Fel peka ut pelletseldning som brandrisk

Det är fel att peka ut pelletseldning som en generell orsak till ökad brandrisk. Med p-märkt utrustning, standardiserad pellets och rätt handhavande är pelletseldning brandsäker, säger Nils-Erik Westermark, ordförande i Pelletsindustrins Riksförbund (PiR).


– Det är fel att peka ut pelletseldning som en generell orsak till ökad brandrisk. Med p-märkt utrustning, standardiserad pellets och rätt handhavande är pelletseldning brandsäker. Räddningsverket bekräftar ju också att det inte finns några spår i statistiken av ökad brandrisk med pelletseldning. Det säger Nils-Erik Westermark, ordförande i Pelletsindustrins Riksförbund (PiR) med anledning av en artikel som publicerats i Vi i Villas nätupplaga.

Det gäller naturligtvis, som också framgår av artikeln, att utrustningen hanteras enligt de instruktioner som finns. De gånger man fått problem med sin pelletseldning har det i allmänhet handlat om brister i handhavandet.

En kontroll med försäkringsbolagen visar att dessa inte känner till att det skulle finnas några brandskyddsproblem med pellets. Göran Hansson i Örebro har gått igenom tusentals skaderapporter från åren 1999 – 2003 från villaägare för Folksams räkning. Han säger att han inte kan erinra sig en enda rapport om brandskada i samband med pelletseldning. Han säger också att utrustningen idag är av hög kvalitet. Folksam står för omkring 25 procent av villaförsäkringarna. Inte heller från Länsförsäkringar har vi fått fram några uppgifter om brandskador vid pelletseldning. Däremot påpekar man att det kan finnas problem med äldre vedpannor och skorstenar.

När det gäller p-märkning kan man konstatera att höga krav ställs på brandskyddet. För att förhindra bakbrand, d v s att brand sprider sig från eldstaden till bränsleförrådet, ställs krav på minst tre spärrar. Alla de etablerade brännartillverkarna har idag av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) p-märkt utrustning.

Pellets av svensk standard (SS 187120) är en garanti för att pelletsen håller rätt kvalitet, vilket också är en viktig förutsättning för att utrustningen ska fungera som avsett.

För Pelletsindustrins Riksförbund (PiR)
Kjell Andersson, informationssekreterare

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar