ANNONS FRÅN BRAVA VATTENRENING

Nya EU-direktiv ger hopp om renare dricksvatten

Skärpta EU-direktiv ställer ökade krav på rent vatten för verksamheter, något som i förlängningen även kan leda till striktare riktlinjer kring privatpersoners dricksvatten. För den som känner sig osäker på vad som gäller har experten Brava Vattenrening kunskaper och lösningar för både näringsliv och privatpersoner.

Nu får du 40 % rabatt på vattenanalys hos Brava Vattenrening. Ta del av erbjudandet här!

Vid årsskiftet 2023 infördes nya och skärpta gränsvärden för verksamhetsutövare gällande vattenkvalitet inom EU, inklusive hårdare krav mot cancerframkallande PFAS-ämnen i dricksvatten. Detta är ett försök att minska risken för hälsoproblem och undvika skador på miljön. 

– Det finns ett stort globalt engagemang för rent vatten och vi är glada att regleringarna i EU skärps. Vi på Brava har länge arbetat med olika typer av vattenproblem och -källor och har stor kunskap kring vilka åtgärder som kan behöva införas för att säkerställa att dricksvattnet håller rätt kvalitet. Genom att göra fullständiga vattenanalyser kan man upptäcka ämnen som kan skada ledningsnät och fastighetsinstallationer och därefter åtgärda dem, vilket både ger ekonomiska vinningar och minimerar risken för negativa hälsoeffekter, säger Morgan Gagnert, försäljningschef på Brava Vattenrening.

Här ser du vanliga problem med vatten

”Räcker inte att lukta” 

Till skillnad från kommunalt vatten som kontrolleras i realtid behöver hus- och stugägare regelbundet göra egna vattenanalyser för att se till att vattnet inte är förorenat. Har du en egen brunn är det alltså ditt ansvar som husägare att kontrollera och säkerställa dricksvattnets kvalitet. Trots detta visar Livsmedelsverkets undersökningar att cirka fyra av fem brunnar har anmärkningar på vattenkvaliteten. 

– Det räcker inte att titta, lukta och smaka på vattnet för att säkerställa att kvaliteten är tillräckligt hög.  Livsmedelsverket rekommenderar därför att man kontrollerar sitt vatten minst vart tredje år för att upptäcka ämnen som exempelvis bakterier, radon eller tungmetaller som arsenik och bly, som varken syns eller luktar. 

Finns effektiva lösningar

Orent vatten kan leda till stora kostnader i form av hushållsmaskiner som drar mer ström och slits ut i förtid eller rörledningar som kan sättas igen eller korrodera. Dessutom kan otjänligt dricksvatten orsaka allvarliga hälsoproblem och sjukdomar, men de flesta av dessa problem kan Brava åtgärda med ett brett erbjudande av effektiva lösningar. Arbetet börjar alltid med en vattenanalys, som inte bara ger information om föroreningar utan också om vattnets pH-värde, hårdhet och annat som kan påverka kvaliteten. Utifrån resultatet kan sedan lämpliga åtgärder utföras, exempelvis installation av ett vattenfilter. Allt detta kan Brava Vattenrening hjälpa till med.

– Utvecklingen inom vattenrening går ständigt framåt och idag finns det utmärkta lösningar på det allra mesta – vi är stolta över att ha renat även de svåraste av vatten till rimliga kostnader, avslutar Morgan Gagnert.

Läs mer om vattenanalys för enskilda användare och verksamhetsutövare

Mest lästa artiklar