Måste man släcka lyset? – Läsarbrev

Vi fick ett intressant läsarbrev till redaktionen. Det var från Nils som skrev att han höll en jämnare innetemperatur genom att inte släcka lamporna. Och det utan att elräkningen påverkas. Vi kollade vad Energimyndigheten anser i frågan.


Hej!
Det är vinter nu och kallt. Det behövs mycket värme inne i huset nu när kylan ute så starkt påverkar att kyla ner hus/lägenhet. Det går åt mycket el nu för att hålla normal innetemperatur. I detta hus vi bor finns luftvärmepump och den ger värme som termostaten är inställd på.
Jag har skrivit ut elmätarens inställning månadsvis sedan vi flyttade in i huset 1989. Nu det senaste halvåret skriver jag ner elförbrukningen dagligen. Därmed vet jag vad som påverkar elförbrukningen.
 
Det som bl a energimyndigheten skriver i reklamen om ”godnatt glödlampa” stämmer inte hos oss. Alla glödlampor som lyser och samtidigt avger värme påverkar innetemperaturen i huset/lägenheten positivt och då påverkar termostaten. Höjs innetemperaturen därmed minskas värmen från luftvärmepumpen påsitivt. Bl a energimyndigheten och flera andra tidnigar har skrivit att man ska släcka lyset i ett rum när man lämnar det. Det gör INTE vi längre. Vi har ljusen tända dygnet runt i huset. Det har visat att elförbrukningen är oförändrad men innetemperaturen är jämnare än om ljuset släcks. I Hemmets veckotidning nr 6 2012 skrivs att ljus påverkar människan positivt. De nuvarande glödlamporna avger ingen värme eller ytterst lite. Detta tycker jag är negativt då vi har i Norden har lång och kall vinter och det behövs mcket värme inomhus. I samband med värme från ellamporna blir det mycket mer positivt inomhus när det är ljust. Särskilt under den mörka årstiden. Används t ex elgrejor för att värma upp inomhus sker en ökad elförbrukning men temperaturen minskar igen när den stängs av. Oftast är elförbrukningen högre än för ett antal lampor som lyser.
 
Men tyvärr är det ingen som bryr om detta.
 
Vad kan Vi i Villa göra åt det här som är positivt och kan minska eller ha oförändrad elförbrukning men mer ljust inomhus?

Hälsningar
Nils Andersson, Vingåker

Svar till Nils Andersson Vi i Villa

Skribenten verkar ha bra kunskap om värme och elanvändningen i sitt eget hus. Det är dock inte möjligt att dra generella slutsatser utifrån dennes mätningar för resten av Sveriges hushåll. Det går inte heller att enbart titta på enstaka vinterdagar – varma sommardagar likväl som soliga vinterdagar kan istället det omvända ske, nämligen att det blir för varmt. Där är värmebidraget från apparater och belysning (som ofta används även när det är ljust ute) mer ett problem än något bra.  
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) har studerat olika svenska typhus med olika uppvärmningssystem. Studien visar att max 50 procent av värmebidraget från lampor går att tillvarata i huset. Och det är bara möjligt om huset värms med elradiatorer där temperaturen kan regleras snabbt.

Istället menar SP och andra experter att det bästa är att ha så energisnåla apparater som möjligt i kombination med ett bra och snabbreglerat värmesystem, om man vill uppnå en god inomhusmiljö, spara pengar och minska miljöpåverkan. I takt med att äldre hus renoveras och tilläggsisoleras samt nya hus byggs med god isolering från början, blir behovet av tillförd värme dessutom allt lägre.

Ny belysning passar väl in i detta eftersom den är betydligt mer energisnål än den gamla. Samtidigt innebär den nya möjligheter för att öka välbefinnandet då den går att styra på nya sätt. Ett exempel är den så kallade färgtemperaturen (kallt blått eller varmt rött ljus) som har en stor påverkan på människan. En kall färgtemperatur ger oftast ett bättre arbets- och läsljus medan ett varmare ljus mer passar som stämningsljus.

Peter Bennich
Projektledare belysning
Energimyndigheten

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar