ANNONS FRÅN JMS VATTENRENING

5 steg: så undviker du smutsigt vatten hemma

Smakar kranvattnet illa eller har konstig färg? Det är inte lätt att själv veta vad som kan vara fel med vattnet, och farliga ämnen som varken syns eller luktar, är svåra att upptäcka. Så här gör du för att garantera friskt dricksvatten om du har egen brunn.


Har du dricksvatten från en egen brunn är du själv ansvarig för att vattenkvaliteten är bra. Studier visar dock att vart femte hushåll med egen brunn har otjänligt vatten. Vi reagerar ofta starkt när vattnet är missfärgat och luktar och smakar illa. Men vanligaste orsaken till dåligt vatten är bakterier, och förhöjda halter av arsenik, uran, fluorid – ämnen som varken syns eller luktar. Det är alltså viktigt att hålla koll på brunnsvattnets kvalitet – både för hälsan och för att hålla vattnet friskt och gott. Gör så här:

1. Begär vattenanalys

Det är först när vattnet analyserats i ett ackrediterat laboratorium som man verkligen vet om det håller god kvalitet som dricksvatten. Här undersöker man förekomsten av mikroorganismer och kemiska ämnen, och vattnets fysikaliska egenskaper. Då kan man få svar på vilka ämnen som inte ska vara där och kan börja utreda vad som är fel.

2. Kontrollera regelbundet

Vattenglas

En vattenanalys bör göras minst var tredje år om brunnen förser en eller två familjer med vatten, och varje år om den förser fler hushåll än så. Har man små barn är det extra viktigt att testa brunnsvattnet regelbundet eftersom de är särskilt känsliga för höga halter av till exempel fluorid, bly, koppar och nitrit. Upplever man problem med vattnet eller har haft det tidigare är det också lämpligt att testa vattnet oftare än vanligt, rekommenderar Livsmedelsverket.

3. Undersök problemen

Det är många saker som påverkar vattnets kvalitet. Berg och jord-förhållanden, syresättning av vattnet, samt årstid och användning är vanliga faktorer som spelar in. När huset byter ägare kan vattenförbrukning och avloppsmängd förändras mycket och påverka vattenkvalitén. Föroreningar från avlopp och gödsel är direkt skadliga, och för surt och kalkhaltigt vatten kan ge problem med korrosion och avlagringar i ledningar och kärl. Brunnen kan också vara felborrad eller trasig. Det är viktigt att få hjälp att tidigt upptäcka förändringar och brister för att kunna åtgärda dem.

4. Installera vattenfilter

Vattenfilter som renar vattnet brukar lösa många vanliga problem, och här finns det en mängd olika varianter att välja mellan beroende på vilka ämnen som ska tas bort. Det finns också kombinationsfilter, tankar med flera sektioner, som kan skräddarsys för att ta bort flera ämnen.

5. Ta hjälp hela vägen

Att få hjälp hela vägen från vattenprovtagning till installation av reningsfilter är en smidig och trygg lösning. JMS vattenrening utför allt från provtagning och hembesök, till installation och underhåll av dina vattenreningsprodukter.

– Det är smart att serva utrustningen med jämna mellanrum så att den håller så länge som möjligt, för att undvika fördyrande omkostnader senare. Vi finns över stora delar av landet, nära dig, för att enkelt och smidigt kunna utföra underhåll och service när du behöver det, säger Roger Müntzing, VD på JMS Vattenrening.

Fakta om JMS:

JMS Vattenrening har sedan 1994 levererat driftsäkra vattenreningsfilter med hög kvalitet till bra pris. Idag finns JMS på mer än 30 orter över hela landet, och hjälper dig med allt från analys och installation till underhåll och service.

www.jms-vattenrening.se

Epost: info@jms-vattenrening.se

Telefon: 0771-12 45 00

Mest lästa artiklar