Värmepumpar – marknaden förändras

Medan värmepumpförsäljningen i största allmänhet minskar, går försäljningen av luft/vattenvärmepumpar uppåt.


Denna artikel är från 2008. Det har kommit nyare produkter på marknaden – besök leverantörernas hemsidor för aktuellt produktsortiment.
Redaktionen mars 2013

För första gången på tio år har försäljningen av värmepumpar vänt nedåt på villamarknaden. Störst har tillbakagången varit hos de så kallade vätska/vattensystemen, det vill säga berg-, sjö- och jordvärmepumpar, enligt försäljningsstatistik för 2007 från Svenska Värmepumpföreningen (Svep).

– Villamarknaden börjar bli mättad, konstaterar Robin Toneby, teknisk informatör och reklamationsansvarig på Svep. Tappet för frånluftsvärmepumpar är betydligt mindre.

Osäkerhet kring byggregler

Att nedgången är så mycket mer begränsad här menar Svep hänger samman med nybyggnationstakten av småhus, där frånluft är vanligt. Samtidigt är det ännu osäkert om kommande byggregler kommer att tillåta frånluftsvärmepumpar i nyproducerade småhus. I Boverkets remissförslag till nya byggregler är kraven stränga för byggnader med elbaserade uppvärmningssystem.

Luft/luftvärmepump Nordic Inverter 12 HR-N. Denna modell är lämplig för montering mot innertak eller under fönster. IVT.

Vad gäller luft/vatten är produktgruppen fortfarande på uppåtgående. Det har skett en snabb teknikutveckling och många nya produkter har tagits fram.

– I princip alla tillverkare har tagit fram nya luft/vattenprodukter. De fungerar nu bättre vid kalla temperaturer, är mer tystgående och har bättre årsverkningsgrad. Fördelen är att installationskostnaden är lägre än för vätska/vatten. Nackdelen är att de fungerar sämre på vintern, även om de nu är mycket bättre än tidigare, berättar Robin Toneby.

En annan viktig anledning till framgången för luft/vatten är att det fortfarande finns många oljeuppvärmda hus med en relativt låg energianvändning – det vill säga hus där man gjort av med såpass lite energi att det hittills inte lönat sig att byta värmesystem. Men med stigande oljepriser är nu luft/vatten ett prisvärt alternativ.

– Tänk på att utedelen är ganska stor och för en del ljud. Placeringen av utedelen är därför A och O, särskilt i ett tättbebyggt område. Placera den alltså inte nära grannens sovrumsfönster eller alltför nära verandan eftersom maskinen går sommartid, tipsar Robin Toneby.

FVXS-F Luft/luftvärmepump, golvmodell. Daikin.

Luft/vattenvärmepump Fighter 2025. Nibe.

Värmepumpar passar till:

  • Berg-, jord- och sjövärmepumpar liksom luft/vattenvärmepumpar kräver vattenburen värme. Berg- och jordvärmeanläggning kan kombineras med solvärme.
  • Frånluftsvärmepumpar kräver förutom vattenburen värme också att huset har mekanisk ventilation och kanalsystem.
  • Luft/luftvärmepumpar passar bra i hus med direktel.

Att tänka på vid köp:

  • Ta in flera offerter. Inte främst för bästa priset utan för att hitta en kunnig installatör. Installation och korrekt dimensionering är grunden i en bra besparing. Välj också en installatör som är branschansluten. Fram till för bara något år sedan var det svårt att hitta installatörer. Detta är inte ett lika stort problem idag.
  • Investeringskostnaden för luft/luft är cirka 20 000 kronor, för frånluft cirka 45 000 kronor plus installation, bergvärme i Stockholmsområdet cirka 130 000-170 000 kronor och i övriga landet mellan 90 000-150 000 kronor beroende på borrhålsdjup. Jord- och sjövärme kostar mellan 100 000-150 000 kronor.
  • Framför allt vad gäller luft/luftvärmepumpar finns en hel del skräp på marknaden. Titta gärna på Energimyndighetens tester innan du bestämmer dig: www.energimyndigheten.se
  • Varning för luft/luftvärmepumpar som kan självinstalleras. Vanliga problem med dessa produkter är att du inte får någon hjälp, att de inte fungerar, att avfrostningen är dålig, att inte kompressorerna håller. Det är inte värt det, så se till att installationen sköts av ackrediterad firma.
    Läs mer på www.svepinfo.se

Nyheter!

Flera tillverkare lanserar kombinationer av värmepumpar och solfångare. Med en berg- eller ytjordvärmeanläggning har du en stor ackumulator där solvärmen kan lagras och utnyttjas året om. När varmvattenberedaren är tillräckligt varm överförs resterande solvärme till berg- eller ytjordslingan, som värmer upp marken respektive berget.

Därigenom lagras solvärmen och kommer till nytta även vintertid. Genom att solen förvärmer vätskan från borrhålet innan den leds in i värmepumpen, ökar effekten och effektiviteten hos värmepumpen samtidigt som det totala värmeuttaget från borrhålet minskas.

Solvärmen från solfångarna kan samtidigt täcka större delen av varmvatten- och värmebehovet under maj-september.

Sammantaget beräknar företaget Evi Heat att deras solvärmepump förbrukar runt 40 procent mindre drivenergi jämfört med traditionella bergvärmepumpar.
I kombination med bergvärmepump beräknar CTC att solvärme ger mellan 300 och 600 kWh/kvm och år beroende på typ, var du bor, takvinkel och väderstreck.
På marknaden finns kompletta solfångarpaket färdiga att anslutas till värmepumpen. Välj mellan de vanligare plana solfångarna och de nya vakuumrören.

Ett alternativ till berg-, ytjord- och sjövärme är frånluftsvärmepumpen, som återvinner energin ur ventilationsfrånluften. Mecmasters lanserar frånluftsvärmepumpar som försörjer huset med både värme och varmvatten och även kan användas som radonsug.

Diplomat Optimum G2. Berg, mark, sjövärmepump med varvtalsstyrning och HGW-teknik. Thermia.

Luft/vattenvärmepump Sanyo CO2 Eco, 9 kW. Medger högre vattentemperaturer även i sträng kyla, ger varmvatten upp till 70°C och levererar värme ända ned till -26°C. Naturligt köldmedium för minsta möjliga miljöpåverkan. Ahlsell.

Vi valde värmepump

Foto Stina Johansson.

Huset: Från 1974, 250 kvadratmeter i två plan.
Tidigare energikälla: Olja
Har bytt till: Luft/vattenvärmepump

För familjen Steffensen/Winqvist i Frillesås var den huvudsakliga anledningen till bytet att få ner kostnaderna. Sex personer i ett stort, mindre väl isolerat hus gör av med en del energi.

– Samtidigt var det gott att bli av med tanken i garaget och den stora oljepannan i tvättstugan, berättar Bjarne Steffensen.

Valet föll på en luft/vattenvärmepump från Daikin.

– Dels var den något billigare inledningsvis, eftersom vi slapp borra ett djupt hål som för bergvärme.

Familjen har nu haft sin värmepump i nästan två år och är positivt överraskade. Säljaren förutspådde en besparing på 60 procent, vilket Bjarne först var lätt skeptisk till men faktiskt visade sig ligga nära sanningen.

– Jag gjorde ett räkneexempel och vår förbrukning av olja skulle motsvara 36 000 kW. Idag går det åt 16 700 kW och vi har alltså gjort en besparing på nästan 20 000 kW. Fast de som byggde huset har underdimensionerat radiatorerna. De håller inte samma klass som värmesystemet. Så nästa projekt blir att byta ut dem.

Köpinformation

Ahlsell www.ahlsell.se
Daikin www.daikin.se
IVT www.ivt.se
Nibe www.nibe.se
Thermia www.thermia.se

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar