Se över din boendeekonomi

Det är lätt att tro att boendekostnaden är som den är. Men det finns en hel del man själv kan påverka för att göra besparingar för både plånbok och miljö.


Lån

Att då och då se över sina lån är kanske det du kan tjäna mest på när det gäller din boendeekonomi. Har du de bästa lånevillkoren eller kan du få en bättre ränta på ett annat låneinstitut?

– Om du bor i ett område där värdet på husen har ökat de senaste åren eller om du gjort en renovering som ökat värdet, kan du göra en ny marknadsvärdering och på så sätt lägga om topplånet till ett bottenlån och få ned räntekostnaden. Du behöver inte heller amortera på bottenlånet de första åren om du inte själv vill det, säger Anna Bäcklund, chef på Nordea familjeekonomi.

Räntan på bottenlånet kan du dessutom binda vilket oftast inte är möjligt med räntan på topplånet. Det är dock förenat med en kostnad för värderingen samt eventuella handläggningsavgifter. Kontakta din bank för att få information om vad som gäller i ditt fall.

– Det finns i dag också speciella pensionärskrediter. Det innebär att den som är 58 år eller äldre kan låna upp till 50 procent av husets marknadsvärde. Krediten betalas ut månadsvis och löper under 10 år – sedan ska lånet lösas genom exempelvis en försäljning. Detta upplägg erbjuder Nordea, berättar Anna Bäcklund.

Uppvärmningskostnader

Det tar kanske lite tid men det kan absolut löna sig att jämföra el- och oljebolagen för att se var du får bästa priset. Om du har tillgång till internet finns bra webbsidor där du till exempel kan göra en energikalkyl för just ditt boende eller få en översikt över elbolagen.

Om du inte har tillgång till internet är ett annat alternativ att kontakta din villaägarförening. De hjälper till med frågor och har ofta rabatter hos el- och oljebolagen. Du kan också låta ett fristående bolag, som exempelvis Kundkraft, (www.kundkraft.se) förhandla ditt el-pris. Konsumenternas elrådgivningsbyrå kan också hjälpa till att jämföra el-priserna, telefon 08-450 92 92.

Gör årliga underhåll

Om du eldar med olja tjänar du på att göra ett årligt underhåll av oljebrännaren. Du kan göra serviceavtal med olika installatörer och då kommer de en gång per år och justerar din brännare. Detta minskar risken för driftsstopp och kostar cirka 1 000 kr per gång.

– Med en regelbundet servad och rätt inställd brännare sänker du din oljeförbrukning samtidigt som du skonar miljön, enligt Lars Andrén som tillsammans med Anders Axelsson skrivit Värmeboken, en konsumentbok för den enskilde villaägaren.

– Byter man från en gammal brännare till en ny och samtidigt injusterar och regelbundet servar den, kan en husägare som förbrukar tre kubikmeter olja per år, årligen spara cirka 1 800 kronor med dagens oljepriser säger Lars Andrén.

Det kan även finnas andra alternativ på marknaden som kan vara värt att titta närmare på. Vänd dig till en energirådgivare hos din kommun för råd och hjälp.

Gammal oljepanna dålig för miljön

Villaförsäkringen omfattar pannhaverier men avskrivningen för värmepanna är vanligen 2-5 år utan ålderavdrag och därefter görs avdrag med åtta procent per påbörjat år. En oljepanna bör bytas efter cirka 20 år – inte minst för miljöns skull. På www.energi.konsumentverket.se finns bra hjälp att få om du funderar på att byta uppvärmningssystem. Du fyller i en mängd data om ditt hus för att se vad ett byte skulle innebära ekonomiskt.

Försäkringar

Vi i Villa har jämfört hem- och villaförsäkringar från fem olika försäkringsbolag. Det skiljer cirka 2 000 kronor mellan den dyraste och den billigaste premien och kanske lite förvånande är det den billigaste som, för den här familjen, innehåller flest fördelar. Premien är beräknad på en fullvärdesförsäkring för ett 1,5-plans radhus med souterräng, boyta 136 kvadratmeter samt ett uthus på tio kvadratmeter. Fastigheten är byggd 1969. Två vuxna bor i fastigheten.

Jämförda försäkringsbolag / Premie per helår
Folksam / 2 732 kr
IF / 4 731 kr
Länsförsäkringar Stockholm /3 113 kr
Trygg-Hansa / 3 600 kr
Moderna Försäkringar /3 768 kr
Jämförelsen är framtagen i samarbete med Konsumenternas försäkringsbyrå.

Villaförsäkring

I själva villaförsäkringen skiljer inte speciellt mycket mellan försäkringsbolagen när det gäller ersättning för de skador som kan uppkomma på grund av brand, läckage m.m. Heller inte när det gäller storleken på självrisker. Däremot skiljer till exempel ersättningen för skador på tomt- och byggnader uppkomna på grund av extrema väderförhållanden.

Alla bolagen ersätter stormskador uppkomna vid en vindstyrka över 21 m/s (Trygg-Hansa 20 m/s). Men Folksam, IF och LF Stockholm ersätter också skador på byggnader som uppkommit genom att till exempel en flaggstång eller ett träd blåst omkull vid en lägre vindstyrka än 21 m/s. Bor man till exempel vid kusten där det ofta blåser hårt kan detta vara en viktig del i försäkringen.

Även ersättningen för skador på tomtmark skiljer sig mellan bolagen. Maxbeloppet för ersättning varierar från 50 000 kronor upp till 100 000 kronor. Detta oavsett om skadan beror på naturskada, som till exempel bergras, eller en skada som översvämning på grund av skyfall som inte klassas som naturskada.

Hemförsäkring

Det som dock främst skiljer de jämförda bolagen åt är innehållet i hemförsäkringen och egendomsskyddet.

Om du till exempel har en eller flera dyra cyklar kan det vara värt att jämföra villkoren i försäkringen. Ett försäkringsbolag som inte har något maxbelopp för en stulen (låst) cykel kan ha en mycket hög självrisk. Här var Folksam bästa alternativet med maxersättningen 20 000 kronor och en relativt låg självrisk på 1 200 kronor.

Även bortaskyddet för egendom på annan plats än hemmet skiljer mycket mellan bolagen. Folksam är till exempel i vår jämförelse det enda bolag som ersätter stöldbegärligt gods som stulits på krogen eller på stranden med ett maxbelopp av 30 000 kronor, men du måste ändå vara aktsam om egendomen och inte lämna den hur som helst.

Stöldbegärligt gods som stulits efter att ha lämnats i fordon en kort stund ersätter endast två bolag. Folksam med ett maxbelopp av 30 000 kronor och Moderna försäkringar med maxbeloppet 5 000 kr.

Stöldbegärligt gods som stulits ur bilens bagageutrymme då den inte varit parkerad hemma är det bara Folksam som ersätter överhuvudtaget och med ett maxbelopp på 30 000 kronor.

Vad du prioriterar i en försäkring kan bara du själv avgöra. Genom att jämföra de olika försäkringsbolagen kan du bilda dig en uppfattning om vilket som är mest fördelaktigt för ditt hem.

Om olyckan är framme

Har din familj råd att bo kvar om något händer dig? Att ha en livförsäkring eller en grupplivförsäkring som betalas ut i händelse av dödsfall är särskilt viktigt om man har lån på bostaden. Många har en grupplivförsäkring via sitt arbete men det finns också många privata livförsäkringar. Utbetalningsbeloppet är skattefritt och betalas ut till den person du angett som förmånstagare.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar