Stormen ger billigare villavärme

Stormen över Sydsverige har skapat en stor tillgång på råvara. Med största sannolikhet kommer priserna att sjunka rejält på biobränsle.


– Användningen av biobränsle ökar
– Med pellets halverar du din uppvärmningskostnad i jämförelse med olja, säger Lars Andrén, energiinformatör.

Branschen för biobränsle är hoppfull och ser positivt på framtiden efter den svåra stormen. En ovanligt stor mängd råvara ska nu förädlas och ut på marknaden för att konkurrera med dyr eldningsolja. Stormen kan innebära ett uppsving för branschen, menar företrädare. Villaägare som redan nu eldar med ved eller pellets är vinnare, eftersom priserna förmodas sjunka kraftigt. De positiva tongångarna förstärks av statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB), som visar att intresse och användning av förnybara bränslen ökar.

Ved är fortfarande det mest använda biobränslet bland villaägare men branschen märker en tydlig uppgång för pellets.

– Att elda med olja är bekvämt och kräver ingen arbetsinsats. Vill du behålla denna bekvämlighet när du byter värmesystem är det pellets som gäller, säger Lars Andrén som även utbildar kommuner och myndigheter i energifrågor.

Det största hindret för övergång till biobränsle inte längre handlar om bristfällig teknik, utan om attityd.

– Vi vinner alla på att förändra vår attityd, detta gäller inte minst traditionella installatörer av värmesystem, säger Lars Andrén. De möter villaägarna och har störst möjlighet att påverka val av uppvärmning.

Myndigheter och kommuner försöker på sitt sätt uppmuntra villaägare att satsa på biobränsle, inte minst ur miljösynpunkt. Uppmuntran sker bland annat genom skattereduktion vid nybyggnation och kostnadsfri energirådgivning.

Vissa kommunala energibolag använder biobränsle i sina fjärrvärmesystem. Som exempel kan nämnas Ystad Energi, som nyligen körde igång en flispanna i sitt fjärrvärmenät. Värme från biobränsle levereras till 2000 villor och utbyggnad planeras.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar