Varmt i villan

Så här års är det många middagsbjudningar som utmynnar i långa värmediskussioner. Frågan är hur man på bästa vis värmer upp sitt hus? Hur gör du? Funderar du på att byta värmesystem eller bara är tvungen att uppdatera det gamla? Kolla in årets värmenyheter.


Rätt fuktighet i luften. Världens första luftkonditionering/värmepump som både kan avfukta och fukta luften utan en extern vattenkälla. Dessutom har Svenska Daikins nya värmepump friskluftsventilation, luftrening och en värmefaktor på 3,77 vid minus 10 grader i utomhustemperatur. Luft/luftvärmepump typ Ururu/Sarara. Pris cirka 30 000 kronor med standardinstallation.

Alla hus har olika förutsättningar men ett är säkert. Hur vi värmer upp våra hus är i förändring. Enligt Statens energimyndighets rapport ”Uppvärmning i Sverige 2006” konstaterar man att mindre och mindre olja används för uppvärmning. Däremot installeras fler och fler värmepumpar och pelletspannor.

I Sverige värms de flesta bostäder med fjärrvärme, olja och el. Fossila bränslen används dock allt mindre. Istället ökar användandet av biobränslen och värmepumpar för uppvärmning. Men fortfarande värms de allra flesta hus av el. Enligt Svenska värmepumpföreningen (Svep) levererade 473 893 värmepumpar knappt 8 TWh energi år 2005.

De flesta hushåll som konverterar till värmepump gör det från ett vattenbaserat system med oljepanna. För att konvertera från ett system med direktverkande el krävs ett större ingrepp. Detta och den stigande andelen värmepumpar bidrar till att elvärmens betydelse minskar marginellt. 

Årets varma nyheter

   

Kompakt för pellets. Den lilla pelletskaminen Bellina för det mindre hushållet. Välj mellan olika sidoklädnader. Inbyggd timer, automatisk start och stopp. Integrerad rumstermostat. 5kW värmeeffekt. Eldtändning. Lätt att rengöra. Pris cirka 27 750 kronor. Från Baxi.


Lätt ska det vara.
Stå inte i pannrummet i onödan – det finns roligare saker att göra. EcoTecs nya pelletspanna är både lättskött och lättinstallerad.

Stor eldstad med ett askutrymme som bara behöver tömmas en till tre gånger per år. Eco Tec UniQ. Pris cirka 52 900 kronor. EcoTec värmesystem AB.

För den late. Pelletspannan Uno tänder sig automatiskt när temperaturen sjunker. Sotar och rengör sig själv med tryckluft. Reglerar automatiskt start och stopp, effektuttag och säkerhetsfunktioner. Effekt 10-20 kW. Vattentankvolym 150 liter. Pris från 46 000 kronor, då utan elpatron och varmvatten. Med detta är priset från 50 500 kronor. Från Kmp.

Ny design. Det ska inte bara vara varmt – det ska vara snyggt också. Planet från Keddy bygger deras eldstad Trio Plus 70 som har en fasetterad hisslucka. Omramningen är i stål med perforerade paneler i stål och koppar. Planet. Pris 76 100 kronor.

Ny teknik. Nu utnyttjar IVT tekniken från bergvärmepumparna även i denna värmepump. En avancerad scrollkompressor och datoriserad reglercentral innebär att maximal effekt kan tas ur uteluften. Nya IVT Optima producerar 55 grader varmt vatten även när det är minus 20 grader ute! Vid högre utetemperatur ger IVT Optima upp till 65 grader, vilket innebär mycket god värmeekonomi. För prisuppgift kontakta återförsäljare.

Energieffektiv. Alterma är en luft/vattenvärmepump som ger en årsvärmefaktor jämförbar med en bergvärmepump. Upp till 2/3 av den värme som den producerar under året är tillgänglig gratis i luften. Effektiv tack vare dess kombination av inverterstyrd kompressor och möjligheten till att variera temperaturinställningen efter husets behov. Pris mellan 80 000-100 000 kronor med Svenska Daikin.


Energi från luft.
Thermia Atria Optimum är en luftvärmepump som automatiskt anpassar sig efter husets aktuella behov. Varvtalsstyrningen gör att den för varje sekund känner av husets temperatur, utomhustemperatur och tappvarmvattenförbrukning. Avfrostning är automatisk och behovsstyrd.


Kombikamin.
Inbyggt pelletsmagasin med enkel påfyllning. Nyutvecklad luftgenomströmningsmantel placerad närmare eldhärden. Förberedd för vattenmantel. Finns även en större storlek. Denna modell heter RM 10 och den beräknade uppvärmningsytan är 100 kvm. Pris 40 500 kronor för den mindre modellen, större variant 43 300 kronor. Från Combi Heat.

Extra värmemagasin. Contura 480 är en modernt skuren täljstenskamin. Extra värmemagasin av olivinsten, vilken ger skön värme långt efter det att elden brunnit ut. Elden är alltid synlig från tre håll tack vare de väl tilltagna sidoglasen. P-märkt. Effekt 3-9 kW, vikt 290 kg. Pris 26 900 kronor exklusive tillbehör. Från Nibe Brasvärme.

Rätt värme hela tiden. En bergvärmepump som alltid automatiskt anpassar sig till husets effektbehov. Inverterstyrd kompressor, integrerad varmvattenberedare och intelligent reglerdator som styr funktionerna. Nibe Fighter 1250. Pris cirka 88 750 kronor. Nibe Villavärme.

Annons

Vad är vad?

Värmepump

Värmepumpar tar tillvara värmen i luften, vattnet, jorden eller berget. Vilken slags pump som är bäst beror på ditt behov av värme och varmvatten, vilken uppvärmning du har idag, ventilationen och var huset är byggt. En värmepump kan installeras i de flesta hus. Värmepumpen klarar i allmänhet hela värmebehovet, men då det är som kallast stöttas den av en elpatron eller någon ytterligare värmekälla.

Ackumulatortank

Ackumulatortanken gör det möjligt att kombinera olika slags energislag. För solvärme och vedeldning är ackumulatortanken ett värmelager som ackumulerar värmetillskottet från sol och ved till det tillfälle då behov föreligger.

Pellets

Pellets är ett biobränsle som används antingen i en kamin, panna eller brännare. En fördel jämfört med ved är att bränslet är torrt, ger små utsläpp och att du kan automatisera eldningen. Pellets tillverkas av restprodukter från snickeri- och skogsindustrin, till exempel av sågspån.
Det finns moderna, mer eller mindre helautomatiserade pelletspannor att köpa idag. Pelletsbrännare ansluts till oljepannan och gör det således enkelt att byta från oljeeldning till pelletseldning. Att sätta in en pelletsbrännare i en oljepanna ger dock inte lika bra verkningsgrad och utsläppsvärden som att sätta in ett nytt pelletssystem.

Varvtalsstyrd

En varvtalsstyrd värmepump behöver inget eltillskott då tekniken innebär att kompressorn och cirkulationspumpen kan variera sin hastighet beroende på vilket värmebehov huset har. En vanlig värmepump startar och stoppar medan den varvtalsstyrda får längre gångtider. Detta innebär ökad besparing samt minskat slitage på kompressor. Oberoende tester på Sveriges Provnings- och forskningsinstitut visar att besparingen kan öka med upp till 14 procent jämfört med bergvärmepumpar som saknar varvtalsstyrning.
När man talar om att värmepumparna är varvtalsstyrda innebär det följande: Den nya tekniken innebär att scrollkompressorn och en cirkulationspump är varvtalsstyrda. Behöver huset mer värme så ökar varvtalet.

P-märkt

Värmepumpar, solfångare och annan bränsleutrustning kan vara P-märkt. För P-märkningen ställs det högre krav på funktion, miljö, effektivitet och säkerhet än i bygglagstiftningen. Dessutom uppfyller tillverkaren krav på drift- och skötselinstruktioner. Bakom märkningen står Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP.

Kaminer

Kamin är ett vitt begrepp. Det innefattar fristående kaminer, insatser, braskassetter och murspisar. Gemensamt är att de inte har någon, eller bara liten värmelagrande förmåga, men stor effekt. Det blir alltså snabbt varmt, men värmen håller inte i sig så länge.

Inverterreglerad kompressor

En inverterreglerad kompressor gör att effekten anpassas efter behovet och att antalet start/stop reduceras avsevärt, jämfört med en on/off reglerad kompressor. På så vis minskar energiförbrukningen och slitaget på kompressorn.

Det svenska genomsnittshuset

Boyta 150 kvm
Total energianvändning 27 100 kWh
Hushållsel 6 100 kWh
Varmvatten 5 000 kWh
Uppvärmning 16 000 kWh

(Baserat på SCABs Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2004)

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar