Stort projekt för pelletseldning

Nationella pelletsdagar ska få villaägarna att välja pellets för uppvärmning av huset, hoppas branschen. Och det finns också en hel del pengar i att byta från oljeuppvärmning till biobränslet.


Foto Pellex

Pellets är ett intressant alternativ till olja. Inte bara för miljöns skull utan också plånbokens.

– Man kan sänka sina kostnader med mellan 40 och 50 procent om man byter från olja till pellets, säger Anders Odell, testansvarig på Konsumentverket.

För cirka tre år sedan skedde en kraftig ökning av pellets. Det var så många som bytte till biobränslet att det blev brist. Därmed kom ökningen av sig. Numera är det inte brist på råvara längre.

– Vi ser en kraftigare ökning igen. Det händer mycket, säger Ulla-Karin Enbom, projektledare vid GDE-net Energisamverkan i Gävleborg och Dalarna.

Hon ska, tillsammans Pelletsindustrins Riksförbund och Swedish Heating Boilers and Burners Association, SBBA, försöka få branschen på att bli bättre på att samverka. Och att få villaägarna att elda med allt mer pellets.

Projektet får statligt stöd

Samverkansprojektet har också fått statligt stöd genom Energimyndigheten, som beviljat 2,6 miljoner kronor. Bland annat ska pengarna gå till aktiviteter i samband med nationella pelletsdagar som ska genomföras runt om i landet 25 och 26 februari.
Förhoppningen är att den som vill installera pelletsvärme i framtiden inte ska behöva vända sig till så många olika aktörer: installatörer, försäljare av brännare, panna.

– Kunden ska bara behöva ringa ett samtal. Det ska vara rådgivning för helhetslösningar, vad som är bäst före ens behov. Blir det efterfrågan på helhetslösningar så kommer också företagen. Vi går åt det hållet, säger Ulla-Karin Enbom.

Hon anser att den stora fördelen med pellets är att det ersätter fossila bränslen och därmed är ett ekonomiskt och mindre miljöpåfrestande alternativ.

– Tidigare är det många som inte känt det som bekvämt och tryggt alternativ, men så är det i dag. Tekniken har kommit ikapp.

Hon får medhåll av Konsumentverket. Att värma huset med pellets behöver inte innebära mycket merarbete, även om det ska askas ur ungefär var fjortonde dag.

– Jag tror att folk vill ha det bekvämt och bara behöva trycka på en knapp. Man får väga det mot varandra, kostnad kontra arbete. Men arbetet med pellets är inte betungande, säger Anders Odell.

Vad krävs då för utrustning?
För den som ska byta till pellets som uppvärmning av huset är det en del att tänka på. Man behöver ha ett systemtänkande, att alla komponenter ska fungera på ett bra sätt.

– En del har haft problem med driftstörningar när de bytt system men behållit sin oljepanna. Helst ska man köpa en pelletspanna, men det är naturligtvis en kostnadsfråga också, säger Anders Odell.

Välj P-märkt

I vissa fall fungerar det dock bra med oljepanna i pelletsystemet. Men problemet med gamla pannor är att de ofta har högre miljöutsläpp och har sämre verkningsgrad, påpekar Odell. Pelletsbrännaren bör vara P-märkt, anser Anders Odell.

– Våra tester visar att en del andra brast i säkerhet. P-märkta brännare uppfyller både säkerhets- och miljökrav.

Nytt test kommer i vår

Det kan också vara värt att vänta lite med att installera system för pelletsuppvärmning. Konsumentverket håller just nu på att genomföra tester av den allra senaste tekniken. Resultaten kommer i vår.

– Vi gjorde provningar under försommaren. De visar att det fortfarande finns teknik som inte fungerar bra i kombination olja och pelletsbrännare, säger Anders Odell.

På Konsumentverkets hemsida går dock att se vilka brännare som fungerar med vilken panna. En annan viktig detalj att tänka på är dimensioneringen av pelletsanläggningen. Den ska vara utefter husets behov och klimatet man bor i.

– Det krävs också ett förråd som kräver utrymme när bulkbilen kommer och fyller på. Alternativet är att man köper in pellets säckvis, men det kräver mer arbete och blir inte lika bekvämt, säger Anders Odell.
Ett stort förråd, fyra kvadratmeter och uppåt, innebär också att pelletsuppvärmningen blir billigare eftersom man då kan köpa större kvantiteter. Säckvis är dyrare.

Pelletskamin även för eluppvärmda hus

Men det är inte bara för villaägare som vill byta ut sin vattenburna oljeuppeldning som pellets är ett alternativ. För alla med direkteluppvärmning kan pelletskamin vara ett bra komplement, om man vill minska elkostnaderna.

– Då kan man kapa topparna under de kalla årstiderna. Sedan är det mysfaktor och också eftersom man ser elden, säger Anders Odell.
– Man kan faktiskt få ner kostnaderna rejält. Framför allt om man har en öppen planlösning. Då kan man sprida värmen i huset på ett bra sätt.

Fakta pellets:

Pellets är ett inhemskt biobränsle tillverkat av restprodukter från snickeri- och skogsindustrin som till exempel sågspån. Detta torkas och pressas till cylindrar med en diameter på 5-12 millimeter.

En fördel jämfört med ved är att eldningen kan automatiseras och att bränslet är torrt och ger små utsläpp. En viss mängd pellets har också ett bestämt värmeinnehåll. Pellets är ett förädlat biobränsle som inte bidrar till att öka växthuseffekten.

Cirka 55 000 småhusägare i Sverige värmer upp sina villor med pellet.

En pelletspanna, kamin eller en enskild brännare kan vara P-märkt. Bakom märkningen står Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP, i Borås. För P-märkningen ställs det högre krav på funktion, miljö, effektivitet och säkerhet än i bygglagstiftningen. Dessutom uppfyller tillverkaren krav på drift- och skötselinstruktioner. Att kraven uppfylls kontrolleras av ett ackrediterat laboratorium.

Källa: Konsumentverket

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar