en luftrenare vara den perfekta lösningen på allt från improduktivitet till hög sjukfrånvaro.

Hur luftrenare påverkar arbetsmiljön och arbetstagarnas hälsa

När luften mår bättre, mår alla bättre. Det är inte bara en lönsam investering för arbetsgivaren att tillhandahålla en fräsch luftkvalitet. Givetvis är det gynnsamt även för de anställda. Arbetsmiljön kan bli trevligare, man kan bli mindre trött, och på det stora hela kan stämningen bli så mycket bättre.

Att en luftrenare kan åstadkomma sådana mirakel tror man kanske inte när man först ser de små apparaterna, ofta oansenliga till det yttre och utan att göra för mycket väsen av sig. För att rada upp några av de många fördelar de för med sig:

Fräschare inomhusluft.

Oavsett om det är på ett lager eller i ett kontorslandskap finns det osynliga partiklar som inte syns: damm, pollen, rök, kemikalier. Alla mår bättre om dessa försvinner.

Minskar allergier och astma.

Genom att förbättra luftkvaliteten kan luftrenare hjälpa till att minska allergier och astma hos arbetstagarna.

Förbättrar koncentration och produktivitet.

En renare arbetsmiljö med bättre luftkvalitet kan hjälpa arbetstagare att koncentrera sig bättre med följden att de blir mer produktiva.

Minskar hälsorisker.

Skadliga ämnen i luften, som till exempel formaldehyd och radon, kan på sikt leda till hälsoproblem. Luftrenare kan hjälpa till att minimera exponering för dessa ämnen och därmed minska hälsoriskerna. Något som kan vara särskilt viktigt om företaget har lokaler i äldre byggnader där man av rent praktiska skäl inte kan sudda bort alla radonspår från väggarna.

Kostnadsbesparingar genom minskade sjukdagar och bättre produktivitet

En annan fördel som vi tangerat vid är minskade kostnader och högre produktivitet. Med frisk och ren luft går arbetet ofta mer effektivt. Det är inte bara trötthet och koncentrationssvårigheter som kan åtgärdas med luftrenare, utan som vi nämnt även allergier och huvudvärk. Och som ett extra plus i kanten kan också det psykiska välmåendet hos de anställda bli bättre med en luftrenare på plats.

Färre sjukdagar och förbättrad produktivitet är alltså två viktiga faktorer som kan leda till kostnadsbesparingar för en organisation. En ren och frisk arbetsmiljö kan säkerställa bättre hälsa hos arbetstagare och mindre sjukfrånvaro. Detta i sin tur leder till minskade kostnader i samband med vikarier, sjuklön och ersättningar.

Dessutom kan en renare arbetsmiljö med bättre luftkvalitet ha en positiv inverkan på arbetstagarnas koncentration och leda till minskad stress. Detta kan öka effektiviteten, vilket kan leda till bättre resultat för företaget.

Att skaffa luftrenare för en friskare arbetsmiljö kan alltså vara en smart långsiktig investering för en organisation. Det kan leda till kostnadsbesparingar genom minskade sjukdagar och bättre produktivitet, samt förbättrad hälsa och trivsel för arbetstagarna.

Steg för att införa luftrenare på arbetsplatsen och bibehålla en frisk arbetsmiljö

När du väl bestämt dig för att satsa på en luftrenare på ditt företag finns det några faktorer du bör tänka igenom. Följande punkter kan hjälpa dig att ta det första steget mot en behagligare och friskare inomhusluft:

 1. Bedöm behovet: Ta reda på om arbetsplatsens nuvarande luftkvalitet är tillfredsställande eller om det finns specifika problem som rök, damm eller allergener som måste beaktas.
 • Välj lämpliga apparater: Välj luftrenare med rätt storlek och av rätt typ för arbetsplatsens behov och storlek.
 • Placera luftrenaren/luftrenarna strategiskt: Placera luftrenare på platser där de är som mest effektiva, till exempel på centrala delar av arbetsplatsen eller i närheten av de arbetstagare som är mest känsliga för luftföroreningar.
 • Informera arbetstagarna: Informera arbetstagarna om införandet av luftrenare och syftet med den, och förklara för dem hur de kan bidra till att bibehålla en frisk arbetsmiljö.
 • Informera om underhåll och skötsel: Skapa en rutin för regelbundet underhåll och rengöring av luftrenare för att se till att de fungerar optimalt.

Genom att följa ovanstående steg kan du se till att luftrenaren används så effektivt som möjligt och att du får ut så mycket som möjligt av dem.

Typer av luftrenare och vilken som passar bäst för ett företag

Att ta en titt och se vad som finns på marknaden kan vara en god början för den som bestämt sig för att investera i en luftrenare. Det finns också ett antal faktorer man som företag bör tänka över för att veta vilken typ och storlek av luftrenare som passar bäst:

 1. Vad är målet med att skaffa en luftrenare?
 2. Vilken storlek och kapacitet behöver luftrenaren ha för att täcka dina lokaler?
 3. Vilken teknik fungerar bäst för att ta bort de specifika luftföroreningar du är orolig för?
 4. Hur ofta måste luftrenaren underhållas och finns det filter som måste bytas, och i så fall hur ofta?
 5. Hur mycket kommer det att kosta att köpa och serva en luftrenare?
 6. Finns det möjlighet att övervaka luftkvaliteten i realtid?
 7. Hur påverkar luftrenaren energiförbrukningen i lokalerna?

Allt detta är sådant som avgör valet av luftrenare. Och eftersom det finns ett sådant stort utbud gäller det att verkligen syna apparaterna i sömmarna. Vad innebär kvalitet hos en luftrenare? Vilken sorts rening vill jag ha? Vilken fungerar bäst i mina lokaler? Vilken ger mest effektiv rening? Kan jag lita på tillverkaren eller är det mest tomma ord och snygg marknadsföring som gör att en viss produkt är särskilt populär?

Som vi ser är det inte alldeles lätt för en lekman att nysta ut svaren på de här frågorna. Och därför ska vi nu ta en närmare titt på de här detaljerna och hjälpa dig på traven.

Vad är en bra luftrenare för företag?

Luftrenare finns som sagt i olika utföranden och med olika reningsteknik. De vanligaste luftrenarna fungerar genom att använda en eller flera tekniker för att filtrera luften:

 • Mekaniskt filter: De fångar upp partiklar som damm och pollen med hjälp av en fysisk barriär.
 • Aktivt kolfilter: Det använder ett kolfilter som har en stort yta för att fånga upp partiklar och gaser från luften.
 • HEPA-filter: Detta är en högpresterande partikelfilter som är effektivt för att fånga upp små partiklar såsom damm, pollen och allergener.
 • UV-ljus eller ozon-teknik: Dessa tekniker kan använda ljus eller kemikalier för att döda bakterier och virus i luften.
 • Jonisator: Dessa genererar negativt laddade joner som ”binder” till positivt laddade partiklar och får dem att sjunka till marken, vilket gör luften renare.

Den luftrenare som fått bäst i test i ett flertal undersökningar och lovordas av både experter och användare är Purify luftrenare som tillämpar sin alldeles egna och innovativa teknik för att rena luften. Purify är en smått genialisk uppfinning som till skillnad från vanliga luftrenare inte nöjer sig med att suga in luften och låta den passera genom ett filter. Nej, denna apparat fångar inte bara upp de skadliga partiklarna utan eliminerar dem dessutom helt. I alla fall nästan helt. Med en reningsgrad på över 97 procent kan det knappast bli mycket renare.

Och så till sist…

Sammanfattningsvis finns det en hel rad fördelar med en luftrenare och vad denna kan göra för att förbättra arbetsmiljön, produktiviteten och välmåendet för de anställda på ditt företag. En luftrenare, särskilt en högkvalitativ luftrenare som Purify, kan vara en viktig åtgärd för att skapa en friskare och trevligare arbetsmiljö. Genom att ta reda på behovet, välja en kvalitetsmässigt högtstående apparat, placera den strategiskt och att regelbundet utföra underhåll och rengöring kan ditt företag säkerställa att luftrenaren håller luften ren och frisk på arbetsplatsen. Detta kan leda till färre sjukdagar och gladare medarbetare, så det hela kan vara en långsiktig och värdefull investering för företagets hela framtid.

Mest lästa artiklar