”Vilket tak kan ha solceller?”

Vilket slags tak kan jag montera takceller på, undrar en av våra läsare. Läs vår solenergiexperts svar här.


Solceller – på vilka tak?

På vilka typer av hustak kan man montera solceller? Hur stor takyta behövs?
Anna 

 

Svar: Du kan egentligen montera solceller på alla typer av tak. Enklast och mest kostnadseffektivt är att följa takfallet. Vad jag förstår finns det standardiserade monteringsfästen för de allra flesta takmaterial. Du ska tänka på att rikta solcellerna mot söder (från sydväst till sydost) och helst ha en lutning mellan 25 och 65 grader. Du kan även placera solcellerna i östvästlig riktning vid låg takvinkel, utan alltför stort bortfall. En brant lutning gör att infallsvinkeln mot solcellerna blir bättre under sen höst och tidig vår samtidigt som snön får svårare att hänga kvar på solcellsglasen. En lägre lutning ger ett bättre utbyte under sommartid. Om solcellerna riskerar att skuggas under delar av dagen rekommenderas solpaneler med inbyggda optimerare. Det går naturligtvis också att placera solcellerna på marken, men då gäller det att säkerställa så att ingen vegetation växer upp och skuggar enheterna.

 

Läs även: ”Hur lägger jag om taket med solceller?”

 

Principiellt kan du täcka hela takarean, men det är inte så vanligt. Brukligt är att solscellsanläggningen inte dimensioneras för mer än att täcka husets årsförbrukning. För villamarknaden ligger anläggningsstorlekarna normalt i spannet 4 kW–11 kW. För detta krävs en area på mellan 25 och 75 kvm, beroende på solcellernas prestanda (verkningsgrad). Anläggningar i den här storleken producerar årligen ungefär 850–1 100 kWh per installerad kW. 

Lars Andrén

 

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar