ANNONS FRÅN EON

Förnybar energi – så väljer du rätt

Sol-, vind- eller vattenkraft – det finns flera olika källor till förnybar energi. Eon hjälper dig att hitta det alternativ som passar dig bäst. 


En av de främsta fördelarna energi som kommer från sol, vind eller vatten är att energin har mycket liten miljöpåverkan. Anledningen är att dessa källor förnyar sig själva i takt med att de används, till skillnad från fossila bränslen.

– Dessutom skapar du en ökad efterfrågan på förnybar el vilket ger elproducenter incitament att fortsatt öka mängden förnybar elproduktion, säger Daniel Persson, produktansvarig på Eon. 

 

Sol, vind eller vatten?

När du byter till förnybar energi hos Eon väljer du den kraftkälla ditt hjärta klappar hårdast för.

  • Solenergi kan man få genom bland annat solceller som omvandlar solens strålar till elektricitet, och solfångare som omvandlar strålarna till värme.
  • Vindenergi utvinns genom vindkraftverk. När det blåser snurrar rotorbladen som då driver en generator där el produceras och förs ut på elnätet.
  • Vattenenergi kommer från regn och snö som samlas i vattenmagasin och utnyttjas för kraftproduktion.

Gemensamt för alla tre källor är att elproduktionen inte medför några utsläpp av miljöpåverkande gaser eller partiklar. 

Elen i ditt uttag

Den el du får i hemmet kommer inte enbart från den kraftkälla du har valt, men Eon garanterar att det produceras förnybar el från källan motsvarande den mängd du använder.

– Kunden får en mix av olika energikällor i sitt eluttag utifrån vad som produceras i elsystemet för stunden, eftersom det

inte går att skilja dessa åt vid elöverföring. Det som säkerställs är att den energi som används har sitt ursprung i en förnybar källa, året om, säger Daniel Persson. Som kund märker du ingen skillnad i hemmet på vilken källa den förnybara energin kommer från, men genom att göra ditt miljöval stödjer du alltså kraftslaget i fråga. 

Det är enkelt

Att byta till förnybar energi är både enkelt och går snabbt.

– Det är ett samtal eller klick bort, beroende på om du ringer eller går via hemsidan, sedan fixar vi på Eon allt. Dessutom kostar förnybar energi bara något öre extra per kWh, vilket blir omkring 20 kronor per månad för en villakund, beroende på vilket miljöval som görs, säger Daniel Persson. 

 

”Tips och råd inför poolbygget?”

Hej! Jag och min man planerar att bygga pool under sommaren och undrar om det är något särskilt vi behöver tänka på när vi gräver i trädgården? Vi vill inte råka kapa några viktiga kablar, till exempel.

Olivia, Karlstad 

Martina Bergström, Eon Elnät, svarar:
Hej Olivia! Det är inte alltid lätt att veta vad som finns i marken på tomten och man vill ju definitivt inte gräva av eller skada en kabel. Det kan bli både kostsamt och väldigt farligt. Mitt tips till dig är att gå in på gratistjänsten Ledningskollen.se och göra en beställning på lednings- visning. Då får du snabbt och enkelt reda på vilken typ av kabel som ligger där just du ska vara och vem som äger dem. Det kan till exempel vara el, tele, fiber eller någon annan sorts nedgrävd infrastruktur. Du får ofta svar inom några dagar, antingen genom en karta eller så kommer de ut på plats och markerar ut kablarna. Viktigt är sedan att gräva försiktigt och handgräva intill eventuella kablar.

Vänliga hälsningar, Martina 

 

Solcellsbatteri – därför ska du ha det 

Genom att skaffa dig ett solcellsbatteri kan du lagra elen från dina solceller och använda även när det är mörkt ute – i stället för att överskottet går ut på elnätet. Om solcellsbatteriet är kopplat till en solcellsanläggning som är ansluten till elnätet kan du dessutom ansöka om investeringsstöd för energilagring. Installera ditt batteri senast den 31 december 2019 så kan du få 60 procent av den totala investeringskostnaden. 

 

Så mycket minskar ditt koldioxidutsläpp

  • Liten villa med elförbrukning på 5 000 kWh per år: 1,7 ton koldioxid.
  • Mellanstor villa med elförbrukning på 10 000 kWh per år: 3,3 ton koldioxid.
  • Stor villa med elförbrukning på 20 000 kWh per år: 6,7 ton koldioxid.

*Jämfört med nordisk residualmix (enligt uppgift från Energimarknadsinspektionen). 

 

Mer frågor om förnybar energi?

Läs mer på här eller kontakta Eon på telefonnummer 0771- 22 24 24 så får du svar på dina frågor om förnybar energi. 

 

Mest lästa artiklar