ANNONS FRÅN ENWELL

Smarta lösningar som kan minska din energiförbrukning

Letar du, som många andra, efter ett sätt att minska din energiförbrukning? En värmepump är ett av de mest klimat- och kostnadseffektiva alternativen.

Med ständigt stigande elpriser letar många efter alternativ för att minska sin energiförbrukning, och i förlängningen sina elkostnader. Med ett brett utbud av lösningar samt lång erfarenhet av rådgivning, installation och service har Enwell det du behöver för att få den kontroll och besparing du letar efter.

Värmepumpar är ett av de billigare och smidigare alternativen för uppvärmning då de använder betydligt mindre energi för att värma upp ditt hus än exempelvis eldriven värme. 

Ett annat alternativ som växt sig allt större i Sverige är solceller. Med solceller kan du i viss utsträckning producera egen el, och på så sätt påverka din elräkning.

VD Martin Reinholdsson säger att denna marknad har vuxit lavinartat de senaste åren och det är svårt för kunden att veta vad som är rätt och vem man kan lite på i alltifrån antal paneler till elsäkerhet och garantier.

– Enwell-bolagen är vana vid avancerade installationer i hem och vilka krav som ställs. 

– Våra rådgivare och installatörer har stor kompetens och arbetar tillsammans med kunden i hela processen. Det handlar både om att hitta den bästa lösningen för att möta de individuella behoven i starten av processen och sedan följa upp och tillse att kunden är nöjd efter att installationen genomförts, säger Martin och fortsätter: 

– Det ska kännas tryggt och enkelt att vara kund hos Enwell. Vi har hög kompetens och gedigen service – och är ett företag att lita på över tid. 

Martin, menar vidare att det är viktigt att skilja på Enwell och ditt elbolag i dessa tider.

– Vi har haft ett extremt år bakom oss vad gäller energi och icke minst elpriser. Detta har lett till att vi ibland sammanblandas med en energi eller elleverantör. Vi som Enwell hjälper kunden hitta passande produkter och lösningar som kan minska energiförbrukningen, men kan inte styra ditt elpris. En minskad förbrukning kommer leda till minskade elkostnader, men inte påverka priset per kilowatt. 

I tillägg finns naturligtvis dock möjligheten att använda elen när den är som billigast. Detta främst genom att till exempel ladda bilen vid rätt tid på dygnet men även att utnyttja lagringsmöjligheter. Även värmepumpar kan styras men effekten är mindre. 

Martin berättar vidare att det händer mycket runt möjligheten att stötta nätet och få kompensation för det. 

– I samtliga all krävs uppkoppling, kunskap och bra digitala lösningar. Här är Enwell en av de drivande aktörerna, avslutar han.

Läs mer om Enwell och hitta en lösning som passar dig!

Mest lästa artiklar