Dags att energideklarera!

Funderar du på att sälja? Från årsskiftet måste din villa i så fall energideklareras av en certifierad energiexpert. Du får samtidigt förslag på åtgärder som skulle sänka energikostnaderna och minska husets miljöpåverkan.


Driftkostnader brukar anges för hus som är till försäljning. Hittills har uppgifterna byggt på säljarens faktiska energiförbrukning, som påverkas mycket av hur många som bor i huset och vilka vanor de har.

Energideklarationerna kommer att mer systematiskt redovisa hur olika installationer och byggnadstekniska faktorer påverkar energiförbrukningen i huset. På det sättet får man samtidigt en bild av vilken potential för energibesparande åtgärder huset har.

En certifierad energiexpert, som dessutom är knuten till ett ackrediterat företag, måste göra energideklarationen. Du som fastighetsägare ansvarar för att den görs inför en försäljning och står för kostnaden. Eftersom energideklarationerna av villor inte riktigt kommit igång ännu, har prisnivåerna inte heller stabiliserats. En förundersökning som gjordes på regeringens uppdrag 2005 uppskattade kostnaden till 4000 kronor. Men enligt energiexperten Hans Åke Hilding är den siffran för lågt satt. En mer realistisk bedömning tror han är 7000 -10 000, beroende på var villan ligger. Energiexperternas timtaxa är högst i storstadsområdena.

Ditt hus hälsotillstånd lagras hos Boverket 

De fakta om ditt hus som kommer fram vid energideklarationen samlas i ett formulär som energiexperten fyller i och skickar till Boverket, där det lagras. Energideklarationen är giltig i tio år. Som husägare får du en sammanfattning som ska finnas tillgänglig vid försäljning. Den innehåller upplysningar om vilka energibesparande åtgärder du skulle kunna göra, uttryckt i sparad kilowattimme per investerad krona. Det är frivilligt både för dig och för den som eventuellt köper ditt hus att genomföra förbättringarna, men de innebär investeringar i både en lägre driftkostnad för huset och i en bättre miljö.

Lagen om energideklarationer bygger på ett EG-direktiv. Målet är att minska energianvändningen i byggnader, minska beroendet av importerad energi och minska utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser.

Hans Åke Hilding är certifierad energiexpert.

Hans Åke Hilding är certifierad energiexpert. Han har arbetat i närmare 30 år med vvs. Det krävs en bakgrund inom bygg- eller fastighetsbranschen för att kunna bli certifierad. Den som ansöker om certifiering går sedan en kurs med ett omfattande slutprov.

Utbildningen omfattar en lång rad energi- och miljöfrågor som gäller fastigheter och installationer. Den tar upp hur hus har byggts under olika perioder, vad gäller värme- och ventilationssystem, hur klimatskalet ser ut, t ex ytterväggarnas tjocklek och isolering och andra miljöfaktorer som fukt och radon.

Den som certifierats som energiexpert kan sedan ansöka om ackreditering för sitt företag hos Swedac, som är en statlig myndighet för ackreditering och teknisk kontroll.

– De har vissa kriterier för vad företaget ska göra och kunna, förklarar Hans Åke Hilding. De kom ut en hel dag och gick igenom hur vi hade tänkt att jobba och om vi uppfyllde kraven, innan vi fick vår ackreditering.

Lagom ventilation

Han räknar med att det tar en till en och en halv dag att energideklarera en villa.

– Jag börjar med att ta fram grundfakta om huset, berättar han. Vilket år det är byggt och vilken typ av fönster det har, t ex. Då kan jag först se om den energiförbrukning man har är rimlig. Det finns en enkät som jag fyller i tillsammans med fastighetsägaren. Men man kan också skicka ut den i förväg så att den är ifylld när jag kommer. Då går det fortare. Den som vill förarbeta ännu mer kan gå in på Boverkets hemsida och ta fram den mall som jag ska fylla i och skicka in till Boverket när jag är färdig. Där kan man också skriva in så mycket som möjligt själv. Jag kontrollerar sedan vad som står där, men det går ändå fortare än om jag ska göra allt från början.

Elförbrukning, värmeförbrukning, om det gjorts någon radonmätning i huset är grunduppgifter som ska finnas med. Men på plats tittar energiexperten sedan bland annat på luftströmmar i huset, värmeläckage och isolering av rör.

– Ibland finns det en överdriven rädsla för att få mögel i huset. Man kanske har satt in en fläkt på taket som innebär onödigt kraftig ventilation. All luft kostar ju att värma upp. Det kan betyda en merkostnad på 5000 kronor om året. Då kan jag genom att mäta luftströmmarna säga att här kan ventilationen sänkas med hälften och det duger bra i alla fall, säger Hans Åke Hilding.

Husets form påverkar

Energideklarationen ska också innehålla en energibalansberäkning som anger energiåtgång i kilowattimmar per kvadratmeter. Det värdet ställs sedan mot alla yttre förutsättningar som finns för varje hus.

Rimlig förbrukning har inte bara med bostadsytan att göra, utan kan också påverkas av vilken form huset har. Ett fyrkantigt hus drar inte lika mycket som ett som är byggs i form av ett H, med många vinklar.

Har ett eluppvärmt hus, med hänsyn tagit till alla yttre förutsättningar, en orimligt stor elförbrukning kan det bero på att någon helt annan faktor påverkar.

– Man kanske upptäcker att familjen som bor där har ormar som husdjur och ett terrarium som drar hur mycket energi som helst, säger Hans Åke Hilding.

När alla fakta om huset är inhämtade ska han räkna ut vilka möjligheter till energibesparingar huset har och vad det kan innebära ekonomiskt för den som bor i huset. Det är det mest tidsödande jobbet som kan variera i omfattning beroende på vilka förbättringar som kan vara aktuella.

– I en äldre villa med oljepanna skulle kanske en lämplig förbättring kunna vara att gå över till bergvärme, som på sikt innebär stora besparingar. Men hur stora de skulle bli för just den villan som är aktuell beror på vilken isolering den har och en rad andra förutsättningar. Det är många faktorer som är olika för varje hus, säger han.

Med hjälp av en luftflödesmätare kan energiexperten få en bild av hur husets ventilation fungerar.

Steg för steg

Det första du behöver göra som ska energideklarera din villa är att ta kontakt med ett ackrediterat företag. Dessa företag har minst en certifierad energiexpert anställd.

Du hittar listor på ackrediterade företag på Swedacs hemsida; www.swedac.se. Där kan du söka länsvis för att hitta ett företag som finns nära dig.

Bara ackrediterade företag kan upprätta en energideklaration som är giltig vid försäljning. Företagen tillämpar timtaxa som kan variera.

Rådgör med energiexperten på det företag du väljer hur du kan förbereda arbetet med att själv ta fram fakta. Det kan till exempel vara fastighetsbeteckning, ritningar, uppvärmningssystem, golvyta, byggnadsår, eventuell ombyggnad, typ av isolering, typ av fönster, ventilationssystem, inomhustemperatur och om radonmätning är gjord.

Du kan via Boverkets hemsida; www.boverket.se, också ta fram formuläret för energideklarationen och fylla i det du kan. Men observera att du inte ska skicka in någonting till Boverket. Den slutliga energideklarationen måste en behörig energiexpert fylla i och överföra till Boverket elektroniskt.

På Boverkets hemsida finns ytterligare information om energideklarationerna. På Boverkets och Energimyndighetens hemsidor kan du också få allmänna råd om energibesparingar.

Hemsidor:

www.swedac.se
www.boverket.se
www.energimyndigheten.se 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar