Bergvärmepump – så funkar det

Allt fler väljer bergvärme. Men är en bergvärmepump det rätta för just ditt hus? Var i landet du bor, ditt nuvarande uppvärmningssystem och hur mycket energi du gör av med är avgörande faktorer för om du ska välja bergvärme.


Rättelse: I artikeln i tidningen Vi i Villa har vi tyvärr formulerat oss lite oklart. Detta gäller: Anmäl i god tid innan du installerar bergvärme till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Bor du i vattenskyddsområde gäller särskilda regler.

Med dagens prisläge på olja och el börjar allt fler snegla på alternativ. Och medan försäljningen av villaolja enligt Svenska Petroleuminstitutet minskat med nästan en fjärdedel under första halvåret i år, fortsätter försäljningen av bergvärmepumpar bara att öka.

– Branschen har slagit försäljningsrekord varje år sedan -95. Försäljningsstatistiken för första halvåret antyder att vi kommer att sätta nytt rekord även i år, berättar Martin Forsén, vd för branschorganisationen Svenska Värmepumpföreningen (Svep).

Nyinflyttade i en fastighet baserar ibland sin förbrukning på husets tidigare ägare vilka kanske haft helt annorlunda levnadsförhållanden och uppvärmningsyta. Pensionärsparet bör således inte ha småbarnsfamiljens förbrukning som grund för sina värmepumpsberäkningar.

Bergvärmepumpar kan installeras i alla hus med vattenburet
uppvärmningssystem oavsett om värmekällan är fjärrvärme, olje-, ved-, eller elpanna.

– En vanlig missuppfattning hos konsumenter är att bergvärme kan installeras direkt även i hus som värms av direktelelement, berättar Anna Forsgren, informationsansvarig på branschorganisationen Svenska Energi & Värmepumpföreningen (Sev).

Här måste huset först kompletteras med ett vattenburet värmesystem som exempelvis vattenburen golvvärme, radiatorer eller fläktkonvektorer.

– Har du direktel är annars luftvärmepumpen alldeles ypperlig och betydligt billigare än bergvärmepumpen. För bästa effekt bör dock bostaden ha en öppen planlösning, påpekar Martin Forsén.

En normalinstallation av bergvärmepump i Stockholmsområdet ligger enligt Svep på 130 000-170 000 kr. I övriga landet brukar priset ligga mellan 90 000-150 000 kronor, beroende på borrhålsdjup. Samtidigt kan vinsten bli nästan 18 000 kronor om året om en gammal elpanna i ett stort hus ersätts med en bergvärmepump, enligt tidningen Råd & Rön (4/-99). Och enligt branschorganisationerna har installationen sparats in på 5-7 år.

 – Din energiförbrukning blir lägre från första dagen och troligen kommer energipriserna att ändras uppåt även framgent. Något som är en stor investeringskostnad idag kan vara väl motiverat på 10 års sikt, säger Anna Forsgren.

Valet av installatör är oftast viktigare än märket på själva värmepumpen! Anlita en certifierad installatör med dokumenterad utbildning.

– Elpriset kommer att tredubblas inom bara några år. Att då köpa värmepumpar och satsa på jord- eller bergvärme är ett misstag. Det blir en oändlig payoff-tid, värmepumpen kommer aldrig att betalas, varnar Björn Karlsson, professor i energisystem vid Linköpings universitet.

– Värmepumpar finns i Sverige enbart för att elen här ännu är så billig. Det kostar en kilowattimme el att driva en pump som ger tre kilowattimmar värme. Men när elpriset går upp kommer kostnaden att bli orimlig.

Medan råvarupriset på el idag är cirka 25 öre per kWh, kommer det inom en snar framtid att vara uppe i 80 öre, förklarar han. Orsaken är dels handeln med utsläppsrätter, där industrin från och med årskiftet ska börja betala för sina koldioxidutsläpp. Bolagen får även sälja sina utsläppsrätter till varandra. Dels innebär avregleringen av elmarknaden, som trädde i kraft i juli i år, att industrin nu kan köpa el över gränserna. År 2007 kommer avregleringen även att omfatta alla EU:s hushåll.

– Priserna kommer att utjämnas och styrs av vad nya kraftverk kostar att bygga och driva på kontinenten.

Istället för värmepump rekommenderar Björn Karlsson att välja en kombination av kaminer och ventilationsvärmeväxlare, det sistnämnda under förutsättning att huset är tätt.

För villan med direktel är pelletskamin bästa valet, främst för användning dagtid då elen kommer att vara som dyrast. För snart kommer elpriset dessutom att differentieras, det vill säga elen blir billigare på nätter och helger.

Annons

För villan med oljepanna är Björn Karlssons råd att avvakta:

– Olja och bergvärmepump är ganska likvärdiga ur växthussynpunkt. Produktionen av elen som driver pumpen skapar ju också växthusgaser, detta på grund av att den marginella elproduktionen sker i kolkondenskraftverk i andra länder med endast 30 procents verkningsgrad.

Men tillbaka till bergvärmepumparna. Branschorganisationernas råd är att låta din nuvarande energiförbrukning ge en fingervisning om det lönar sig att välja bergvärme. Du bör göra av med minst cirka 20 000 kilowattimmar el alternativt minst cirka 2,5 kubik olja för uppvärmning och varmvattenberedning.

Försäkringsbolaget Folksam fann dock vid en stickprovsundersökning att var fjärde kund som kontaktade företaget fått offerter på bergvärmepumpar – trots att deras nuvarande energiförbrukning var alltför låg för att motivera en sådan installation.

– Ett företag som säljer värmepumpar informerar dig knappast om att det i ditt fall kanske faktiskt skulle löna sig bättre med en pelletspanna, säger Jan Snaar, miljöchef på Folksam.

Många är pålästa, intresserade av värmepumpar och vill sänka sin uppvärmningskostnad, berättar Anna Forsgren på Sev.

– Men ofta är det så att konsumenterna inte alltid har överblick över sin totala uppvärmningsförbrukning, utan förväxlar den med sin el- eller oljeförbrukning. Kanske har man bidragit till uppvärmningen med ved eller pellets i en braskamin och viss del av elförbrukningen är hushållsel till belysning, matlagning, tvätt och tork.

Har du nyss köpt huset bör du också se upp.

– Nyinflyttade i en fastighet baserar ibland sin förbrukning på husets tidigare ägare, vilka kanske haft helt annorlunda levnadsförhållanden och uppvärmningsyta. Det är inte heller så att två till synes helt likadana hus har samma energiförbrukning, så snegla inte för mycket på grannen när du väljer värmepump. Energiförbrukningen kan variera mycket beroende på vald innetemperatur, byggnadstekniska faktorer, om familjen har barn, badar bastu, har bubbelbadkar och så vidare. Låt installatören besiktiga huset och göra en bedömning, är Anna Forsgrens råd.

Var du bor är också avgörande för om bergvärme är lönsamt.

– Om vi antar att det handlar om samma typ av berg måste du i Ystad borra exempelvis 120 meter, i Stockholm 140 meter och i Kiruna cirka 300 meter för att få samma värmefaktor. Det är årsmedeltemperauren som styr och därmed är bergvärme att föredra främst om du bor i södra och mellersta delarna av landet, säger Anders Nelson, vd för Svenska Brunnsborrares Branschorganisation (Geotec).

– Det finns en risk att den som bor längre norrut lockas installera bergvärme men att borrhålet görs för kort för att hålla nere priset. Då kommer inte pumpen att fungera som tänkt.
Hur långt det måste borras för att komma ner till själva berget är en annan faktor. Även ett djupt jordlager innebär dyrare installation.

Men det finns fler vinster med bergvärme än enbart investeringsekonomiska faktorer, menar Anna Forsgren:

– Eldar du olja idag slipper du oljeleveranser, tanken som ska besiktigas och sotaren som måste komma. Det blir ingen förbränningslukt och pumpanläggningen tar mindre plats.

Generellt kan bergvärmepumparna indelas i två typer: kompaktvärmepumpar och splitvärmepumpar. Kompaktvärmepumpen har inbyggd varmvattenberedare, vilket ofta begränsar varmvattenberedaren till cirka 200 liter. Blir den större passar den inte till standardmått.

– Men har man stor förbrukning av varmvatten brukar 200 liter inte räcka till för god komfort. Då behöver man en större beredare, en så kallad splitpump på upp till 300 liter som har varmvattenberedaren bredvid, berättar Martin Forsén.

Bor du i ett område med besvärligt vatten gäller det att välja en varmvattenberedare som passar vattnet.

– I vissa områden fungerar exempelvis inte en emaljerad behållare så bra. Men en bra installatör känner till sådana saker. Faktum är att valet av installatör är betydligt viktigare än märket på värmepumpen! Så står du och väljer mellan olika offerter är vårt råd att du främst väljer den installatör som du får störst förtroende för, säger Martin Forsén.

Säkrast är att välja en certifierad installatör som är medlem i någon av branschorganisationerna Svep (Svenska Värmepumpsföreningen) eller Sev (Svenska Energi & Värmepumpföreningen). Geotec (Svenska Brunnsborrares Branschorganisation), som är Sveriges och Skandinaviens största sammanslutning av fristående borrningsföretag, och Avanti (Sveriges Avantiborrares Förening), organiserar brunnsborrare.

 – Det är så hög och bra kvalitet på själva bergvärmepumparna idag, desto viktigare är det att välja en bra installatör. Är installatören certifierad vet du också att denne har ordentlig utbildning, instämmer Anna Forsgren:

– Be att få se en referensanlägging och kolla att företaget ligger hyggligt nära geografiskt, så att du kan få hjälp om det behövs. Ta in några offerter så att du har ett bra jämförelseunderlag. Ser dessa ungefär likadana ut eller flexar det mycket mellan dem? Se över medföljande garantier och försäkringar. I övrigt gäller Konsumenttjänstlagen.

Folksams Jan Snaar efterlyser objektiv information inom området värmepumpar.

– Möjligheten till sådan information är begränsad idag. Vi önskar att det fanns bättre vägledningssystem för villaägarna.
Hans bästa råd är att höra efter med kommunens energirådgivare, om det finns någon sådan där du bor.
– Det är alldeles för mycket gungfly i den här marknaden. Vi vill uppmärksamma på att man som villaägare bör vara mycket om sig och kring sig innan man bestämmer sig.

Börja med att låta installatören göra en noggrann undersöking av ditt hus. Acceptera inte en offert endast via telefon eller brev -den ska alltid baseras på en ordentlig besiktning av huset.
Men det är inte så lätt för husägaren att veta vad offerten ska omfatta. En standardiserad offert med allt som bör ingå håller därför nu på att tas fram av Svep och Konsumentverket.

– Saker kan annars komma som en överraskning. Om man exempelvis ersätter en gammal oljepanna kanske det inte framgår av offerten att denna ska tas bort, något som kan medföra mycket arbete. I samband med borrningen måste man också ha klart för sig hur mycket foderrör av stål som ingår i offerten. Det kan variera hur många meter rör som ingår och om det behöver borras djupare kan det därmed bli avsevärt dyrare. En annan överraskning kan vara att trädgården måste återställas, säger Martin Forsén.

Samtidigt är det viktigt att du är noggrann när du redovisar uppgifter om din nuvarande energianvändning för säljaren.

– Att uppge en lägre förbrukning än man verkligen har är att göra sig en björntjänst. Då räcker inte värmen när värmepumpen installerats och man måste ha någon form av tillsatsenergi, berättar Martin Forsén.
Ta reda på hur mycket el eller olja huset förbrukar under ett år och välj storlek på värmepump efter detta.
– Det är lite speciellt för just värmepumpar att man i allmänhet väljer en som är lite mindre än husets behov. Då får man, med rådande energipriser och teknik, bäst ekonomi på det hela och inte så många start och stopp, säger Martin Forsén.

Å andra sidan behöver vi idag inte oroa oss så mycket för många till- och frånslag – dagens pumpar klarar det, menar Anders Nelson:

– Men för låg dimensionering innebär att värmepumpen får gå hela tiden och mer fungerar mer som en elpanna.

Tumregeln enligt Svep är att värmepumpen blir lönsammast om den täcker 60-70 procent av det maximala effektbehovet (toppeffektbehovet) i huset.

– Då täcks i regel mer än 90 procent av energibehovet under hela året. Har du ett hus där du vet att det behövs 10 kW när det är som kallast ute, behöver du en pump som ger 6-7 kW värme, säger Martin Forsén.

Du behöver tillskottsvärme från en elpatron eller annan värmekälla för att täcka de återstående 10 procenten. Detta är något som försäljarna av bergvärme borde informera bättre om, tycker Folksam.

– Det som slår oss alltför ofta när vi pratar med villaägare är att man inte förstått att man faktiskt har en viss elförbrukning kvar, trots att man installerat bergvärme. ”Det är det ingen som sagt något om”, är en alltför vanlig kommentar, säger Jan Snaar.

Ju djupare borrhål desto mer värme. Rätt dimensionering av borrhålet kräver noggranna beräkningar. Med hjälp av ett dataprogram kan installatören beräkna hur djupt det lönar sig att borra. I södra och mellersta Sverige brukar det krävas cirka 90-180 m beroende på värmepumpens effekt och energiuttag. Svep får ofta frågor om borrdjupet, som hur långt ska jag borra? Har jag borrat för kort?

– Vi brukar svara att ur teknisk synvinkel kan man inte borra för långt, bara onödigt långt. Ett för kort hål däremot kan medföra att besparingen inte blir så stor som förväntat, säger Martin Forsén.

Ur miljösynpunkt är värmepumpar att föredra framför både direktel och olja. Men de vanligast förekommande köldmedierna i värmepumpar, R407C och R404A, medverkar till växthuseffekten om de skulle läcka ut. Då är R290 (propan) är ett miljövänligare alternativ.

– Det finns en långsiktig trend mot naturliga köldmedier. Men R407C är fortfarande det absolut vanligaste köldmediet och kommer förmodligen att tillåtas att användas i mindre villaanläggningar under lång tid framöver, siar Martin Forsén.

Du bör göra av med minst 20 000 kilowattimmar el alternativt 2,5 kubik olja för att en värmepump ska löna sig. Kanske inget för den lilla stugan…

Så går det till med bergvärme:

• Värmepumpar tar tillvara värmen i berg, jord luft eller sjövatten. Markvärme är ett samlingsnamn för både berg och jord.

• Ditt behov av värme och varmvatten, nuvarande uppvärmningssystem och geografiskt läge avgör vilken pump du ska välja.

• Bergvärmepumpar hämtar värme från berggrunden, som håller en jämn temperatur året om. I borrhålet monteras en kollektorslang fylld med vatten och etanol eller annan frysskyddsvätska. Värmen transporteras från berget via kollektorslangen upp till värmepumpen. Den energi som här frigörs används till uppvärmning och varmvatten.

Liten kom-ihåg-lista för bergvärmepumpar

• Kontakta kommunen och ansök om borrtillstånd innan du påbörjar installationen. Hos en del kommuner krävs bygglov för bergvärme. Detta ska sökas innan installationen påbörjas.

• Borrföretaget ska anmäla den nya brunnen till Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

• Efter installationen, se till att installatören ger dig borr- och provtryckningsprotokoll samt ett protokoll som visar att pumpen är igång.

• Anmäl i god tid innan du installerar bergvärme till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Bor du i vattenskyddsområde gäller särskilda regler.

• Den som skaffar bergvärmepump (eller för all del får andra arbeten utförda i huset) mellan 15 april 2004 och 30 juni 2005 kan ansöka om skattereduktionen via det så kallade ROT-avdraget. Detta gäller dock endast utfört arbete, ej materialkostnader.

Här hittar du mer information om bergvärmepumpar

www.svepinfo.se, sök på bergvärmepumpar
www.sev.nu
www.konsumentverket.se, sök under rubriken Energi
www.stem.se (Energimyndigheten), välj rubriken Energikonsument, välj uppvärmning, därefter värmepumpar
www.geotec.se

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar