Byt energikälla och få bidrag!

Funderar du på att slänga ut oljepannan eller minska elräkningen för din uppvärmning? Efter årsskiftet är det rätt läge! Tänkt både långsiktigt på miljön och på din egen plånbok och gör slag i saken!


Regeringen har föreslagit att ett investeringsstöd för byte av uppvärmningssystem till förnybara energikällor ska införas (beslut tas i mitten av december). Från och med 1 januari 2006 kan enligt förslaget den som byter sin villauppvärmning från direktverkande el eller olja till mer miljövänliga alternativ få ett investeringsstöd beviljat av länsstyrelsen. Till de miljövänliga alternativen räknas biobränsle, värmepump (berg-, sjö- eller markvärme), solvärme och fjärrvärme.

Pelletspanna.

Pelletspannan Biotech från Nordic Bioenergy 

Investeringsstödet gäller både arbets- och materialkostnader och uppgår till högst 30 procent av kostnaderna upp till ett maxbelopp. Maxbeloppen varierar beroende på vilken åtgärd som genomförs – konvertering från oljepanna ger till exempel ett lägre belopp eftersom investeringskostnaden för detta är lägre. Konverteringsstödet kommer husägarna tillgodo genom en skattekreditering av beloppet.

Energibidraget gäller konverteringar som påbörjats och slutförts under perioden 1 januari 2006 till 31 december 2010. Stödet ges inte retroaktivt för konverteringar som genomförts innan den aktuella perioden.

I januari kommer Boverket gå ut med mer information om stödet och ansökningshandlingar, se www.boverket.se. För mer information om detta och andra energibidrag (bidrag för solvärme och fönsterbyten)
se www.regeringen.se.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar