ANNONS FRÅN AVATRADE

Svenskar intresserar sig alltmer i energibranschen

Svenskar intresserar sig alltmer för energibranschen. Kanske kan det beror på att elpriserna ökat under hösten eller så kan det bero på andra faktorer. Oavsett vad så är detta en positiv utveckling och vi hoppas att intresset fortsätter att växa.

avatrade

Svenskar intresserar sig alltmer för energibranschen. Kanske kan det beror på att elpriserna ökat under hösten eller så kan det bero på andra faktorer. Oavsett vad så är detta en positiv utveckling och vi hoppas att intresset fortsätter att växa. Vi ser även en ökning i intresset för andra ekonomiska indikatorer. Hos AvaTrade kan du läsa mer om det. I denna artikel kommer du läsa om energi samt vad du själv kan göra som privatperson för att spara energi. 

Energi har många betydelser

Energi är ett ord med många betydelser men man kan säga att energi är kraften som gör det möjligt för oss att göra arbete. Energi finns i allt som till exempel mat, trä, avfall, olja, vatten och vind. Det finns många former av energi som elektrisk energi, solenergi och vindenergi. Energin används för att driva fordon, flygplan, bilar och tåg. Energin används också för att driva maskiner och andra apparater. Vi använder energi när vi går, springer eller cyklar. Alltså kan ordet energi har många olika betydelser. Det pratas ofta om energi när det kommer till elförbrukning, då mäts energi i kWh, kilowattimmar. Det är hur mycket energi du förbrukar i ditt hem. Att du håller koll på energi och din energiförbrukning är bra både för din plånbok och för miljön. Just nu är det kallare månader i Sverige vilket betyder att din elkostnad kommer att vara dyrare.

Mer om förnybar energi

Det talas ofta om så kallad förnybar energi, vilket kan vara ett begrepp som du inte känner till. Förnybar energi är energi som kommer från naturliga källor som inte tar slut. Det förnyas hela tiden i snabb takt. Exempel på förnybar energi är solenergi, vindenergi och vattenkraft. Många anser att förnybar energi är en miljövänligare alternativ till fossila bränslen, eftersom den inte bidrar till utsläpp av skadliga gaser i atmosfären. Förnybar energi är också en mer hållbar energikälla, eftersom den inte tar slut.

Energianvändning och miljö

Energianvändningen påverkar miljön på flera sätt. För det första ökar den globala uppvärmningen, eftersom användning av fossila bränslen som olja och kol orsakar utsläpp av växthusgaser. Dessa gaser bildar en ”grön” sköld runt jorden som håller in värmen från solen, vilket leder till en allmänt varmare atmosfär. På lång sikt kan detta leda till mer extrema väderförhållanden. Energianvändning påverkar också miljön genom att bidra till förstörelsen av naturliga habitat, eftersom många energikällor är baserade på fossila bränslen som kol och olja. Dessa bränslen måste brytas upp från marken, vilket ofta innebär att naturliga områden förstörs eller skadas.

Spara energi i ditt hem

Det finns många olika saker du kan göra för att spara energi. Du kan till exempel installera energisparlampor eller bara tänka på att släcka lamporna när ljuset inte behövs. Dra även ut sladdar från laddare när de inte används. Du kan också köpa en ny tvättmaskin med energisparfunktion eller byta till ett elspis. Du kan också tänka på hur du använder din bil, att ibland åka buss eller tåg istället. Om du planerar din resa i förväg och väljer det transportmedel som är mest energieffektivt, kan du spara mycket energi. Du kan också välja att gå eller cykla istället för att ta bilen, och på så sätt minskar du både utsläppen av CO2 och förbrukningen av energi. Hur mycket du kan göra är upp till var och en men dessa är några generella tips.

Svenskar intresserar sig allt mer i energibranschen. Många ser en framtid där vi producerar och använder energi på ett hållbart sätt. Det är alltid bara att vara uppdaterad om vad som händer och sker i världen. Både när det gäller energi och ekonomi, för dessa går ofta hand i hand.

Mest lästa artiklar