ANNONS FRÅN JMS VATTENRENING

Har du rent vatten hemma?

Var femte borrad brunn i Sverige har otjänligt vatten – och bakterier i vattnet är det vanligaste problemet. Med hjälp av vattenanalys och installation av ett reningsfilter får du hjälp till friskt dricksvatten med bra smak och kvalitet.


Riktigt rent vatten har vare sig färg, lukt eller smak. Men olika ämnen i vattnets närmiljö kan påverka vattnet och försämra kvaliteten. Vart femte hushåll med egen brunn har otjänligt vatten visar studier – och det är du själv som har ansvar att åtgärda problemen och se till att vattnet håller god kvalitet.

Synliga problem

Vi reagerar ofta snabbt när vattnet är missfärgat och luktar och smakar illa. Kalk, järn, mangan är vanliga orsaker till att vatten inte upplevs som rent och fräscht. Järn och mangan i vattnet ger till exempel bruna eller svarta missfärgningar som färgar av sig på textilier. Är vattnet gult och luktar sjö är det ett tecken på humus, och doften av ruttna ägg tyder på svavel och att vattnet är dåligt syresatt. Surt vatten i sin tur kan skada ledningar och kärl och ge blonda personer grönaktigt hår.

Skadliga bakterier

De skadligaste ämnena i vattnet är dock de som varken syns eller luktar. Bakterier är det allra vanligaste problemet. Förhöjda halter av koliforma bakterier och odlingsbara mikroorganismer kan tyda på att brunnen har blivit förorenad med ytvatten, och e-koli-bakterier uppstår lätt av föroreningar från avlopp eller gödsel. Bland de kemiska ämnen som kan ge problem med hälsan finns till exempel radon och fluorid, samt metaller som bly och arsenik.

Testa regelbundet

Det är svårt att själv upptäcka vad som är fel med vattnet och veta hur man ska åtgärda problemen. Därför är det viktigt att göra regelbundna vattenanalyser av sitt vatten genom tester utförda av ett ackrediterat laboratorium. En vattenanalys bör göras minst var tredje år om brunnen förser en eller två familjer med vatten, och varje år om den förser fler hushåll än så. Har man små barn är det extra viktigt att testa brunnsvattnet regelbundet eftersom de är särskilt känsliga för höga halter av till exempel fluorid, bly, koppar och nitrit. Upplever man problem med vattnet eller har haft det tidigare är det också lämpligt att testa vattnet oftare än vanligt, rekommenderar Livsmedelsverket.

Vattenfilter hjälper

Vattenfilter som renar vattnet brukar lösa många vanliga problem, och här finns det en mängd olika varianter att välja mellan beroende på vilka ämnen som ska tas bort. Att få hjälp hela vägen från vattenprovtagning till installation av reningsfilter är en smidig och trygg lösning. JMS vattenrening utför allt från provtagning och hembesök, till installation och underhåll av dina vattenreningsprodukter.

– Det är smart att serva utrustningen med jämna mellanrum så att den håller så länge som möjligt, för att undvika fördyrande omkostnader senare. Vi finns över stora delar av landet, nära dig, för att enkelt och smidigt kunna utföra underhåll och service när du behöver det, säger Roger Müntzing, VD på JMS Vattenrening.

Fakta om JMS:

JMS vattenrening

JMS Vattenrening har sedan 1994 levererat driftsäkra vattenreningsfilter med hög kvalitet till bra pris. Idag finns vi på mer än 30 orter över hela landet. Vi finns nära dig och hjälper dig med allt från analys och installation till underhåll och service.

www.jms-vattenrening.se

Epost: info@jms-vattenrening.se

Telefon: 0771-12 45 00

Mest lästa artiklar