Så undviker du brand med pellets

Tänk på detta för att undvika brand med pellets. Allt fler använder pellets för att värma upp sin villa. Bra för både miljö och plånbok. Men på räddningsverket är man rädd för fler bränder.


Det finns en tydlig trend när det gäller villauppvärmning: biobränsle ökar. Allt fler byter ut oljan till förmån för pellets, men även kombinationen el och biobränsle har ökat, något som Viivilla.se skrivit om tidigare.

Vi har också visat att det finns en hel del pengar att tjäna på att byta till pelletseldning. Men det finns en baksida. Risken för brand ökar.

– Risken för brand är högre med pellets än olja. Framför allt gäller det handhavandet runt anläggningen, säger Håkan Sten på Räddningsverket.

Verket har inte sett någon direkt ökning i sin egen statistik. Men det betyder bara att utryckningarna inte ökat nämnvärt. Försäkringsbolagens siffror säger något annat. Bränderna behöver inte blivit så stora att räddningstjänsten ryckt ut. I stället släcker fastighetsägaren själv eller så självsläcks branden.

Ibland blir det inte mer än rökutveckling. Men rökskador kan ändå uppgå till betydande värden.

I och med att pellets ökar i popularitet kommer också en ny kategori användare än de entusiastiska pionjärerna.

– De första pelletseldarna var intresserade. När man kom ut förut visste folk precis allt om sin anläggning. Men med den nya generationen finns det risk att det är fler som inte är intresserade av annat än att minska sina uppvärmningskostnader, säger Håkan Sten.

– Pellets är inte självgående som olja. Men tror man det kommer risken för brand att öka.

Från årsskiftet kom dock en förbättring som på sikt minskar risken för bränder. Tidigare ingick inte kontroll av eldningsapparaten i brandskyddskotrollen.

– Nu ska också hela eldningsapparaten på anläggningen kollas, säger Håkan Sten.

En annan riskminimerare som han hoppas komma till är en utökad P-märkning. Bakom märkningen står Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP, i Borås, och för att en anläggning ska få kvalitetsstämpeln måste den ha släckningssystem.

Håkan Sten vill att det också ska vara krav på att släckningssystemet är lättkontrollerat.

– Det ska inte behövas en ingenjör för att klara av det. Fastighesägaren ska klara det själv.

Det finns flera anledningar till bränder i samband med pelletsanläggningar. Ofta är det inte konstruktionsfel. Bränslet kan ha förvarats fel, ägaren har inte askat ur med jämna mellanrum eller så har säkerhetssystemen hanterats fel.

Vanligt är att det är något lättsmält material i en plugg i släckningssystemet. När temperaturen blir för hög smälter materialet och vatten rinner från en behållare och släcker.

– När sotaren har gjort kontroller har vi sett anläggningar där ägaren tyckt att pluggen smälter lite väl ofta och pluggat igen med annat material. Men då fungerar ju inte säkerheten. I andra fall kan en brand ha släckts, men så har inte ägaren fyllt på med nytt vatten.

Vad är viktigast att tänka på när man har en pelletsanläggning?

– Läs bruksanvisningen. Det är noga att man känner sin anläggning. Känner man den har man också koll på släcksystemen.

Risker med pelletseldning

Den största risken med pelletseldning är så kallad tillbakabrand. Med det menas att systemet är öppet bakåt där det kan börja brinna. Man kan jämföra med vanlig vedeldning. Då lägger man in veden i pannan och stänger luckan. Det kan egentligen bara brinna åt ett håll, ut genom skorstenen.

Men med ett system där pellets ska matas på automatiskt är systemet öppet bakåt.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar