Luften som ger värme

Luftvärmepumpen minskar husets uppvärmningskostnader, är relativt lätt att installera och är överkomlig i pris. Här är det viktigaste du ska tänka på när du väljer luftvärmepump.


Snart drar det ihop sig till höst och vinter och bara tanken på kommande elräkningar framkallar redan rysningar. Rätt luft-luftvärmepump i rätt hus, på rätt plats och installerad av rätt person minskar onekligen värmekostnaderna rejält. Hur mycket avgörs av faktorer som husets planlösning, nuvarande uppvärmning och var huset står.

Luft-luftvärmepumpen kallas också komfortvärmepump, eftersom den även kan kyla huset varma dagar. Till skillnad från andra typer av värmepumpar ger den dessutom också ett bättre inomhusklimat. Allergi- och bakteriefilter neutraliserar enligt tillverkarna allergener och dödar bakterier och virus. Här finns filter som tar bort dålig lukt och filter som avger negativa joner till rumsluften. Luft-luftvärmepumpen kan samtidigt användas som avfuktare.

Men en luft-luftvärmepump passar inte överallt. Bäst lämpar den sig i hus med direktverkande el, det vill säga där vattenburet värmesystem saknas. Huset bör ha en öppen planlösning så att den uppvärmda luften kan cirkulera och värmen släpps fram i rummen. Den fungerar bra även i ett tvåvåningshus, men då behövs en inomhusdel på varje våningsplan.

Se också till att ha ett bra reglersystem – du kan enligt Konsumentverkets beräkningar spara runt tio procent av uppvärmningskostnaden. Vid installation av ny värmepump kan det alltså vara läge att även byta ut de gamla termostaterna. Men samråd med en behörig elektriker – att sätta in ett centralt reglersystem i ett hus med gamla elradiatorer kan vara riskabelt.

Luft-luftvärmepumpen kan inte värma varmvatten, du behöver därför en kompletterande värmekälla. En luft-luftvärmepump ger också mindre värme när det är kallare utomhus då det krävs mer värme inomhus. Den kan därför heller inte till 100 procent ersätta den tidigare värmekällan. Du behöver alltså någon slags tillskottsvärme i form av exempelvis elradiatorer när det är kallt ute, berättar Ulla Lindberg. Hon är ingenjör och doktorand på SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, som utför provningar på luft-luftvärmepumpar.

Ett hus i Sydsverige sparar alltså mer energi med en luft-luftvärmepump än ett hus beläget längre norrut. Ett enkelt sätt att räkna ut det egna husets besparing med den här typen av värmepump är att ta hjälp av Energikalkylen på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se

Har bara huset rätt förutsättningar gäller det att hitta en luft-luftvärmepump som håller måttet. Utbudet består dels av on/off-pumpar som slår till och från, dels av invertervärmepumpar som med en steglöst tillförd och avgiven effekt är effektivare och energisnålare. Generellt har produkterna blivit både billigare och bättre med åren, tycker Ulla Lindberg. Det kan dock förekomma sämre produkter, så det är viktigt att säkerställa att man väljer en väl fungerande värmepump. Fråga efter opartiskt provade!

Kan bullra

Fortfarande kan fläktbuller upplevas som ett problem hos luft-luftvärmepumparna. Kom här ihåg att ljud mäts efter en logaritmisk skala. Det betyder att en värmepump med en ljudeffektnivå på 58 decibel nästan låter dubbelt så mycket som en pump på 49 decibel. Men förutom att studera angivna ljudresultat rekommenderar Ulla Lindberg att man lyssnar på hur bullret verkligen låter. Ljud kan upplevas väldigt olika mellan olika personer.För att främja grannsämjan är det också lämpligt att fråga sina grannar före installationen. Det är inte så snällt att ställa luftvärmepumpen vid grannens altan eller nära sovrumsfönstret.

Samråd även med miljökontoret i din hemkommun. Det kan förekomma lokala regler vad gäller exempelvis buller. Och i en del kommuner råder tillståndsplikt för luftvärmepumpar.

Ska klara nordiska vintrar

Dessvärre finns det värmepumpar på marknaden som inte klarar svenskt klimat, varnar Martin Forsén, vd för Svenska Värmepumpföreningen (Svep). Ett sätt att undvika dem är att välja en leverantör som är ansluten till Svep, alternativt en värmepump som är P-märkt.

Svep varnar även för så kallade konverterade värmepumpar, det vill säga värmepumpar som är byggda för exempelvis köldmedia R-22 (som är förbjudet vid nyinstallation i Sverige) och som konverterats till annat godkänt köldmedia. Det idag vanligast förekommande köldmediet är R410A.

Värmepumpens effektivitet kallas värmefaktor (Coefficient of Performance, COP). Den är ett mått på hur mycket värmeenergi värmepumpen ger i förhållande till hur mycket el den förbrukar för sin drift. Värmefaktor tre innebär alltså att tre gånger så mycket energi som tillförs med el kan utvinnas som värmeenergi. Hos luft-luftvärmepumpen, som ju är beroende av utomhustemperaturen, är värmefaktorn högst på sommaren och lägst på vintern.

Men Martin Forsén tycker att man inte enbart ska titta på värmefaktorn, även om denna gärna framhålls av värmepumpbranschen själv.

Det är många faktorer som spelar in för den totala energiförbrukningen. Det kan därför bli missvisande att enbart ta fasta på COP vid en viss temperatur, säger han och rekommenderar istället Råd & Röns senaste test av luft-luftvärmepumpar där energibesparingen räknats fram hos olika hus med varierande energibehov på olika orter i Sverige, vid olika utomhustemperaturer, vid varierande luftfuktighet och vid olika kompressoreffekter. Du hittar testen på www.radron.se, gå in på Tester och välj Luft-luftvärmepumpar nr 8/05.

Lätt att installera

En luft-luftvärmepump är förhållandevis lätt att installera. Du behöver varken gräva ner rör, som vid jordvärme, eller borra djupa hål i trädgården som vid bergvärme. Men installationen måste ske av ett ackrediterat företag med certifierade installatörer. En riktig installation är bland annat avgörande för hur länge pumpen kommer att hålla.

Väl installerad behöver värmepumpen rengöras med jämna mellanrum. Filtret som skyddar kondensorn från inomhusluftens smuts ska rengöras minst en gång per månad. Gallret som sitter på utomhusdelen bör dammsugas med något års mellanrum. Och en värmepumpsinstallatör bör rengöra fläkthjul och kondensor med två-tre års mellanrum.

Tänk på det här

Ulla Lindberg, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, sammanfattar de viktigaste sakerna att tänka på inför köp av en luft-luftvärmepump.

• Det finns olika typer av värmepumpar – alla kanske inte är lika lämpade till ditt hus.

• Det är viktigt att pumpen är anpassad till nordiska förhållanden.

• Pumpen bör vara utrustad med väl fungerande avfrostningsfunktioner och inte avfrosta i onödan (drar mycket energi).

• Säkerställ att installatören är behörig att utföra installationen. Detta är ett krav, annars får han inte jobba och produkten kanske inte blir rätt installerad.

• Fråga efter P-märkning. Det är SP:s kvalitetsmärke som visar att pumpen är opartiskt provad och uppfyller de kriterier som finns satta.

• Fråga efter ljudresultat. Här är det begreppet ljudeffektnivå som gäller, inte ljudtryck som en del företag anger för att få lägre siffror.

Så fungerar det

Luft-luftvärmepumpen består av två delar, varav den ena placeras inomhus och den andra utomhus. Enkelt sammanfattat hämtar luft-luftvärmepumpen värme från uteluften och värmer luften inomhus. Energin hämtas från uteluften med hjälp av ett förångarbatteri. Ett köldmedia hettas upp och överförs till en eller flera luftbehandlare inomhus.

Mer information

På www.sp.se och www.stem.se (SP:s och Energimyndighetens hemsidor) finns de P-märkta luftvärmepumparna samt mer information. Läs även mer på www.svepinfo.se (Svenska Värmepumpföreningen), www.konsumenverket.se (där du med hjälp av Energikalkylen räknar ut vad just ditt hus kan spara med en luftvärmepump) och www.radron.se (tidningen Råd & Rön) för test av luft-luftvärmepumpar.

Q Heat 5.0 I-see (artikelnr MSZ-FA25VAH)

Tillverkare/distributör: Canvac Hova AB, tel 0506-196 50, www.canvac.se
Storlek (b x d x h): Innedel 780 x 198 x 298 mm, utedel 800 x 285 x 550 mm
Värmekapacitet, min/max: 0,9-5,0 kW
Köldmedium: R410A
Filter och luftrening: Plasmaduo för en renare och hälsosammare inomhusluft, det vill säga luftrenande och luktnedbrytande plasmafilter, antimögelfilter antimögelfilter. Filtren är tvättbara.
Vikt: Innedel 10 kg, utedel 33 kg
Ljudeffektnivå (både lägsta och högsta fläkthastighet): Innedel max 42 dB(A), utedel 46 dB(A) (uppgifterna avser ljudtryck)
Färg: Vit
Åtar sig företaget att installera luftvärmepumpen? Ja
Övrigt: I-see-funktion, det vill säga automatisk effektriktare. En sensor letar efter temperaturssvackor i rummet och riktar luftströmmen med värme eller svalka dit den mest behövs. Spridningsvinkeln i varmluftläge är mycket bred (150 gader). Vid kylläge är spridningsvinkeln 90 grader. Trådlös fjärrkontroll. Fläktinställning med fyra hastigheter, expanderande front som ökar luftgenomströmningen. Swingfunktion som fördelar luftströmmarna. Klimatanpassad från fabrik (ner till -20 C). Automatisk återstart efter strömavbrott. QuickClean (rengöringsmunstycke).
Konsumentpris: Cirkapris 21 900 kronor (installerad och klar).

Sharp Nordic Inverter

Tillverkare/distributör: Sharp, 0150-725 60, www.autoterm.se
Storlek: (bxdxh) Innedel 810 x 240 x 285 mm, utedel 730 x 250 x 540 mm.
Värmekapacitet, min/max: 0,9-5,0 kW.
Köldmedium: R410A.
Filter och luftrening: Utöver vanlig filtrering även ett aktivt joniseringsfilter med plasmaclusterteknik som neutraliserar och binder sporer, bakterier, rök och andra farliga partiklar som finns i inneluften.
Vikt: Innedel 14 kg, utedel 39 kg.
Ljudeffektnivå: Innedel vid kyla 28 dB(A) och vid värme 33 dB(A) med lägsta hastighet, 43/45 dB(A) vid högsta hastighet. Utedel kyla/värme 48/49 dB(A). (Uppgifterna avser ljudtryck)
Färg: Innedel vit, utedel beigevit.
Installation: Ska installeras av ackrediterad kylinstallatör.
Övrigt: Aggregatet har klassats i energiklass A, trygghetsförsäkring sex år ingår.
Pris: Från cirka 19 000 kronor inklusive installation. Därutöver beror priset på resor, borrning av hål, extra elarbeten eller förlängning av kylrör med mera. Säljs via ledande vvs-grossister.

Panasonic CS/CU-E9EKEB Nordic Version

Säljes av Kinnan AB under beteckningen Sverigepumpen Primascroll E9-SPP.
Tillverkare: Panasonic (Matsushita Electric Industrial), www.panasonic.se
Distributörer Sverige: LMG, tel 0774-44 01 70, www.lmg.nu, Kinnan, tel 0171-47 90 75, www.kinnan.se
Storlek: (bxdxh) Innedel 790 x 183 x 280 mm, utedel 780 x 289 x 540 mm.
Värmekapacitet, min/max: 0,6-5,4 kW.
Köldmedium: R410A.
Filter och luftrening: ION luftrenare, Supersonic Air Purifying System och Super alleru-buster filter. Filtersystemet oskadliggör mer än 99 procent av virus, bakterier och allergener som fastnar i filtret.
Vikt: Innedel 9 kg, utedel 37 kg.
Ljudeffektnivå: Innedel upp till 51 dB, utedel upp till 60 dB.
Färg: Benvit
Installation: Konsumenten köper produkten hos en återförsäljare som tar ett helhetsansvar för funktion, installation, garantier med mera.
Övrigt: P-märkt (certifikatnummer 452501).
Pris: Cirka 21 000 kronor inklusive installation.

RAK25NH4 (finns i fler storlekar)

Tillverkare/distributör: Hitachi/AQS-Produkter AB, 031-746 40 00, www.aqsprodukter.se
Storlek: (bxdxh) Innedel 860 x 183 x 285 mm, utedel 750 x 280 x 570 mm.
Värmekapacitet, min/max: 0,9-5,0 kW.
Köldmedium: R410A.
Filter och luftrening: Luftfilter
Vikt: Innedel 9 kg, utedel 43 kg.
Ljudeffektnivå: Innedel 54 dB(A), utedel upp till 63 dB(A).
Färg: Innedel beige, utedel vit.
Installation: Säljs via ackrediterade kylinstallatörer.
Övrigt: Testad av SP.
Pris: Cirka 18 500 kronor inklusive standardinstallation.

FTXG25 (innedel) med RXG25 (utedel)

Tillverkare/distributör: Daikin, Svenska Daikin, www.daikin.se, 08-564 855 40.
Storlek: (bxdxh) Innedel 275 x 840 x 150, utedel 550 x 765 x 285.
Värmekapacitet, min/max: 1,3-4,5 kW.
Köldmedium: R410A.
Filter och luftrening: Rengöringsbart dammfilter samt luktreducerande fotokatalytiskt titanapatitfilter.
Vikt: Innedel 9 kg, utedel 32 kg.
Ljudeffektnivå: Inne 43-56 dB(A), ute upp till 61 dB(A). ”Silent mode” för extra tyst drift är möjligt.
Färg: Innedel matt kristallvit eller kristallsilver, utedel elfenbensvit.
Installation: Vi hänvisar till våra ackrediterade återförsäljare/installatörer.
Övrigt: Tre års material/fabrikationsgaranti. Möjlighet att teckna sexårig försäkring till engångskostnad.
Pris: Cirka 22 000 kronor inklusive standardinstallation (återförsäljarna sätter egna priser).

Sanyo SAP-K/CRV123EHN

Tillverkare/distributör: Ahlsell, 08-775 77 30, www.ahlsell.se, www.kcc.se
Storlek: (bxdxh) Innedel 825 x 189 x 285 mm, utedel 720 x 265 x 548 mm.
Värmekapacitet, min/max: 0,9-5,8 kW.
Köldmedium: R410A.
Filter och luftrening: Grundfilter och mikrofilter.
Vikt: Innedel 9 kg, utedel 35 kg.
Ljudeffektnivå: Innedel maxflöde 51 dB(A), utedel maxflöde 63 dB(A).
Färg: Vit
Installation: Återförsäljare ordnar med ackrediterad kylmontör.
Övrigt: Fem års trygghetsgaranti, P-märkt.
Pris: Rekommenderat pris 21 900 kr inklusive standardmontering.

Toshiba RAS B10 (finns i fler storlekar)

Tillverkare: Toshiba Airconditioners Japan.
Distributör: Ventilationsutveckling AB, 08-630 30 00, www.ventilationsutveckling.se
Storlek: (bxdxh) Innedel 790 x 215 x 250 mm, utedel 780 x 290 x 550 mm.
Värmekapacitet, min/max: 0,6-5,8 kW.
Köldmedium: R410A.
Filter och luftrening: Luftrening i fyra steg med dammfilter, zeolitefilter, elektrostatfilter och negativ jon-generator.
Vikt: Innedel 9 kg, utedel 35 kg.
Ljudeffektnivå: Innedel 38/55 dB(A), utedel upp till 59 dB(A).
Färg: Vit
Installation: Ja, Ventilationsutveckling har egen anställd installations- och servicepersonal.
Övrigt: Två års materialgaranti med fritt service-arbete. Trygghetsåtagande år tre samt trygghetsåtagande år fyra och fem för kompressor.
Pris: 16 990 kronor Inklusive standardinstallation.

IVT Nordic Inverter

Tillverkare/distributör: IVT Industrier, 0140-38 41 00, www.ivt.se
Storlek: (bxdxh) Innedel 790 x 198 x 278 mm, utedel 780 x 265 x 540 mm.
Värmekapacitet, min/max: 0,9-6,0 kW.
Köldmedium: R410A.
Filter och luftrening: Aktiv luftrening med plasmaclusterteknik som renar luften från oönskade bakterier, virus, mögelsporer och andra skadliga ämnen samt grovfilter.
Vikt: Innedel 10 kg, utedel 37 kg.
Ljudeffektnivå: Innedel 26-43 dB(A), utedel max 49 dB(A). (Uppgifterna avser ljudtryck).
Färg: Innedel benvit, utedel mjukt sandfärgad ton.
Installation: Ja, via rikstäckande återförsäljarnät.
Övrigt: Sex års försäkring ingår, kan förlängas till tio år. P-märkt av SP.
Pris: Cirka 21 900-23 000 kronor inklusive installation.

Maximan Hyper Inverter/SRK/SRC-25ZFX-SA

Tillverkare: Mitsubishi Heavy Industries Ltd., www.mhi.co.jp
Distributör: Clima Sverige, tel 0431-82300, www.clima.se
Storlek: (bxdxh) Innedel 840 x 259 x 298, utedel 720 x 290 x 540.
Värmekapacitet, min/max: 0,5-4,5 kW.
Köldmedium: R410A.
Ljudeffektnivå: Inne upp till 55 dB(A), ute upp till 59 dB(A).
Vikt: Innedel 12 kg, utedel 35 kg.
Filter och luftrening: Allergi- och bakteriefilter som neutraliserar allergener och dödar bakterier och virus. Deodoriserande filter som tar bort dålig lukt. Avger negativa joner till rumsluften.
Övrigt: Sexårigt trygghetspaket bestående av garanti och försäkring.

Pris: Cirkapris 19 500 kronor inklusive standardinstallation.

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar